Pliki w udziałach sieciowych otwierają się powoli lub pojawia się komunikat o błędzie

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 814112 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Może wystąpić dowolny z następujących symptomów:
 • Podczas kopiowania pliku przez sieć w systemie Windows XP, jeśli plik źródłowy znajduje się w udziale sieciowym opartym na systemie Windows 2000, mogą wystąpić następujące komunikaty o błędach:
  Nie istnieje plik ani ścieżka sieciowa.

  Żaden dostawca sieciowy nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej.
 • Długo trwa otwieranie pliku z udziału sieciowego.
 • Pojawiają się różne komunikaty o błędach lub problemy, gdy jest używany program otwierający i zamykający pliki lub tworzący pliki tymczasowe na serwerze z systemem Windows 2000 z włączonym podpisywaniem bloków komunikatów serwera (SMB).
 • Plik otwarty przez sieć zostaje otwarty tylko do odczytu lub następuje naruszenie zasad współużytkowania i trzeba zapisywać plik lokalnie, aby wprowadzać zmiany. Może to następować nawet wtedy, gdy posiadane uprawnienia są ustawione na Pełna kontrola zarówno dla udziału, jak i woluminu sformatowanego w systemie plików NTFS, a żaden inny użytkownik nie otworzył tego pliku. W takim wypadku może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
  Plik w użyciu: nazwa pliku jest zablokowany do edycji nazwa użytkownika. Kliknij przycisk Powiadom, aby otworzyć kopię tylko do odczytu dokumentu i otrzymać powiadomienie, gdy dokument przestanie być używany.

  To polecenie nie jest dostępne, ponieważ dokument jest zablokowany przed edycją.

  Dokument nazwa pliku jest zablokowany do edycji przez innego użytkownika. Aby otworzyć kopię tylko do odczytu, kliknij...

  Plik jest zablokowany do edycji. Czy chcesz otworzyć kopię tylko do odczytu?

  Nie można otworzyć nazwa pliku na udział sieciowy. Upewnij się, czy dysk znajduje się w określonej stacji.

  Odmowa dostępu. Plik może być używany przez inną aplikację.
 • Programy takie Excel lub PowerPoint mogą otworzyć dwa pliki bez problemu, lecz wyświetlić komunikat „Tylko do odczytu” w wypadku otwarcia trzeciego pliku.
 • Programy sieciowe wymagające wielu sieciowych operacji wejścia/wyjścia (we-wy) plików mogą pozornie nie odpowiadać (zawiesić się) lub mogą występować opóźnienia przy otwieraniu lub zamykaniu plików (ponieważ żądania „przerwanie oplock” są ignorowane).
 • Mogą występować problemy przy stosowaniu zasad grupy oraz wykonywaniu skryptów logowania przez system Windows.
 • Można zapisać plik pakietu Microsoft Office pod tą samą nazwą pliku tylko w wypadku, gdy plik jest otwarty przynajmniej przez 30 minut.
 • Mogą pojawiać się też inne komunikaty o błędach, w zależności od używanego programu. Na przykład mogą się pojawiać komunikaty o błędach, wskazujące, że plik jest już w użyciu lub może zostać otwarty tylko do odczytu.

Przyczyna

Przyczyny tego problemu mogą być następujące:
 • Występuje problem przy negocjowaniu podpisywania SMB między klientem, na którym uruchomiono system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), a serwerem systemu Windows 2000 wymagającym podpisywania SMB.
 • Inny proces otworzył i zablokował plik. Przyczyny tego problemu mogą być na przykład następujące:
  • Folder sieciowy został otwarty w Eksploratorze Windows, a w widoku Szczegóły są wyświetlane dodatkowe szczegóły (np. autor lub tytuł) plików w folderze. Eksplorator Windows odczytuje zawartość plików w folderze, aby uzyskać dodatkowe szczegóły. Jeśli program usiłuje otworzyć plik w trybie wyłączności, a Eksplorator Windows otworzył plik w celu wyodrębnienia tych dodatkowych informacji o pliku, następuje naruszenie zasad współużytkowania.
  • Inny program lub proces, np. program antywirusowy (na komputerze klienta lub serwera) zablokował plik.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz i zainstaluj poprawkę zabezpieczeń MS02-070 opisaną w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base nr 329170 na wszystkich serwerach plików i komputerach klienckich z systemem Windows 2000 i Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tej poprawce, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  329170 MS02-070: Luka związana z podpisywaniem protokołu SMB może pozwalać na modyfikowanie zasad grupy
 2. Zaktualizuj komputery klienckie z systemem Windows XP do dodatku Service Pack 1 (SP1), a następnie uzyskaj i zainstaluj poprawki opisane w artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 328170 i 812937. Aby uzyskać dodatkowe informacje o uzyskiwaniu dodatku Windows XP SP1, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak uzyskać te poprawki, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  812937 File Lock or Access Denied Error Message When You Save Files Over the Network
  328170 Program Opens a File As Read-Only or Returns a Sharing Violation or "Access Denied" Message When Opening from or Saving to a Network Folder
 3. Jeśli problem jest nadal nierozwiązany, wyłącz skanowanie dysków sieciowych w programie antywirusowym. Jeśli problem nadal jest nierozwiązany, tymczasowo wyłącz program antywirusowy. W pewnych wypadkach trzeba usunąć oprogramowanie antywirusowe zarówno na kliencie, jak i na serwerze, aby rozwiązać ten problem. Jeśli usunięcie lub wyłączenie programu antywirusowego rozwiązuje problem, skontaktuj się z producentem programu antywirusowego w celu uzyskania dodatkowych informacji o problemie i jego rozwiązaniu. Odwiedź na przykład witryny innych firm w celu uzyskania informacji o rozwiązaniu problemu z określonymi produktami antywirusowymi:
  Trend Micro OfficeScan Corporate Edition 5.0

  Norton AntiVirus Corporate Edition 7.6
  Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Więcej informacji

Pliki śledzenia Monitora sieci mogą wykazywać błędy „DOS Error, (5) ACCESS_DENIED” lub „DOS Error, (32) SHARING_VIOLATION” po 35 sekundach (między poleceniami „SMB: C NT create & X” dla tej samej nazwy pliku). Czas oczekiwania na odpowiedź „przerwanie oplock” zależy od parametru
OplockBreakWait
w kluczu
LanmanServer
Domyślnie ten parametr jest ustawiony na 35.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o obejściu opóźnień logowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
319440 Logon Delays Over Slow Links if Oplock Is Not Granted for the Policy File

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
306981 Level II Oplocks Are Not Granted After a File Is Locked
324002 Searching Files Across a Network May Leave Open Files
296264 Konfigurowanie blokowania oportunistycznego w systemie Windows
812513 File Takes an Unexpectedly Long Time to Open Through Server Message Block Protocol

Właściwości

Numer ID artykułu: 814112 - Ostatnia weryfikacja: 6 stycznia 2004 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Systemu Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Systemu Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP1
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbnetwork kbprb KB814112

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com