Soubory v síťových sdílených položkách se otevírají pomalu či v režimu pouze pro čtení nebo se zobrazuje chybová zpráva

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 814112 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifický problém. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte vhodná dodatečná opatření k ochraně systému.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Můžete zaznamenat kterýkoli z následujících příznaků:
 • Pokud kopírujete soubor prostřednictvím sítě v systému Microsoft Windows XP a zdrojový soubor je umístěn v síťové sdílené položce systému Windows 2000, zobrazí se některá z následujících chybových zpráv:
  Soubor nebo síťová cesta již neexistuje.
  Žádný ze síťových zprostředkovatelů tuto síťovou cestu nepřijal.
 • Jestliže chcete otevřít soubor ze síťové sdílené položky, trvá otevření souboru velmi dlouhou dobu.
 • Pokud používáte program, který otevírá a zavírá soubory nebo vytváří dočasné soubory na serveru se systémem Windows 2000 se zapnutým podepisováním bloků zpráv serveru (SMB), zobrazí se různé chybové zprávy nebo dojde k dalším problémům.
 • Soubor v síti se otevře v režimu pouze pro čtení, případně dojde k narušení sdílení. Chcete-li provést změny, je nutné soubor uložit v místním počítači.

  K tomuto problému může dojít i v případě, že máte oprávnění nastavena na hodnotu Úplné řízení u sdílené položky i svazku používajícího systém souborů NTFS a tento soubor není otevřen žádným jiným uživatelem. V takovém případě se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv:
  Soubor je používán: Soubor název_souboru je uzamčen pro úpravy uživatelem uživatelské_jméno. Klepnutím na tlačítko Upozornit otevřete kopii dokumentu jen pro čtení a v okamžiku, kdy dokument již nebude upravovat jiný uživatel, budete upozorněni.
  Tento příkaz není k dispozici, protože dokument je uzamčen pro úpravy.
  Dokument Název_souboru je uzamčen jiným uživatelem za účelem úprav. Chcete-li otevřít kopii tohoto souboru pouze pro čtení, klepněte na…
  Soubor je uzamčen pro úpravy, chcete otevřít verzi souboru pouze pro čtení.
  Nelze otevřít Název_souboru v Sdílená síťová položka. Ujistěte se, že v zadané jednotce se nachází disk.
  Přístup byl odepřen. Soubor pravděpodobně používá jiná aplikace.
 • Některé aplikace, například Microsoft Excel nebo Microsoft PowerPoint, mohou úspěšně otevřít dva soubory, ale po otevření třetího zobrazí chybovou zprávu s informací, že soubor lze otevřít pouze pro čtení.
 • Síťové aplikace, které u síťových souborů zpracovávají velké množství vstupu a výstupu, mohou zdánlivě přestat reagovat, případně při otevírání či zavírání souborů dochází ke zpoždění.
 • Může dojít k problémům, pokud systém Windows XP použije zásady skupiny nebo spustí přihlašovací skripty.
 • Soubor systému Microsoft Office můžete uložit pod stejným názvem pouze v případě, že byl otevřen nejméně 30 minut.
 • V závislosti na aplikaci, kterou používáte, se mohou zobrazit i jiné chybové zprávy. Mohou se například zobrazit chybové zprávy s informací, že soubor je již používán, nebo že jej lze otevřít pouze v režimu pouze pro čtení.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
 • Vyskytl se problém při vyjednávání podepisování bloků SMB od klienta se systémem Windows XP Service Pack 1 (SP1) pro server se systémem Windows 2000, který vyžaduje podepisování bloků SMB.
 • Soubor byl otevřen a uzamčen jiným procesem. Tento problém může být například způsoben některou z následujících příčin:
  • Síťová složka je otevřená v programu Průzkumník Windows a pomocí zobrazení Podrobnosti jsou zobrazeny další podrobnosti souborů ve složce (například autor nebo název). Průzkumník Windows čte obsah souborů ve složce, aby získal další podrobnosti. Pokud se nějaký program pokusí otevřít soubor exkluzivně a program Průzkumník Windows má tento síťový soubor otevřený za účelem získání dalších informací o souboru, dojde k narušení sdílení.
  • Soubor mohl být uzamčen jiným programem nebo procesem, například antivirovým programem (v klientském počítači nebo na serveru).

