Jak zmienić domyślną wartość limitu czasu utrzymania aktywności w programie Internet Explorer

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 813827 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób zmiany domyślnej wartości limitu czasu utrzymania aktywności HTTP w programie Microsoft Internet Explorer.

Po nawiązaniu trwałego połączenie HTTP z serwerem sieci Web (przy użyciu nagłówków HTTP Connection: Keep-Alive) program Internet Explorer ponownie wykorzystuje to samo gniazdo TCP/IP, które zostało użyte do odebrania początkowego żądania, o ile pozostawało ono bezczynne przez mniej niż minutę. Gdy gniazdo będzie bezczynne przez dłużej niż minutę, program Internet Explorer zresetuje połączenie. Do odbierania dodatkowych żądań zostanie użyte nowe gniazdo TCP/IP. Wartość parametru HTTP KeepAliveTimeout można zmienić w programie Internet Explorer.

Faktyczna wartość limitu czasu podtrzymania połączenia (KeepAlive) odpowiada mniejszej z wartości tego parametru dla przeglądarki klienta (Internet Explorer) i serwera sieci Web. Jeśli na przykład limit czasu klienta wynosi dwie minuty, a limit czasu serwera sieci Web jedną minutę, maksymalny limit czasu wyniesie jedną minutę. Stroną ograniczającą wartość tego parametru może być zarówno klient, jak i serwer.

Domyślnie wartość parametru
KeepAliveTimeout
w programie Internet Explorer wynosi jedną minutę (
ServerInfoTimeout
) lub dwie minuty. Obydwa ustawienia mogą powodować zresetowanie gniazda przez program Internet Explorer.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Jeśli korzysta się z programu sieci Web, który musi komunikować się z programem Internet Explorer przez to samo gniazdo TCP/IP po okresie bezczynności przekraczającym jedną minutę, może być konieczne zwiększenie domyślnej wartości limitu czasu dla trwałych połączeń HTTP w programie Internet Explorer. Aby to zrobić, należy dodać wartość DWORD o nazwie
KeepAliveTimeout
do poniższego klucza rejestru, a następnie jako dane tej wartości podać czas (w milisekundach), przez który program Internet Explorer będzie czekał zanim zresetuje bezczynne połączenie:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz polecenie KeepAliveTimeout, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz odpowiednią wartość limitu czasu (w milisekundach), a następnie kliknij przycisk OK. Aby na przykład ustawić limit czasu na dwie minuty, wpisz 120000.
 7. Ponownie uruchom program Internet Explorer.
Jeśli wartość
KeepAliveTimeout
będzie mniejsza niż 60 000 (jedna minuta), może to powodować problemy podczas komunikacji z serwerami sieci Web, które wymagają trwałych połączeń HTTP. Może na przykład być wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony”.

Jeśli wartość
KeepAliveTimeout
musi być większa niż 120 000 (dwie minuty), konieczne jest utworzenie dodatkowego klucza rejestru i nadanie mu żądanej wartości
KeepAliveTimeout
. Dodatkowy klucz rejestru to
ServerInfoTimeout
. Jest to wartość DWORD, wynosząca (w milisekundach tyle samo, co wartość
KeepAliveTimeout
i o takiej samej lokalizacji.

Aby na przykład wartość
KeepAliveTimeout
wynosiła trzy minuty, utwórz następujące klucze rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


Wartość DWORD KeepAliveTimeout 180000 (w milisekundach)
Wartość DWORD ServerInfoTimeout 180000 (w milisekundach)
Domyślnie w programie Internet Explorer włączona jest obsługa protokołu HTTP 1.1, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nawiązuje się połączenie HTTP za pośrednictwem serwera proxy. Gdy aktywna jest obsługa HTTP 1.1, połączenia HTTP pozostają domyślnie otwarte (czyli trwałe), dopóki okres bezczynności nie przekroczy jednej minuty lub czasu określonego wartością
KeepAliveTimeout
w rejestrze. Ustawienia obsługi protokołu HTTP 1.1 w programie Internet Explorer można modyfikować przy użyciu karty Zaawansowane w oknie dialogowym Opcje Internetowe.

Właściwości

Numer ID artykułu: 813827 - Ostatnia weryfikacja: 14 grudnia 2004 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB813827

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com