คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเปลี่ยนแปลงของคุณไม่สามารถบันทึก" ข้อความเมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มไปยังไดรฟ์เครือข่ายใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 813973 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณบันทึก Microsoft Excel ที่แฟ้มสมุดงานที่อยู่บนไดรฟ์เครือข่ายและคุณไม่มีสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ที่คุณกำลังบันทึกแฟ้มที่ปรับเปลี่ยนและลบ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • เมื่อคุณบันทึกแฟ้มสมุดงานใหม่ลงในไดรฟ์เครือข่าย คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้
  ไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณได้เนื่องจากการ'book1.xls'แต่ถูกบันทึกลงในเอกสารชั่วคราวที่ชื่อว่า'4cca4100'. ปิดเอกสารที่มีอยู่ แล้วเปิดเอกสารที่มีการชั่วคราว และบันทึกภายใต้ชื่อใหม่
  โดย:4cca4100มีการสุ่มอักขระแปดตัวเลขสตริง และbook1.xlsมีชื่อของแฟ้มคุณกำลังบันทึก
 • เมื่อคุณบันทึกแฟ้มสมุดงานมีอยู่ไปยังไดรฟ์เครือข่าย แฟ้มปรากฏขึ้นเพื่อที่ถูกบันทึก ด้วยชื่อคุณพิมพ์ลงในบันทึกกล่องโต้ตอบ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดแฟ้มนี้อีกครั้งจากเครือข่าย การเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ปรากฏในแฟ้ม จริง ๆ แล้วเป็นบันทึกแฟ้มลงในไดรฟ์เครือข่ายด้วยชื่อแฟ้มแบบสุ่มที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร เช่น4cca4100.
อาการเหล่านี้เท่านั้นเกิดถ้าคุณบันทึกแฟ้มใน Excel ในรูปแบบของสมุดงานหรือแม่แบบ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหาก Excel ไม่สามารถลบแฟ้มต้นฉบับ หรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราวเพื่อให้การบันทึกการดำเนินการไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ ถ้า Excel ไม่สามารถลบ แฟ้มที่มีอยู่ได้เนื่องจากคุณมีลบสิทธิ แฟ้มต้นฉบับและแฟ้มชั่วคราวที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ปลายทาง ถ้า Excel สามารถลบแฟ้มที่มีอยู่ หรือ ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้มเป็นครั้งแรก แต่ Excel ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราวเนื่องจากคุณมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน มีบันทึกเฉพาะแฟ้มชั่วคราวในโฟลเดอร์ปลายทาง

หมายเหตุ:ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและการจำลองแบบของบริษัทอื่นอาจทำให้ปัญหานี้เช่นกัน เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณไม่มีสิทธิ์บนเครือข่ายเพื่อปรับเปลี่ยน หรือลบไฟล์ พยายามเปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟ้มบนไดรฟ์เครือข่ายจาก Windows Explorer ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟ้มออกจาก Windows Explorer คุณไม่สามารถบันทึกแฟ้มไปยังไดรฟ์จาก Excel ได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แจ้งผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่คุณต้องการลบและปรับเปลี่ยนสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ที่เหมาะสมบนไดรฟ์เครือข่าย คุณต้องมีการลบ และปรับเปลี่ยนสิทธิ์ในการบันทึกแฟ้มสมุดงาน Excel ด้วยชื่อแฟ้มที่ถูกต้องไปยังโฟลเดอร์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เพื่อเป็นการชั่วคราวแก้ปัญหานี้จนกว่าคุณมีสิทธิ์ในโฟลเดอร์ปลายทาง ให้ลองใช้วิธีการต่อไปนี้:
 • บันทึกแฟ้มสมุดงานของฮาร์ดดิสก์ในระบบของคุณ หรือโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและลบ คุณอาจแล้วสามารถคัดลอกแฟ้มลงในไดรฟ์เครือข่ายที่คุณไม่ได้ปรับเปลี่ยน หรือลบสิทธิการได้
 • ถ้าคุณมีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้ง บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย ปิด หรือลบโปรแกรมป้องกันไวรัส และทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหายังคงเกิดขึ้น โปรแกรมป้องกันไวรัสบางอย่างอาจรบกวนการบันทึกดำเนินใน Excel ได้

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องติดต่อยี่ห้อโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อดูว่า นี่เป็น รุ่นปรับปรุงที่การบันทึกแก้ไขปัญหาใน Excel ได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Excel จะบันทึกแฟ้ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
814068คำอธิบายวิธีที่ Excel บันทึกแฟ้ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อคุณบันทึกแฟ้มใน Excel คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
271513วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Excel

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 813973 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbsecurity kbsavefile kberrmsg kbprb kbmt KB813973 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:813973

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com