เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณคลิกแทนที่ในกล่องโต้ตอบ "ค้นหาและแทน": "Microsoft Excel ไม่สามารถค้นหาแบบตรง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 813971 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft Office Excel 2007 และ Microsoft Office Excel 2003 เมื่อคุณคลิกREPLACEในการค้นหา และแทนกล่องโต้ตอบเพื่อแทนข้อความที่มีอยู่ในแผ่นงานของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft Excel ไม่สามารถหาคู่ที่ตรงกัน
หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าข้อความที่คุณต้องการแทนอยู่ในแผ่นงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสองเป็นจริง:
 • เซลล์ที่ใช้งานอยู่ไม่ประกอบด้วยคู่ที่ตรงกัน
 • คุณไม่คลิกค้นหาถัดไปหรือค้นหาทั้งหมดก่อนที่คุณคลิกREPLACEในการค้นหา และแทนกล่องโต้ตอบ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้แทนทั้งหมด

หมายเหตุ:ใช้วิธีนี้ถ้าคุณต้องการแทนรายการที่ตรงกันทั้งหมดในสมุดงาน
 1. กด CTRL + H.
 2. ในการค้นหา และแทนกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการจะแทนที่ในการสิ่งที่ค้นหากล่อง
 3. ในการแทนที่ด้วยกล่อง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแทนข้อความต้นฉบับ
 4. คลิกแทนทั้งหมด.

วิธีที่ 2: ใช้การค้นหาและแทน

 1. กด CTRL + H.
 2. ในการค้นหา และแทนกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการจะแทนที่ในการสิ่งที่ค้นหากล่อง
 3. ในการแทนที่ด้วยกล่อง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแทนข้อความต้นฉบับ
 4. คลิกค้นหาถัดไป.
 5. ถ้าคุณต้องการแทนข้อความ คลิกREPLACEและ Excel ค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของข้อความที่จะถูกแทน
 6. ถ้าคุณไม่ต้องการแทนข้อความ คลิกค้นหาถัดไปเมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของข้อความที่จะถูกแทน

วิธีที่ 3: ค้นหาอินสแตนซ์แรกของข้อความที่จะถูกแทนด้วยตนเอง

 1. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการแทน
 2. กด CTRL + H.
 3. ในการค้นหา และแทนกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการจะแทนที่ในการสิ่งที่ค้นหากล่อง
 4. ในการแทนที่ด้วยกล่อง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแทนข้อความต้นฉบับ
 5. คลิกค้นหาถัดไป.
 6. ถ้าคุณต้องการแทนข้อความ คลิกREPLACEและ Excel ค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของข้อความที่จะถูกแทน
 7. ถ้าคุณไม่ต้องการแทนข้อความ คลิกค้นหาถัดไปเมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของข้อความที่จะถูกแทน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 813971 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbprb kbpending kbbug kberrmsg kbmt KB813971 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:813971

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com