Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με τα Windows XP Home Edition (ΜΈΡΟΣ 5)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 814004 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει τμήμα 5 του οδηγού "Ορισμός μέχρι ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition". Τμήμα 5 πραγματεύεται την κοινή χρήση φακέλων.

Σημείωση Για να προβάλετε άλλα θέματα του οδηγού "Ορισμός μέχρι ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition", ανατρέξτε στα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Αναφορές" αυτού του άρθρου.

Ο οδηγός "Ορισμός μέχρι ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition" περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
Τμήμα 1. Εισαγωγή: Ρύθμιση μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition

Τμήμα 2. Αγορά υλικού δικτύου

Τμήμα 3. Σύνδεση υπολογιστών

Τμήμα 4. Εγκατάσταση κάρτας δικτύου

Τμήμα 5. Κοινή χρήση φακέλων

Τμήμα 6. Κοινή χρήση ενός εκτυπωτή

Περισσότερες πληροφορίες

Τμήμα 5. Κοινή χρήση φακέλων

Πλεονεκτήματα της κοινής χρήσης

Όταν ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση αρχείων, μπορείτε να καθορίσετε ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι στο δίκτυο. Όλους τους υπολογιστές του δικτύου να χρησιμοποιήσετε τους πόρους που ενεργοποιείτε για κοινή χρήση. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους ακόλουθους πόρους κοινής χρήσης:
 • Φάκελοι
 • Μονάδες δίσκου
 • Εκτυπωτές
 • Πρόσβαση στο Internet
Οι πόροι που έχουν οριστεί για κοινή χρήση, παραμένουν ιδιωτικοί.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για την κοινή χρήση αρχείων και συσκευές:
 • Μπορείτε εύκολα να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Μπορείτε να μοιραστείτε την εργασία με αρχεία σε διαφορετικούς υπολογιστές.
 • Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία μόνο συσκευή, όπως ένας εκτυπωτής ή μια μονάδα δίσκου ZIP, από οποιονδήποτε υπολογιστή.
 • Ένα σημείο πρόσβασης του Internet είναι αρκετή για αρκετούς υπολογιστές να χρησιμοποιούν το Internet ταυτόχρονα.

Κοινή χρήση αρχείων

Όταν ένας υπολογιστής εκχωρεί πόρους, προϋποθέτει λειτουργίες διακομιστή. Οποιονδήποτε υπολογιστή σε μια ομάδα εργασίας-ομότιμο δίκτυο να το κάνετε. Πρέπει να ρυθμίσετε αρχείων και εκτυπωτών για έναν υπολογιστή να ενεργεί ως διακομιστής. Ορίζετε αυτήν τη λειτουργία όταν η εγκατεστημένη κάρτα δικτύου. Επομένως, ήδη να μοιραστείτε ένα αρχείο ή αρχεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε άλλους υπολογιστές. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε το φάκελο στον υπολογιστή.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που θέλετε να κάνετε κοινή χρήση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση και ασφάλεια Για να προβάλετε πρόσθετες ρυθμίσεις.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Μενού περιβάλλοντος του φακέλου
 3. Τα δύο επόμενα παράθυρα εμφανίζονται μόνο όταν ρυθμίζετε το πρώτο κοινόχρηστο στοιχείο. Τα Windows σάς ειδοποιεί ότι η κοινή χρήση δεδομένων παρουσιάζει κίνδυνο ασφαλείας. Επομένως, απομακρυσμένη πρόσβαση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Κάντε κλικ στο προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας, κάντε κλικ στο κουμπί Μόλις ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση αρχείων, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας


  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  "Κοινή χρήση"


  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Ενεργοποίηση κοινής χρήσης στο παράθυρο διαλόγου αρχείου
 4. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα. Κάντε κλικ στο κουμπί Χρήση αυτού του φακέλου στο δίκτυο, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα όνομα κοινόχρηστου στοιχείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το όνομα αργότερα για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα. Το όνομα κοινόχρηστου στοιχείου και το όνομα του φακέλου δεν έχουν το ίδιο.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  "Κοινή χρήση"
 5. Καθορίστε εάν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα που είναι προσπελάσιμα μέσω του δικτύου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Εμφανίζεται το εικονίδιο για τον κοινόχρηστο φάκελο με το χέρι:

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Εικονίδιο κοινόχρηστο φάκελο


  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Άλλες θέσεις
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Ο υπολογιστής μου, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Θέσεις δικτύου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο με τους εξής τρόπους:
 • Απευθείας στο επάνω επίπεδο
 • Ιεραρχικά σε επίπεδο υπολογιστή
Όταν ανοίγετε τον υπολογιστή μου, παρατίθενται οι κοινόχρηστοι πόροι για όλους τους υπολογιστές του δικτύου σας μικρό δίπλα στην άλλη. Μπορείτε να βρείτε το απαιτούμενο φάκελο Όνομα κοινόχρηστου στοιχείου σε Όνομα_υπολογιστή.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Θέσεις δικτύου


Εάν εισαχθεί μια περιγραφή του υπολογιστή όταν αντιστοιχιστεί ένα όνομα υπολογιστή, πρέπει να αναζητήσετε Όνομα κοινόχρηστου στοιχείου σε Computer_description (όνομα υπολογιστή).

