Ağ paylaşımlarındaki dosyalar yavaş veya salt okunur açılıyor ya da hata iletisi alıyorsunuz

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 814112 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Önemli Bu makale, bir bilgisayarın güvenlik ayarlarını düşürmenize veya güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmanıza yardımcı olacak bilgiler içermektedir. Bu değişiklikleri, belirli bir soruna geçici çözüm bulmak için yapabilirsiniz. Bu değişiklikleri yapmadan önce, bu geçici çözümün çalışma ortamınızda uygulanmasıyla ilişkili riskleri değerlendirmeniz önerilir. Bu geçici çözümü uygularsanız, sisteminizin korunmasına yardımcı olabilecek ek adımları da gerçekleştirin.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Belirtiler

Aşağıdaki belirtilerden biriyle karşılaşabilirsiniz:
 • Microsoft Windows XP'de bir dosyayı ağ üzerinden kopyaladığınızda, kaynak dosya Microsoft Windows 2000 tabanlı bir ağ paylaşımındaysa aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:
  Dosya veya ağ yolu artık yok.
  Verilen ağ yolunda ağ sağlayıcısı yok.
 • Ağ paylaşımından bir dosya açmaya çalıştığınızda, dosyanın açılması beklenenden uzun sürebilir.
 • Windows 2000 tabanlı sunucuda Sunucu İleti Bloğu (SMB) imzası etkinleştirilmişse, dosyaları açıp kapatan veya sunucuda geçici dosyalar oluşturan bir program kullandığınızda çeşitli hata iletileri alabilir veya başka sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
 • Ağ üzerinden açtığınız bir dosya salt okunur olarak açılıyor veya bir paylaşım ihlali oluşuyor ve değişiklik yapabilmek için dosyayı yerel olarak kaydetmeniz gerekiyor.

  Paylaşım ve NTFS dosya sistemini kullanan birim için izinleriniz Tam Denetim düzeyine ayarlanmış ve başka bir kullanıcı dosyayı açmamış olsa da bu sorun oluşabilir. Bu durumda, aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:
  Dosya kullanımda: Dosyaadı, düzenlemeye karşı kullanıcıadı tarafından kilitlenmiş. Belgenin kopyasını salt okunur açmak için ve belge artık kullanımda değilken uyarıyı almak için 'Bildir'i tıklatın.
  Belge düzenlemeye karşı kilitlenmiş olduğu için bu komut kullanılamıyor.
  Dosyaadı belgesi, düzenlemeye karşı bir başka kullanıcı tarafından kilitlenmiş. Belgenin bir kopyasını salt okunur açmak için...
  Dosya düzenlemeye karşı kilitlenmiş, dosyanın salt okunur bir kopyasını açmak ister misiniz?
  Ağ paylaşımı konumundaki Dosyaadı belgesi açılamıyor. Belirttiğiniz sürücüde bir disket olduğundan emin olun.
  Erişim reddedildi. Dosya başka bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir.
 • Dosya açtığınızda, Microsoft Excel veya Microsoft PowerPoint gibi programlar iki dosyayı başarıyla açabilir; ancak üçüncü dosyayı açtığınızda "Salt Okunur" hata iletisi görüntüler.
 • Dosyaları açtığınızda veya kapattığınızda, yoğun ağ dosyası giriş/çıkışı (G/Ç) kullanan ağ programları yanıt vermiyor gibi görünebilir veya gecikmeler oluşabilir.
 • Windows XP grup ilkeleri uygularken veya oturum açma komut dosyaları çalıştırırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
 • Microsoft Office dosyasını, en az 30 dakika boyunca açık tutmadığınız sürece aynı dosya adıyla kaydedemeyebilirsiniz.
 • Kullandığınız programa bağlı olarak, başka hata iletileri de alabilirsiniz. Örneğin, bir dosyanın zaten kullanılmakta olduğunu veya yalnızca salt okunur olarak açılabileceğini bildiren hata iletileri alabilirsiniz.

Neden

Bu sorun, aşağıdaki koşullardan birinin doğru olması durumunda oluşabilir:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) çalışan bir istemciden SMB imzası gerektiren Windows 2000 tabanlı bir bilgisayara yönelik SMB imzası anlaşmalarında bir sorun bulunmaktadır.
 • Dosya bir başka işlem tarafından açılmış ve kilitlenmiş olabilir. Örneğin, bu soruna aşağıdakilerden biri neden olabilir:
  • Microsoft Windows Gezgini'nde ağ klasörü açıktır ve klasördeki dosyalar için ek ayrıntılar (yazar ve başlık gibi) görüntülemek üzere Ayrıntılar görünümünü kullanıyor olabilirsiniz. Windows Gezgini, ayrıntılı bilgileri almak için klasördeki dosyaların içeriğini okur. Bir program dosyayı özel olarak açmaya çalışırsa ve bu ek dosya bilgilerini ayıklamak üzere ağ dosyası Windows Gezgini'nde açılırsa, bir paylaşım ihlali oluşur.
  • Virüsten koruma programı gibi başka bir program veya işlem (istemci bilgisayarda veya sunucuda) dosyayı kilitlemiş olabilir.

