Jaettujen verkkoresurssien tiedostot saattavat avautua hitaasti tai vain luku -tilassa, tai näyttöön saattaa tulla virhesanoma

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 814112 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Tärkeää Tässä artikkelissa on tietoja, joiden avulla voit pienentää suojausasetuksia tai poistaa tietokoneen suojausominaisuudet käytöstä. Näiden muutosten avulla voit kiertää tietyn ongelman. Ennen kuin teet nämä muutokset, sinun kannattaa arvioida riskit, joita tämän kiertotavan käyttäminen ympäristössäsi aiheuttaa. Jos käytät tätä kiertotapaa, suojaa järjestelmäsi suorittamalla sen mukaiset lisätoimet.
Ilmoitus
Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Oire

Saatat kohdata jonkin seuraavista ongelmista:
 • Kun kopioit tiedoston Microsoft Windows XP:ssä verkon välityksellä ja lähdetiedosto sijaitsee jaetussa Microsoft Windows 2000 -verkkoresurssissa, näyttöön saattaa tulla jompikumpi seuraavankaltaisista virhesanomista:
  Tiedostoa tai verkkopolkua ei enää ole.
  Mikään verkon palvelutoimittaja ei hyväksynyt verkkopolkua.
 • Kun yrität avata tiedoston jaetusta verkkoresurssista, tiedoston avaaminen saattaa kestää odotettua kauemmin.
 • Näyttöön tulee eri virhesanomia tai ilmenee muita ongelmia, kun käytät palvelimen tiedostoja avaavaa ja sulkevaa tai palvelimeen tilapäisiä tiedostoja luovaa ohjelmaa, ja Windows 2000 -palvelimen SMB (Server Message Block) -allekirjoitus on otettu käyttöön.
 • Verkon välityksellä avaamasi tiedosto avataan vain luku -tilassa tai ilmenee jakovirhe ja sinun on tallennettava tiedosto paikalliseksi, jotta voit tehdä muutoksia.

  Tämä ongelma voi ilmetä, vaikka sinulla olisi täydet käyttöoikeudet sekä jaettuun resurssiin että NTFS-tiedostojärjestelmää käyttävään asemaan eikä kukaan muu käyttäjä ole avannut tiedostoa. Tässä tapauksessa näyttöön voi tulla jokin seuraavankaltaisista virhesanomista:
  Tiedosto on käytössä: Tiedostonimi on lukittu muokkausta varten - käyttäjä käyttäjänimi. Jos haluat avata tiedoston vain luku -muodossa ja saada ilmoituksen, kun tiedosto ei enää ole käytössä, valitse Avaa vain luku -muodossa tai valitse Ilmoita.
  Tämä komento ei ole käytettävissä, koska asiakirja on lukittu muokkausta varten.
  Asiakirja Tiedostonimi on lukittu muokkausta varten. Jos haluat avata asiakirjan kopion vain luku -tilassa, valitse...
  Tiedosto on lukittu muokkausta varten. Haluatko avata tiedostosta vain luku -version?
  Tiedostoa Tiedostonimi kansiossa jaettu resurssi ei voi avata. Varmista, että levyke on asemassa.
  Käyttö estetty. Tiedosto voi olla jonkin muun sovelluksen käytössä.
 • Kun avaat tiedostoja, esimerkiksi Microsoft Excel tai Microsoft PowerPoint saattavat onnistua avaamaan kaksi tiedostoa, mutta tuovat näyttöön vain luku -virhesanoman, kun avaat kolmannen tiedoston.
 • Kun avaat tai suljet tiedostoja, vahvasti verkon I/O-toimista riippuvat verkko-ohjelmat saattavat vaikuttaa lopettavan vastaamisen tai saattaa ilmetä viiveitä.
 • Saatat kohdata ongelmia, kun Windows XP ottaa ryhmäkäytäntöjä käyttöön tai suorittaa kirjautumiskomentosarjoja.
 • Voit tallentaa Microsoft Office -tiedoston samalla tiedostonimellä vain, kun sinulla on ollut tiedosto auki vähintään puoli tuntia.
 • Näyttöön saattaa tulla myös muita virhesanomia sen mukaan, mitä ohjelmaa käytät. Näyttöön saattaa esimerkiksi tulla virhesanomia, jotka ilmaisevat tiedoston jo olevan käytössä tai että tiedosto voidaan avata vain luku -tilassa.

Syy

Tämä ongelma voi ilmetä, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
 • SMB-allekirjoituksen neuvottelussa on ongelma, kun se tehdään Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) -asiakkaasta Windows 2000 -palvelimeen, joka edellyttää SMB-allekirjoitusta.
 • Toinen prosessi on avannut ja lukinnut tiedoston. Tämä ongelma voi aiheutua esimerkiksi jommastakummasta seuraavista:
  • Verkkokansio on avoinna Resurssienhallinnassa Luettelo ja tiedot -näkymässä, joka näyttää kansion tiedostoista lisätietoja (kuten tekijän tai otsikon). Resurssienhallinta lukee lisätiedot kansion tiedostojen sisällöstä. Jos jokin ohjelma yrittää avata tiedoston yksinoikeudella ja Resurssienhallinta on avannut verkkotiedoston lisätietojen näyttämistä varten, ilmenee jakovirhe.
  • Jokin ohjelma tai prosessi, kuten virustentorjuntaohjelma (asiakastietokoneessa tai palvelimessa) on saattanut lukita tiedoston.

