Filer på nätverksresurser öppnas långsamt eller som skrivskyddade, eller så visas ett felmeddelande

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 814112 - Visa produkter som artikeln gäller.
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
Visa alla | Dölj alla

Symptom

Något av följande inträffar:
 • När du kopierar en fil som finns på en nätverksresurs med Microsoft Windows 2000 via ett nätverk i Microsoft Windows XP, visas något av följande felmeddelanden:
  Filen eller nätverkssökvägen finns inte längre.
  Angiven sökväg godtogs inte av någon nätverksförsörjare.
 • När du försöker öppna en fil från en nätverksresurs tar det oväntat lång tid att öppna filen.
 • Ett felmeddelande visas eller andra problem uppstår vid användning av ett program som öppnar och stänger filer eller skapar temporära filer på servern, om SMB (Server Message Block) är aktiverat på servern med Windows 2000.
 • En fil som öppnas via nätverket öppnas som skrivskyddad, eller så uppstår ett delningsfel och filen måste sparas lokalt för ändringar.

  Det här problemet kan uppstå även om du har fullständig behörighet för både resursen och volymen där NTFS-filsystemet används, och ingen annan användare har filen öppen. I det här fallet kan ett av följande felmeddelanden visas:
  Filen används: Filnamn är låst för redigering av användarnamn. Klicka på "Meddela" om du vill öppna en skrivskyddad kopia av dokumentet och få ett meddelande när dokumentet inte längre används.
  Detta kommando är inte tillgängligt eftersom dokumentet är låst för redigering.
  Dokumentet Filnamn är låst för redigering av en annan användare. Klicka på...
  Filen är låst för redigering. Vill du öppna en skrivskyddad version av filen?
  Det går inte att öppna Filnamnnätverksresurs. Kontrollera att det finns en disk i den angivna enheten.
  Åtkomst nekades. Ett annat program kanske använder filen.
 • Du kan kanske öppna två filer i program som Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint, men sedan visas felmeddelandet "Skrivskyddad" när du öppnar en tredje fil.
 • När du öppnar eller stänger filer kan nätverksprogram som är beroende av omfattande nätverksfil-I/O (indata/utdata) sluta svara, eller så kan det uppstå fördröjningar.
 • Det kan uppstå problem vid användning av grupprinciper i Windows XP eller körning av inloggningsskript.
 • Du kan inte spara en Microsoft Office-fil med samma filnamn förrän filen har varit öppen i minst 30 minuter.
 • Det kan också förekomma andra felmeddelanden, beroende på vilket program som används. Det kan till exempel vara felmeddelanden som anger att filen redan används eller att den bara kan öppnas som skrivskyddad.

Orsak

Detta kan inträffa om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Det är problem med förhandling om SMB-signering från en klient med Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) till en server med Windows 2000 som kräver SMB-signering.
 • Filen är öppnad och låst i en annan process. Problemet kan till exempel ha någon av följande orsaker:
  • Nätverksmappen är öppen i Utforskaren och du använder vyn Detaljerad lista för att visa ytterligare information (till exempel författare eller titel) för filer i mappen. Utforskaren läser innehållet i filerna i mappen för att få fram ytterligare information. Om ett försök görs att öppna filen exklusivt från ett program, och nätverksfilen är öppen i Utforskaren för visning av denna ytterligare filinformation, uppstår ett delningsfel.
  • Filen kan vara låst i ett annat program eller en annan process, till exempel ett antivirusprogram (på klientdatorn eller servern).

Lösning

Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte det här alternativet, men vi lämnar information så att du kan välja det om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

Obs! Ett antivirusprogram skyddar datorn mot virus. Hämta eller öppna inte filer från otillförlitliga källor, besök inte otillförlitliga webbplatser och öppna inte bifogade filer när antivirusprogrammet är inaktiverat.

Om du vill veta mer om datavirus klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
129972Datavirus: beskrivning, förebyggande åtgärder och återställning
Lös problemet så här:
 1. Hämta och installera säkerhetsuppdateringen MS02-070 som beskrivs i artikel 329170 i Microsoft Knowledge Base på alla filservrar och klientdatorer med Windows 2000 och Windows XP.

  Om du vill veta mer om den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  329170 MS02-070: Fel i SMB-signering möjliggör ändring av grupprincip
 2. Uppgradera alla klientdatorer med Windows XP till Windows XP Service Pack 1 (SP1) samt hämta och installera snabbkorrigeringarna som beskrivs i artiklarna 328170 och 812937 i Microsoft Knowledge Base.

  Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows XP SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
  Om du vill veta mer om hur du hämtar snabbkorrigeringarna klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  812937 Fillåsning eller felmeddelandet Åtkomst nekad när filer sparas via nätverket (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  328170 En fil som öppnas från eller sparas till en nätverksmapp öppnas som skrivskyddad, eller så visas ett meddelande om delningsfel eller "åtkomst nekad"
 3. Om du inte har löst problemet inaktiverar du genomsökning av nätverksenheter i antivirusprogrammet. Instruktioner för avstängning av antivirusprogrammet finns i dokumentationen eller direkthjälpen för antivirusprogrammet.

  Om problemet kvarstår stänger du tillfälligt av antivirusprogrammet. Ibland måste du ta bort antivirusprogrammen på både klienten och servern för felsökning av det här problemet. Om problemet inte försvinner när du tar bort eller inaktiverar antivirusprogrammet kontaktar du tillverkaren av antivirusprogrammet för ytterligare information om problemet och vad du måste göra för att lösa det. Besök till exempel följande webbplatser för andra tillverkare. Här hittar du information om hur du löser problemet med hjälp av olika antivirusprogram:
  http://www.trendmicro.com/en/products/desktop/tav/evaluate/overview.htm
  http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/552ba2f7636bedf088256818006f78bf/3c71b1248df4580688256ba4007383dd?OpenDocument&sone=nav_76_ce_tasks.html&stg=&prod=Norton%20AntiVirus%20Corporate%20Edition&ver=7.6&base=&next=&src=ent&pcode=nav_ce&dtype=corp&svy=&prev=
  Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Mer Information

Network Monitor-spår kan innehålla felmeddelandet "DOS Error, (5) ACCESS_DENIED" eller "DOS Error, (32) SHARING_VIOLATION" efter 35 sekunder (mellan "SMB: C NT create & X"-kommandon för samma filnamn). Hur länge servern väntar på ett Oplock Break-svar styrs av
LanmanServer
-parametern
OplockBreakWait
. Standardvärdet för denna parameter är 35 sekunder.

Om du vill veta mer om hur du undviker fördröjningar vid inloggning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
319440 Fördröjning vid inloggning via långsamma länkar om Oplock inte beviljas för principfilen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Referenser

Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
306981 Nivå II-oplock beviljas inte efter låsning av en fil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
324002 Filsökning i ett nätverk efterlämnar öppna filer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
296264 Konfigurera opportunistisk låsning i Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812513 Filer tar oväntat lång tid att öppna via SMB-protokoll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829700 Dåliga nätverksprestanda vid öppnande av en fil i en delad mapp eller på en fjärrnätverksdator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
826722 Det går inte att ta bort en genväg på en nätverksresurs: "Den används av en annan person eller ett annat program"
822227 Meddelande om delningsfel visas när en fil öppnas från Utforskaren
811005 Timeout på medlemsserver vid användarautentisering till tjänster som Microsoft Exchange Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 814112 - Senaste granskning: den 1 december 2007 - Revision: 6.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Nyckelord: 
kberrmsg kbnetwork kbprb KB814112

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com