ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมจากเว็บไซต์ Windows Update หรือจากเว็บไซต์ Microsoft Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 814033 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมจากเว็บไซต์ Windows Update หรือจากเว็บไซต์ Microsoft Update การติดตั้งอาจไม่สำเร็จ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณมีแฟ้ม INF จำนวนมากในโฟลเดอร์ %windir%\Inf ในกรณีนี้ Windows ค้นหาข้อมูลในโฟลเดอร์ INF ทั้งหมดอย่างไม่ถูกต้อง โดยค้นหาว่าโปรแกรมควบคุมใดที่ต้องปรับปรุงแทนการค้นหาเฉพาะโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack ของ Windows XP

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows XP

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งการปรับปรุง 814033 ที่แนะนำจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Windows Update:
http://windowsupdate.microsoft.com
เมื่อต้องการปรับใช้การปรับปรุงนี้กับคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงนี้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft จาก Windows Update Catalog หรือจาก Microsoft Update Catalog หากคุณต้องการจะขอรับการปรับปรุงนี้เพื่อติดตั้งในภายหลังบนคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ให้ค้นหาหมายเลขรหัสบทความนี้โดยใช้คุณลักษณะ 'ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง' ใน Windows Update Catalog สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงจาก Windows Update Catalog หรือจาก Microsoft Update Catalog โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
323166 วิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงและโปรแกรมควบคุม Windows จาก Windows Update Catalog หรือจาก Microsoft Update Catalog (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 814033 ทันที

วันที่ออก: 5 มีนาคม 2546

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อทำให้การติดตั้งการปรับปรุงนี้สมบูรณ์

สวิตช์การติดตั้ง

 • /? แสดงรายการสวิตช์การติดตั้ง
 • /u โหมดอัตโนมัติ
 • /f บังคับให้โปรแกรมอื่นๆ จบการทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดเครื่อง
 • /n ไม่ต้องทำสำรองแฟ้มที่จะเอาออก
 • /o เขียนทับแฟ้ม OEM โดยไม่ต้องมีการพร้อมท์
 • /z ไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • /q โหมดไม่แสดงข้อความ (ผู้ใช้ไม่ต้องทำงานใดๆ)
 • /l แสดงโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ติดตั้งไว้
 • /x ขยายแฟ้มโดยไม่เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่าง UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows XP Professional และ Windows XP Home Edition
  วันที่   		  เวลา  		รุ่น   		 ขนาด 		  ชื่อแฟ้ม
  --------------------------------------------------------------
  31-ม.ค.-2546 17:20 5.1.2600.109   238,080 Newdev.dll  
				
Windows XP Professional SP1, Windows XP Home Edition SP1, Windows XP Tablet PC Edition, Windows XP Media Center Edition
  วันที่    		 เวลา  		รุ่น   		 ขนาด  		 ชื่อแฟ้ม
  --------------------------------------------------------------
  31-ม.ค.-2546 17:20 5.1.2600.1164   238,080 Newdev.dll  
				
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม การปรับปรุงนี้อาจมีแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูล Service Pack ของ Windows 2000

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
260910 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 2000

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งการปรับปรุง 814033 ที่แนะนำจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Windows Update:
http://windowsupdate.microsoft.com
เมื่อต้องการปรับใช้การปรับปรุงนี้กับคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงนี้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft จาก Windows Update Catalog หรือจาก Microsoft Update Catalog หากคุณต้องการขอรับการปรับปรุงนี้เพื่อติดตั้งในภายหลังสำหรับคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่ง ให้ค้นหาหมายเลรหัสขบทความนี้โดยใช้คุณลักษณะ 'ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง' ใน Windows Update Catalog สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงจาก Windows Update Catalog หรือจาก Microsoft Update Catalog โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
323166 วิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงและโปรแกรมควบคุม Windows จาก Windows Update Catalog หรือจาก Microsoft Update Catalog (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

Windows 2000

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 814033 ทันที

Windows 2000 NEC

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 814033 ทันที วันที่ออก: 12 มีนาคม 2546

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อทำให้การติดตั้งการปรับปรุงนี้สมบูรณ์

สวิตช์การติดตั้ง

 • /? แสดงรายการสวิตช์การติดตั้ง
 • /u โหมดอัตโนมัติ
 • /f บังคับให้โปรแกรมอื่นๆ จบการทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดเครื่อง
 • /n ไม่ต้องทำสำรองแฟ้มที่จะเอาออก
 • /o เขียนทับแฟ้ม OEM โดยไม่ต้องมีการพร้อมท์
 • /z ไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • /q โหมดไม่แสดงข้อความ (ผู้ใช้ไม่ต้องทำงานใดๆ)
 • /l แสดงโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ติดตั้งไว้
 • /x ขยายแฟ้มโดยไม่เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่าง UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม

Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional

  วันที่   		  เวลา 		 รุ่น  		  ขนาด  	 ชื่อแฟ้ม
  --------------------------------------------------------------
  19-ก.พ.-2546 17:26 5.0.2195.6666   113,936 Newdev.dll   
				
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม การปรับปรุงนี้อาจมีแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

Windows XP

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

Windows 2000

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Windows 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 814033 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2554 - Revision: 12.0
ใช้กับ
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbHotfixServer kbqfe kbwindowsupdatev6 atdownload kbwinxpsp2fix kbdriver kboswin2000fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814033

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com