Ratkaisu

Varoitus Tämän ongelman kiertotavan käyttäminen saattaa tehdä tietokoneesta tai verkosta entistä haavoittuvamman pahantahtoisten käyttäjien tai haitallisiksi suunniteltujen ohjelmien, kuten virusten, hyökkäyksille. Microsoft ei suosittele tätä kiertotapaa, mutta näiden tietojen avulla voit kiertää ongelman harkintasi mukaan. Käytä tätä kiertotapaa omalla vastuulla.

Huomautus Virustentorjuntaohjelma on suunniteltu auttamaan tietokoneen suojaamisessa viruksia vastaan. Kun virustentorjuntaohjelma on poistettu käytöstä, älä lataa tiedostoja lähteistä, joihin et luota, älä käy Web-sivustoissa, joihin et luota, äläkä avaa sähköpostin liitetiedostoja.

Saat lisätietoja tietokoneviruksista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
129972Tietokonevirukset: kuvaukset, ehkäiseminen ja tartunnasta palauttaminen
Voit korjata tämän ongelman seuraavasti:
 1. Lataa ja asenna Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa 329170 kuvattu tietoturvapäivitys MS02-070 kaikkiin Windows 2000- Windows XP -tiedostopalvelimiin ja -asiakastietokoneisiin.

  Saat lisätietoja tästä päivityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  329170 MS02-070: Virhe SMB-allekirjoittamisessa saattaa sallia ryhmäkäytännön muokkaamisen
 2. Päivitä kaikki Windows XP -asiakastietokoneet Windows XP Service Pack 1:ksi (SP1). Hanki ja asenna sitten Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa 328170 ja 812937 kuvatut korjaustiedostot.

  Saat lisätietoja Windows XP SP1:n hankkimisesta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  322389 Uusimman Windows XP Service Packin hankkiminen
  Saat lisätietoja korjaustiedostojen hankkimisesta napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  812937 Tiedostolukitusten tai estetyn käytön virhesanoma tallennettaessa tiedostoja verkkosijaintiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  328170 Ohjelma avaa tiedoston vain luku -tilassa tai palauttaa jakovirheen tai estetyn käytön virhesanoman, kun verkkokansiosta avataan tai kun siihen tallennetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 3. Jos et ole onnistunut korjaamaan ongelmaa, poista verkkoasemien tarkistus käytöstä virustentorjuntaohjelmassasi. Jos haluat poistaa virustentorjuntaohjelman käytöstä, lue tietoja ja ohjeita sen ohjekirjoista tai online-ohjeesta.

  Jos ongelma ilmenee yhä, poista virustentorjuntaohjelma tilapäisesti käytöstä. Joskus saatat joutua poistamaan virustentorjuntaohjelman asiakas- ja palvelintietokoneesta, jotta pystyt tekemään tämän ongelman vianmäärityksen. Jos virustentorjuntaohjelman poistaminen tai poistaminen käytöstä ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä ohjelman valmistajaan ja kysy lisätietoja tästä ongelmasta ja tarvittavista toimenpiteistä. Käy esimerkiksi seuraavissa kolmannen osapuolen Web-sivustoissa lukemassa tietoja tämän ongelman korjaamisesta tietyissä virustentorjuntatuotteissa:
  http://www.trendmicro.com/en/products/desktop/tav/evaluate/overview.htm
  http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/552ba2f7636bedf088256818006f78bf/3c71b1248df4580688256ba4007383dd?OpenDocument&sone=nav_76_ce_tasks.html&stg=&prod=Norton%20AntiVirus%20Corporate%20Edition&ver=7.6&base=&next=&src=ent&pcode=nav_ce&dtype=corp&svy=&prev=
  Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.

Enemmän tietoa

Verkonvalvonnan tiedoissa saattaa näkyä "DOS Error, (5) ACCESS_DENIED"- tai "DOS Error, (32) SHARING_VIOLATION" -virhesanomia 35 sekunnin jälkeen (samalle tiedostolle annettujen "SMB: C NT create & X" -komentojen jälkeen). Aikaa, jonka palvelin odottaa Oplock Break -vastausta, ohjataan
LanmanServer
-parametrilla
OplockBreakWait
. Oletusarvon mukaan tämän parametrin arvo on 35 sekuntia.

Saat lisätietoja kirjautumisviiveiden kiertämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
319440 Hitaiden linkkien yhteydessä ilmenee kirjautumisviiveitä, jos toiminnon lukitsemista ei myönnetä käytäntötiedostolle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Suositukset

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
306981 Tason 2 toiminnon lukitsemisia ei myönnetä, kun tiedosto on lukittu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
324002 Tiedostojen etsiminen verkosta saattaa jättää tiedostoja avoimiksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
296264 Toiminnon lukituksen määrittäminen Windowsissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
812513 Tiedoston avaaminen SMB-protokollan välityksellä kestää odotettua kauemmin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
829700 Verkon suorituskyky on hidas, kun etätietokoneen jaetussa kansiossa oleva tiedosto avataan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
826722 Jaetun verkkoresurssin pikakuvaketta ei voi poistaa: "Yhteiskäyttövirhe. Lähde- tai kohdetiedostot voivat olla käytössä."
822227 Ohjelmassa saattaa esiintyä jakovirhe, kun tiedosto avataan Resurssienhallinnassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
811005 Käyttäjän todentaminen palveluihin, kuten Microsoft Exchange Server -palvelimeen, saatetaan aikakatkaista jäsenpalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (?fast publish?) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 814112 - Viimeisin tarkistus: 11. toukokuuta 2011 - Versio: 7.0
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Hakusanat: 
kbnetwork kberrmsg kbprb KB814112

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com