Εάν η εργασία σας τρόπο κάτω από ένα συγκεκριμένο υπολογιστή στο δίκτυο, θα δείτε μόνο τους κοινόχρηστους πόρους σε έναν υπολογιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή υπολογιστών ομάδας εργασίας, κάντε διπλό κλικ σε ονόματα υπολογιστή (το είτε ως Όνομα_υπολογιστή ή ως Computer_description [όνομα υπολογιστή]), και στη συνέχεια αναζητήστε το όνομα κοινόχρηστου αρχείου.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Το δίκτυο του γραφείου


Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
BMW υπολογιστή


Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Να επιτρέπεται σε χρήστες δικτύου αλλαγή των αρχείων μου, μπορείτε να προβάλετε, αντιγραφή, μετακίνηση, αλλαγή και διαγραφή των αρχείων αυτού του φακέλου σε οποιονδήποτε υπολογιστή σε αυτό το δίκτυο. Μπορείτε να προσθέσετε νέα αρχεία και υποφακέλους της access και αρχεία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο για την κοινή χρήση ολόκληρου μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω μονάδες δίσκου:
 • Σκληρούς δίσκους ή διαμερίσματα
 • Μονάδες CD ROM
 • Μονάδες δίσκου ZIP
Για να διακόψετε την κοινή χρήση, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που είναι κοινόχρηστο, κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση και ασφάλεια, και στη συνέχεια καταργήστε την επιλογή του Χρήση αυτού του φακέλου στο δίκτυο το πλαίσιο ελέγχου. Όταν το κάνετε αυτό, ο πόρος δεν εμφανίζεται πλέον κάτω από αυτό το όνομα υπολογιστή. Ωστόσο, η σύνδεση φακέλων απευθείας σε περιβάλλον δικτύου παραμένει. Δεν είναι πλέον διαθέσιμο εκτός και αν ορίσετε για κοινή χρήση ξανά. Όταν ένας χρήστης προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο φάκελο, λαμβάνουν ένα μήνυμα "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση".

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Δεν υπάρχει πρόσβαση προειδοποιητικό μήνυμα


Τώρα είναι πλήρως λειτουργική στο δίκτυό σας. Εάν έχετε ήδη ορίσει μια σύνδεση στο Internet, βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο και κοινής χρήσης εκτυπωτή και προγράμματος-πελάτη για δίκτυα της Microsoft είναι απενεργοποιημένα στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου (μόνο εδώ). και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet. Μια σύνδεση μέσω τηλεφώνου στο Internet χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες και το τείχος προστασίας παρέχει κάποια προστασία από κακόβουλους χρήστες. Για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας ελέγχου, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Συνδέσεις δικτύου.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Συνδέσεις δικτύου
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Μενού περιβάλλοντος "προσαρμογέας τηλεφωνικών κλήσεων"
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή του Δικτύωση καρτέλα και στη συνέχεια κάντε κλικ Για προχωρημένους Για να επιβεβαιώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  • Το Πρόγραμμα-πελάτης για δίκτυα της Microsoft το πλαίσιο ελέγχου και το Το αρχείο και κοινή χρήση εκτυπωτών για δίκτυα της Microsoft δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου.
  • Το Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο.

   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Καρτέλα δίκτυο


   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Καρτέλα για προχωρημένους
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αναφορές

Για να προβάλετε άλλα θέματα του οδηγού μέχρι μικρού δικτύου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
813936 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (ΜΈΡΟΣ 1)
813937 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (ΜΈΡΟΣ 2)
813938 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (ΜΈΡΟΣ 3)
813939 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (ΜΈΡΟΣ 4)
814005 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (ΤΜΉΜΑ 6)
Αυτό το άρθρο είναι μετάφραση από τα γερμανικά. Οποιεσδήποτε επόμενες αλλαγές ή προσθήκες στο αρχικό άρθρο στα Γερμανικά δεν εμφανίζονται σε αυτήν τη μετάφραση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζεται σε έκδοση(εις) γερμανική γλώσσα αυτού του προϊόντος. Η ακρίβεια των πληροφοριών σε σχέση με άλλες εκδόσεις γλώσσας αυτού του προϊόντος δεν ελέγχονται μέσα στο πλαίσιο της μετάφρασης. Η Microsoft διαθέτει αυτές τις πληροφορίες χωρίς εγγύηση για την ακρίβεια ή τη λειτουργικότητα και χωρίς εγγύηση για την πληρότητα ή την ακρίβεια της μετάφρασης.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 814004 - Τελευταία αναθεώρηση: Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 7.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbhowto kbmt KB814004 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:814004

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com