De standaard time-outwaarde voor keep-alive in Internet Explorer wijzigen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 813827 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de standaard HTTP keep-alive-waarde in Microsoft Internet Explorer kunt wijzigen.

Wanneer Internet Explorer een permanente HTTP-verbinding tot stand brengt met een webserver (met behulp van Verbinding: Keep-Alive headers), wordt gebruikgemaakt van dezelfde TCP/IP-socket die ook is gebruikt voor de eerste aanvraag, tot de socket een minuut lang niet actief is geweest. Nadat de verbinding een minuut lang niet actief is geweest, wordt de verbinding opnieuw ingesteld. Voor de ontvangst van daaropvolgende aanvragen wordt een nieuwe TCP/IP-socket gebruikt. Misschien wilt u de HTTP KeepAliveTimeout-waarde in Internet Explorer wijzigen.

Als de clientbrowser (Internet Explorer) of de webserver een lagere KeepAlive-waarde heeft, is de laagste waarde de beperkende factor. Als de client bijvoorbeeld een time-out van twee minuten heeft en de webserver een time-out van één minuut, bedraagt de maximale time-out één minuut. Zowel de client als de server kan de beperkende factor zijn.

Standaard heeft Internet Explorer een
KeepAliveTimeout
-waarde van één minuut en een extra beperkende factor (
ServerInfoTimeout
) van twee minuten. Beide instellingen kunnen tot gevolg hebben dat de socket in Internet Explorer opnieuw wordt ingesteld.

Meer informatie

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

U moet de standaardtime-outwaarde voor permanente HTTP-verbindingen in Internet Explorer verhogen als u een webprogramma gebruikt dat ook na één minuut inactiviteit met Internet Explorer moet communiceren via dezelfde TCP/IP-socket. Als u de standaardtime-outwaarde voor permanente HTTP-verbindingen in Internet Explorer wilt wijzigen, voegt u een DWORD-waarde met de naam
KeepAliveTimeout
aan de volgende registersleutel toe en stelt u deze in op de tijd (in milliseconden) gedurende welke Internet Explorer moet wachten alvorens een niet-actieve verbinding opnieuw in te stellen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Selecteer de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ KeepAliveTimeout en druk op Enter.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 6. Typ de juiste time-outwaarde (in milliseconden) en klik op OK. Typ bijvoorbeeld 120000 om de time-outwaarde in te stellen op twee minuten.
 7. Start Internet Explorer opnieuw.
Als u de waarde
KeepAliveTimeout
instelt op minder dan 60.000 (een minuut), krijgt u mogelijk problemen met de communicatie met webservers die een permanente HTTP-verbinding nodig hebben. In dat geval kan het foutbericht 'De pagina kan niet worden weergegeven' verschijnen.

Als de
KeepAliveTimeout
-waarde hoger moet zijn dan 120.000 (twee minuten), moet u een extra registersleutel maken en de waarde daarvan instellen op de gewenste
KeepAliveTimeout
-waarde. Die extra registersleutel is
ServerInfoTimeout
. Het is een DWORD met een waarde (in milliseconden) die zich op dezelfde locatie bevindt als
KeepAliveTimeout
.

Als u bijvoorbeeld een
KeepAliveTimeout
-waarde van drie minuten wilt gebruiken, moet u de volgende registersleutels maken:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout DWORD-waarde 180000 (in milliseconden)
ServerInfoTimeout DWORD-waarde 180000 (in milliseconden)
Standaard is HTTP 1.1 in Internet Explorer ingeschakeld, behalve wanneer u een HTTP-verbinding tot stand brengt via een proxyserver. Wanneer HTTP 1.1 is ingeschakeld, blijven HTTP-verbindingen standaard (of permanent) geopend tot de verbinding langer dan een minuut niet actief is geweest of tot de tijd is bereikt die is opgegeven met de
KeepAliveTimeout
-waarde in het register. U kunt de HTTP 1.1-instellingen in Internet Explorer wijzigen via het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Internet-opties.

Eigenschappen

Artikel ID: 813827 - Laatste beoordeling: dinsdag 10 april 2007 - Wijziging: 3.6
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Trefwoorden: 
kbinfo KB813827

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com