Zmena predvolenej hodnoty limitu prenosu Keep Alive v prehľadávači Internet Explorer

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 813827 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Tento článok popisuje spôsob zmeny predvolenej hodnoty limitu prenosu Keep Alive protokolu HTTP v programe Microsoft Internet Explorer.

Keď program Internet Explorer vytvorí trvalé pripojenie protokolu HTTP s webovým serverom (pomocou funkcie Pripojenie: Hlavičky prenosu Keep Alive), program Internet Explorer opätovne použije ten istý soket protokolu TCP/IP, ktorý bol počas minútovej nečinnosti soketu použitý na prijatie pôvodnej požiadavky. Po minútovej nečinnosti pripojenia program Internet Explorer pripojenie obnoví. Na prijímanie ďalších požiadaviek sa použije nový soket protokolu TCP/IP. V programe Internet Explorer môžete zmeniť aj hodnotu KeepAliveTimeout pre časový limit protokolu HTTP.

Ak má buď klientsky prehľadávač (Internet Explorer), alebo webový server nižšiu hodnotu Keep Alive, tento faktor je limitujúci. Ak má klient napríklad časový limit dve minúty a webový server má časový limit jedna minúta, maximálny časový limit je jedna minúta. Limitujúci faktor môže mať klient aj server.

V predvolenom nastavení má program Internet Explorer hodnotu
KeepAliveTimeout
jedna minúta a ďalší limitujúci faktor (
ServerInfoTimeout
) dve minúty. Obidve nastavenia môžu zapríčiniť obnovenie soketu v programe Internet Explorer.

DALSIE INFORMACIE

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows XP


Ak používate webový program, ktorý musí s programom Internet Explorer komunikovať cez ten istý soket protokolu TCP/IP po minútovej nečinnosti, môžete predvolenú hodnotu časového limitu pre trvalé pripojenia protokolu HTTP v programe Internet Explorer zvýšiť. Ak chcete predvolenú hodnotu časového limitu pre trvalé pripojenia protokolu HTTP v programe Internet Explorer zmeniť, pridajte hodnotu DWORD s názvom
KeepAliveTimeout
do nasledujúceho kľúča databázy Registry a potom nastavte hodnotu jeho údajov na čas (v milisekundách), počas ktorého má program Internet Explorer čakať pred vynulovaním nečinného pripojenia:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
Použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadajte text KeepAliveTimeout a stlačte kláves ENTER.
 5. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 6. Zadajte zodpovedajúcu hodnotu časového limitu (v milisekundách) a kliknite na tlačidlo OK. Ak napríklad chcete nastaviť hodnotu časového limitu na dve minúty, zadajte 120000.
 7. Reštartujte program Internet Explorer.
Ak nastavíte nižšiu hodnotu
KeepAliveTimeout
ako 60,000 (jedna minúta), môžete mať problémy komunikácie s webovými servermi, ktoré vyžadujú trvalé pripojenia protokolu HTTP. Môže sa napríklad zobraziť chybové hlásenie Stránka sa nedá zobraziť.

Ak je potrebné, aby bola hodnota
KeepAliveTimeout
vyššia ako 120 000 (dve minúty), musíte vytvoriť ďalší kľúč databázy Registry a jeho hodnotu musíte nastaviť na rovnakú požadovanú hodnotu, ako je
KeepAliveTimeout
. Ďalší kľúč databázy Registry je
ServerInfoTimeout
. Je to položka DWORD s hodnotou (v milisekundách) a nachádza sa v tom istom umiestnení ako
KeepAliveTimeout
.

Ak napríklad chcete použiť hodnotu
KeepAliveTimeout
tri minúty, musíte vytvoriť nasledovné kľúče databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout hodnota DWORD 180000 (v milisekundách)
ServerInfoTimeout hodnota DWORD 180000 (v milisekundách)
V predvolenom nastavení je protokol HTTP 1.1 v programe Internet Explorer zapnutý, okrem prípadu, keď ste pripojenie protokolu HTTP vytvorili pomocou servera proxy. V predvolenom nastavení zostanú pripojenia protokolu HTTP po zapnutí protokolu HTTP 1.1 otvorené (alebo trvalé) až do nečinnosti pripojenia dlhšej ako jedna minúta, alebo až do dosiahnutia hodnoty určenej v kľúči
KeepAliveTimeout
databázy Registry. Nastavenie protokolu HTTP 1.1 môžete v programe Internet Explorer upraviť na karte Spresnenie v dialógovom okne Možnosti siete Internet.

Vlastnosti

ID článku: 813827 - Posledná kontrola: 28. apríla 2010 - Revízia: 3.5
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Kľúčové slová: 
kbinfo KB813827

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com