Kaip nustatyti ma?? tinklo su Windows XP Home Edition (1 dalis)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 813936 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?is straipsnis apima "Nustatyti iki per ma?? tinklo su Windows XP Home Edition" vadovas 1 dalis. 1 Dalis pristato ?i? tem?.

Pastaba Nor?dami per?i?r?ti kitas temas "Nustatyti iki per ma?? tinklo su Windows XP Home Edition" vadovas, ie?kokite Microsoft ?ini? baz?s straipsniai, kurie yra i?vardyti ?io straipsnio skyriuje "Nuorodos".

"Nustatyti iki per ma?? tinklo su Windows XP Home Edition" vadovas apima ?ias temas:
1 Dalis. ?vadas: Nustatyti ma?? tinklo su Windows XP Home Edition

2 Dalis. Pirkti tinklo aparat?ros

3 Dalis. Sujungti kompiuteriai

4 Dalis. Tinklo plok?t?s

5 Dalis. Bendrai naudojamuose aplankuose esan?ius

6 Dalis. Bendrinimas spausdintuvas

Daugiau informacijos

1 Dalis. ?vadas: Nustatyti ma?? tinklo su Windows XP Home Edition

"Nustatyti iki per ma?? tinklo su Windows XP Home Edition" vadovas apra?oma, kaip greitai sukurti ma?a praktin? nam? vartotojams tinklo. Trunka tik vien? dien? sukurti bendra prieiga prie stand?i?j? disk?, aplank?, CD-ROM diskai, spausdintuvai ir internete.

Savo nauj? tinklo galite prijungti iki ?e?i? darbo viet? darbo grup?je. Darbo grup?s padalija atitinkam? u?duo?i? tarp darbo viet?. Tod?l naujesniuose kompiuteriuose gali suteikti vietos diske apie j? didesniems standiesiems diskams, ir senesniuose kompiuteriuose gali valdyti spausdinimo u?duotis, nustatyti interneto ry?? arba atsargin? duomen?. Didesnius tinklus atskirti paslaug? serverius ir kompiuterius, kurie naudoja ?ias paslaugas. Tod?l kompiuteriai yra specializuotos j? konkre?ioms u?duotims. Ma?? tinklo nereikalauja ?ios u?sibr??tas u?duotis. Kiekviename kompiuteryje galite perimti serverio funkcijas ir naudoti darbo grup?s i?tekli? tuo pa?iu metu. Nes visi kompiuteriai turi tokias pa?ias teises, ?i konfig?racija yra ?inomas kaip peer-to-peer tinklas.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Peer-to-peer tinklo schema


Peer-to-peer tinkle visi kompiuteriai pasidalinti savo i?teklius.

Nuorodos

Nustatyti iki per ma?? tinklo vadove kitos temos, spustel?kite ?i? straipsni? skai?iumi per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:

813937 Kaip nustatyti ma?? tinklo su Windows XP Home Edition (2 dalis)
813938 Kaip nustatyti ma?? tinklo su Windows XP Home Edition (3 dalis)
813939 Kaip nustatyti ma?? tinklo su Windows XP Home Edition (4 dalis)
814004 Kaip nustatyti ma?? tinklo su Windows XP Home Edition (5 dalis)
814005 Kaip nustatyti ma?? tinklo su Windows XP Home Edition (6 dalis)
?is straipsnis yra Vertimas i? vokie?i?. V?lesnius pakeitimus ar papildymus ? Vokietijos originalo gali neatsispindi ?is vertimas. ?iame straipsnyje pateikta informacija yra paremta ?io produkto vokie?i? kalbos versij? (versijas). ?i informacija d?l ?io produkto versijose kitomis kalbomis tikslumas n?ra tikrinamas pagal ?io vertimo. Microsoft suteikia ?i? informacij? galima rasti be jos tikslum? ar funkcionalum? ir be garantij? apie i?samumo ir tikslumo vertimo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 813936 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbPubTypeKC kbenv kbnetwork kbhowto kbmt KB813936 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 813936

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com