Τα αρχεία στα κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου ανοίγουν αργά ή μόνο για ανάγνωση ή λαμβάνετε μήνυμα λάθους

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 814112 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Όταν αντιγράφετε ένα αρχείο μέσω δικτύου σε Microsoft Windows XP, εάν το αρχείο προέλευσης βρίσκεται σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου που βασίζεται στα Microsoft Windows 2000, ενδέχεται να λάβετε κάποιο από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
  Η διαδρομή αρχείου ή δικτύου δεν υπάρχει πλέον.

  (File or network path no longer exists.)
  Η διαδρομή δικτύου που καθορίσατε δεν έγινε δεκτή από καμία υπηρεσία παροχής.

  (No network provider accepted the given network path.)
 • Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο από ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, το αρχείο ίσως χρειαστεί περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να ανοίξει.
 • Ίσως λάβετε διάφορα μηνύματα λάθους ή ίσως αντιμετωπίσετε άλλα ζητήματα, όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που ανοίγει και κλείνει αρχεία ή δημιουργεί προσωρινά αρχεία, στο διακομιστή που βασίζεται στα Windows 2000 όταν είναι ενεργοποιημένη η υπογραφή SMB (Server Message Block).
 • Ένα αρχείο που ανοίγετε μέσω δικτύου ανοίγει ως μόνο για ανάγνωση ή προκύπτει παραβίαση κοινής χρήσης και πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο τοπικά, για να κάνετε αλλαγές.

  Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει ακόμα και στην περίπτωση που τα δικαιώματά σας έχουν ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την επιλογή "Πλήρης έλεγχος" (Full Control) για το κοινόχρηστο στοιχείο και για τον τόμο που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείου NTFS, και κανένας άλλος χρήστης δεν έχει ανοιχτό το αρχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
  Το αρχείο που χρησιμοποιείται: Όνομα_αρχείου είναι κλειδωμένο για επεξεργασία από όνομα_χρήστη. Κάντε κλικ στην επιλογή "Ειδοποίηση" για να ανοίξετε ένα αντίγραφο μόνο για ανάγνωση του εγγράφου και να λάβετε ειδοποίηση όταν το έγγραφο δεν χρησιμοποιείται πλέον.

  (File in use: Filename is locked for editing by username. Click 'Notify' to open a read-only copy of the document and receive notification when the document is no longer in use.)
  Η εντολή αυτή δεν είναι διαθέσιμη, γιατί το έγγραφο είναι κλειδωμένο για επεξεργασία.

  (This command is not available because the document is locked for editing.)
  Το έγγραφο Όνομα_Αρχείου είναι κλειδωμένο για επεξεργασία από άλλο χρήστη. Για να ανοίξετε ένα αντίγραφο μόνο για ανάγνωση αυτού του εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή...

  (The document Filename is locked for editing by another user. To open a read-only copy of his document, click...)
  Το αρχείο είναι κλειδωμένο για επεξεργασία, ανοίξτε μια έκδοση του αρχείου μόνο για ανάγνωση.

  (File is locked for editing, do you want to open a read-only version of the file.)
  Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του Όνομα_αρχείου στο (on) κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δισκέτα στη μονάδα που δηλώσατε.

  (Cannot open Filename on network share. Make sure a disk is in the drive you specified.)
  Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Το αρχείο ίσως χρησιμοποιείται από άλλη εφαρμογή.

  (Access is denied. The file may be in use by another application.)
 • Όταν ανοίγετε αρχεία, προγράμματα όπως το Microsoft Excel ή το Microsoft PowerPoint ίσως ανοίξουν δύο αρχεία με επιτυχία, αλλά ίσως εμφανίσουν ένα μήνυμα λάθους "Μόνο για ανάγνωση" (Read-Only) όταν ανοίξετε τρίτο αρχείο.
 • Κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο αρχείων, τα προγράμματα δικτύου που βασίζονται σε ισχυρή είσοδο/έξοδο (I/O) αρχείων δικτύου(I/O) μπορεί να φανεί ότι σταματούν να ανταποκρίνονται ή ότι εμφανίζονται καθυστερήσεις.
 • Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα όταν τα Windows XP εφαρμόσουν πολιτικές ομάδας ή εκτελέσουν δέσμες ενεργειών σύνδεσης.
 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Microsoft Office, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα αρχείου μόνο αφού έχετε ανοιχτό το αρχείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.
 • Μπορεί επίσης να εμφανιστούν και άλλα μηνύματα λάθους, ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, ίσως λάβετε μηνύματα λάθους που υποδεικνύουν ότι ένα αρχείο χρησιμοποιείται ήδη ή μπορεί να ανοιχτεί μόνο ως "Μόνο για ανάγνωση".