Řešení

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje. Poskytujeme však tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Antivirový program je navržen tak, aby napomáhal ochraně počítače před viry. Pokud je antivirový program vypnutý, nesmíte stahovat a otevírat soubory z nedůvěryhodných zdrojů, navštěvovat nedůvěryhodné weby ani otevírat přílohy e-mailů.

Další informace o počítačových virech získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
129972Počítačové viry: popis, prevence a obnovení
Při řešení tohoto problému postupujte následovně:
 1. Stáhněte aktualizaci zabezpečení MS02-070, kterou popisuje článek 329170 databáze Microsoft Knowledge Base, a nainstalujte ji ve všech souborových serverech a klientských počítačích se systémem Windows 2000 a Windows XP.

  Další informace o této aktualizaci získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  329170 MS02-070: Chybu podepisování SMB lze zneužít k pozměnění zásad skupiny
 2. Upgradujte všechny klientské počítače se systémem Windows XP na aktualizaci Windows XP Service Pack 1 (SP1) a pak stáhněte a nainstalujte opravy hotfix, které jsou popsány v článcích 328170 a 812937 databáze Microsoft Knowledge Base.

  Další informace o možnostech získání systému Windows XP s aktualizací SP1 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
  Další informace o postupu získání těchto oprav hotfix naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  812937 Při uložení souboru v síti je soubor uzamčen nebo se zobrazí chybová zpráva s informací o odepření přístupu
  328170 Při otevření nebo uložení souboru do síťové složky otevře aplikace soubor v režimu pouze pro čtení nebo se zobrazí chybová zpráva s informací o narušení sdílení a odepření přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 3. Pokud problém nebyl vyřešen, zakažte prohledávání síťové jednotky v antivirovém programu. Chcete-li vypnout antivirový program, vyhledejte informace a postup v dokumentaci antivirového programu nebo v nápovědě online.

  Jestliže problém stále není vyřešen, vypněte dočasně antivirový program. V některých případech bude k vyřešení tohoto problému třeba odebrat antivirový software u klienta i serveru. Jestliže byl problém odebráním nebo zakázáním antivirového programu vyřešen, obraťte se na výrobce antivirového programu s žádostí o další informace týkající se tohoto problému a možných postupech jeho řešení. Informace o řešení uvedeného problému u konkrétních antivirových produktů získáte například na následujících webech jiných výrobců:
  http://www.trendmicro.com/en/products/desktop/tav/evaluate/overview.htm
  http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/552ba2f7636bedf088256818006f78bf/3c71b1248df4580688256ba4007383dd?OpenDocument&sone=nav_76_ce_tasks.html&stg=&prod=Norton%20AntiVirus%20Corporate%20Edition&ver=7.6&base=&next=&src=ent&pcode=nav_ce&dtype=corp&svy=&prev=
  Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Další informace

Při trasování programu Sledování sítě se mohou zobrazit chybové zprávy: Chyba systému DOS, (5) ACCESS_DENIED nebo Chyba systému DOS, (32) SHARING_VIOLATION po 35 sekundách (mezi příkazy SMB: C NT create & X u stejného názvu souboru). Doba, pro kterou server čeká na odpověď přerušení oplock, je řízena hodnotou
OplockBreakWait
parametru
LanmanServer
. Ve výchozím nastavení je hodnota tohoto parametru nastavena na 35 sekund.

Další informace o řešení potíží se zpožděním při přihlašování naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
319440 Jestliže souboru zásad není uděleno přerušení oplock, dochází u pomalého připojení k prodlení při přihlašování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Odkazy

Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306981 Po uzamčení souboru nejsou udělena přerušení oplock na úrovni 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324002 Při vyhledávání souborů v síti mohou soubory zůstat otevřené (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
296264 Konfigurace příležitostného zamykání v systému Windows
812513 Otevření souboru pomocí protokolu SMB (Server Message Block) trvá nečekaně dlouho (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829700 Pomalý výkon sítě při otevření souboru umístěného ve sdílené složce ve vzdáleném síťovém počítači (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826722 Nelze odstranit zástupce v síťové sdílené položce, protože je používán jiným uživatelem nebo programem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822227 Při otevření souboru z programu Průzkumník Windows zobrazí program chybovou zprávu o narušení sdílení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811005 Při ověřování uživatelů u služeb, jako je Microsoft Exchange Server, může na straně členského serveru vypršet časový limit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 814112 - Poslední aktualizace: 1. prosince 2007 - Revize: 6.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Klíčová slova: 
kberrmsg kbnetwork kbprb KB814112

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com