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Υπάρχει δυσκολία όσον αφορά τη διαπραγμάτευση της υπογραφής SMB από έναν υπολογιστή-πελάτη που εκτελεί το Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) σε διακομιστή που βασίζεται σε Windows 2000 και απαιτεί υπογραφή SMB.
 • Μια άλλη διαδικασία έχει ανοιχτό και κλειδωμένο το αρχείο. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα μπορεί να οφείλεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία:
  • Ο φάκελος δικτύου είναι ανοικτός στον Microsoft Windows Explorer και χρησιμοποιείτε την προβολή "Λεπτομέρειες" (Details), για να εμφανίσετε πρόσθετες λεπτομέρειες (όπως το συντάκτη ή τον τίτλο) για αρχεία στο φάκελο. Ο Windows Explorer διαβάζει τα περιεχόμενα των αρχείων στο φάκελο, για να λάβει τις πρόσθετες λεπτομέρειες. Εάν ένα πρόγραμμα προσπαθεί να ανοίξει ένα αρχείο αποκλειστικά και ο Windows Explorer έχει ανοιχτό το αρχείο δικτύου για εξαγωγή των πρόσθετων πληροφοριών αρχείου, προκύπτει παραβίαση κοινής χρήσης.
  • Ένα άλλο πρόγραμμα ή επεξεργασία, όπως ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών (είτε στον υπολογιστή-πελάτη ή στο διακομιστή), ίσως έχει κλειδώσει το αρχείο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών, για να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από ιούς. Δεν πρέπει να κάνετε λήψη ή να ανοίγετε αρχεία από προελεύσεις που δεν εμπιστεύεστε, να επισκέπτεστε τοποθεσίες Web που δεν εμπιστεύεστε ή να ανοίγετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν είναι απενεργοποιημένο το πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους ιούς υπολογιστών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
129972 Ιοί υπολογιστών: περιγραφή, πρόληψη και αποκατάσταση
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS02-070 που περιγράφεται στο άρθρο 329170 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) σε όλους τους διακομιστές αρχείων που βασίζονται σε Windows 2000 και σε Windows XP και τους υπολογιστές-πελάτες.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  329170 MS02-070: Ελάττωμα στην υπογραφή SMB ενδέχεται να επιτρέψει την τροποποίηση της Πολιτικής ομάδας
 2. Αναβαθμίστε υπολογιστές-πελάτες που βασίζονται στα Windows XP σε Windows XP Service Pack 1 (SP1), και κατόπιν αποκτήστε και εγκαταστήστε τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 328170 και 812937 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) .

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του Windows XP SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των επειγουσών επιδιορθώσεων, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  812937 Μήνυμα λάθους "Κλείδωμα αρχείου" ή "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" κατά την αποθήκευση αρχείων μέσω δικτύου
  328170 Το πρόγραμμα ανοίγει ένα αρχείο ως "Μόνο για ανάγνωση" ή επιστρέφει μια παραβίαση κοινής χρήσης ή ένα μήνυμα "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" κατά το άνοιγμα ή την αποθήκευση σε φάκελο δικτύου
 3. Εάν το θέμα δεν έχει επιλυθεί, απενεργοποιήστε τη σάρωση μονάδας δίσκου δικτύου στο πρόγραμμα εντοπισμού ιών που διαθέτετε. Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα εντοπισμού ιών που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος εντοπισμού ιών ή στην ηλεκτρονική βοήθεια για πληροφορίες σχετικά με τα βήματα πραγματοποίησης αυτής της διαδικασίας.

  Εάν το ζήτημα δεν έχει ακόμα επιλυθεί, απενεργοποιήστε προσωρινά το πρόγραμμα εντοπισμού ιών που διαθέτετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε λογισμικό εντοπισμού ιών και στον υπολογιστή-πελάτη και στο διακομιστή για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Εάν η κατάργηση ή η απενεργοποίηση του προγράμματος εντοπισμού ιών δεν επιλύσει το θέμα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος εντοπισμού ιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα και για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να το επιλύσετε. Για παράδειγμα, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες άλλων κατασκευαστών στο Web για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του ζητήματος με συγκεκριμένα προϊόντα εντοπισμού ιών (στα αγγλικά):
  http://www.trendmicro.com/en/products/desktop/tav/evaluate/overview.htm
  http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/552ba2f7636bedf088256818006f78bf/3c71b1248df4580688256ba4007383dd?OpenDocument&sone=nav_76_ce_tasks.html&stg=&prod=Norton%20AntiVirus%20Corporate%20Edition&ver=7.6&base=&next=&src=ent&pcode=nav_ce&dtype=corp&svy=&prev=
  Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Περισσότερες πληροφορίες

Η ανίχνευση της Εποπτείας δικτύου (Network Monitor) ίσως εμφανίσει μηνύματα λάθους "DOS Error, (5) ACCESS_DENIED" ή "DOS Error, (32) SHARING_VIOLATION" μετά από 35 δευτερόλεπτα (μεταξύ των εντολών "SMB: C NT create & X" για το ίδιο όνομα αρχείου). Ο χρόνος που ο διακομιστής αναμένει απόκριση διακοπής κλειδώματος Oplock ελέγχεται από την παράμετρο
LanmanServer
OplockBreakWait
. Από προεπιλογή αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί στα 35 δευτερόλεπτα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης καθυστερήσεων σύνδεσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
319440 Καθυστερήσεις σύνδεσης μέσω αργών συνδέσεων εάν η δυνατότητα Oplock δεν χορηγηθεί για το αρχείο πολιτικής

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306981 Η δυνατότητα Oplocks επιπέδου ΙΙ δεν χορηγείται μετά το κλείδωμα ενός αρχείου
324002 Η αναζήτηση αρχείων σε δίκτυο ίσως αφήσει ανοικτά αρχεία
296264 Ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας Opportunistic Locking στα Windows
812513 Το αρχείο καθυστερεί απροσδόκητα να ανοίξει μέσω πρωτοκόλλου μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή
829700 Χαμηλές επιδόσεις δικτύου κατά το άνοιγμα ενός αρχείου που βρίσκεται σε έναν κοινόχρηστο φάκελο ενός απομακρυσμένου υπολογιστή δικτύου
826722 Δεν είναι δυνατή η διαγραφή συντόμευσης σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου: "Χρησιμοποιείται από άλλο πρόσωπο ή πρόγραμμα"
822227 Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμφανίσει παραβίαση κοινής χρήσης κατά το άνοιγμα ενός αρχείου από τον Windows Explorer
811005 Το χρονικό όριο για τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη σε υπηρεσίες όπως ο Microsoft Exchange Server μπορεί να λήξει σε ένα διακομιστή μέλους

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 814112 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 6.3
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kberrmsg kbnetwork kbprb KB814112

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com