Çözüm

Uyarı Bu geçici çözüm, bilgisayarınızın veya ağınızın kötü niyetli kullanıcılar veya virüsler gibi kötü amaçlı yazılımlar tarafından gerçekleştirilecek saldırılara karşı daha savunmasız kalmasına neden olabilir. Bu geçici çözüm önerilmez, ancak gerekli olduğunu düşünürseniz kullanabilmeniz amacıyla bu bilgiler sağlanmaktadır. Bu çözümü kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Not Virüsten koruma programları, virüslere karşı bilgisayarınızı korumanıza yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır. Virüsten koruma programınızın devre dışı bırakıldığı sırada güvenmediğiniz kaynaklardaki dosyaları karşıdan yüklememeli ve açmamalı, güvenmediğiniz Web sitelerini ziyaret etmemeli ve e-posta eklerini açmamalısınız.

Bilgisayar virüsleri hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
129972Bilgisayar virüsleri: tanımlama, önleme ve kurtarma
Bu sorunu çözümlemek için şu adımları izleyin:
 1. 329170 numaralı Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan MS02-070 güvenlik güncelleştirmesini karşıdan yükleyip tüm Windows 2000 ve Windows XP tabanlı dosya sunucularına ve istemci bilgisayarlara kurun.

  Bu güncelleştirme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  329170 MS02-070: SMB İmzalamadaki Kusur Grup İlkesinin Değiştirilmesine İzin Verebilir
 2. Tüm Windows XP tabanlı istemci bilgisayarları Windows XP Service Pack 1'e (SP1) yükseltin, sonra da 328170 ve 812937 numaralı Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde açıklanan düzeltmeleri edinip yükleyin.

  Windows XP SP1'i edinme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  322389 En son Windows XP hizmet paketi nasıl elde edilir
  Düzeltmeleri edinme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
  812937 Dosyaları Ağ Üzerinden Kaydettiğinizde Dosya Kilitli veya Erişim Engellendi Hata İletisi
  328170 Ağ klasöründe dosya açma veya kaydetme sırasında program dosyayı salt okunur olarak açıyor veya bir paylaşım ihlali döndürüyor ya da "Erişim Reddedildi" iletisi görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
 3. Sorunu gidermediyseniz, virüsten koruma programınızda ağ sürücüsü taramasını devre dışı bırakın. Virüsten koruma programınızı kapatmak için, bunu nasıl yapılacağıyla ilgili adımlar ve bilgi için virüsten koruma programının belgelerine veya çevrimiçi yardıma bakın.

  Sorun yine de giderilmezse, virüsten koruma programınızı geçici olarak kapatın. Bazı durumlarda, bu sorunu gidermek için istemci ve sunucudaki virüsten koruma yazılımını kaldırmanız gerekebilir. Virüsten koruma programını kaldırmak veya devre dışı bırakmak sorunu çözerse, bu sorun ve sorunu gidermek için tamamlamanız gereken adımlar hakkında ek bilgi için virüsten koruma programınızın üreticisine başvurun. Örneğin, belirli virüsten koruma ürünlerinde yaşanan bu sorunu giderme hakkında bilgi için aşağıdaki üçüncü taraf Web sitelerini ziyaret edin:
  http://www.trendmicro.com/en/products/desktop/tav/evaluate/overview.htm
  http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/552ba2f7636bedf088256818006f78bf/3c71b1248df4580688256ba4007383dd?OpenDocument&sone=nav_76_ce_tasks.html&stg=&prod=Norton%20AntiVirus%20Corporate%20Edition&ver=7.6&base=&next=&src=ent&pcode=nav_ce&dtype=corp&svy=&prev=
  Microsoft, teknik destek bulmanıza yardımcı olmak üzere üçüncü taraf iletişim bilgilerini sağlamaktadır. Bu iletişim bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft bu üçüncü taraf iletişim bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez.

Daha fazla bilgi

Ağ İzleyicisi, 35 saniye sonunda "DOS Hatası, (5) ACCESS_DENIED" veya "DOS Hatası, (32) SHARING_VIOLATION" hata iletileri (aynı dosya adı için "SMB: C NT create & X" komutları arasında) görüntüleyebilir. Sunucunun bir Oplock Break yanıtı için bekleme süresini
LanmanServer
parametresi olan
OplockBreakWait
denetler. Varsayılan olarak, bu parametre 35 saniyeye ayarlanır.

Oturum açma gecikmelerini giderme hakkında bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
319440 İlke dosyası için Oplock verilmezse yavaş bağlantılar üzerinde oturum açma gecikmeleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Referanslar

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
306981 Bir dosya kilitlendikten sonra düzey II oplock atanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
324002 Ağda dosya aradığınızda dosyalar açık kalabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
296264 Windows'da fırsatçı kilitlemeyi yapılandırma
812513 Dosyanın sunucu iletisi engelleme protokolüyle açılması beklenmedik derecede uzun zaman alıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829700 Uzak ağ bilgisayarındaki paylaşılan klasörde bulunan dosyayı açtığınızda ağ performansı yavaşlıyor
826722 Ağ paylaşımındaki kısayol silinemiyor: "Başka bir kişi veya program tarafından kullanılıyor" (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822227 Windows Gezgini'nde dosya açıldığında program paylaşım ihlaline neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811005 Microsoft Exchange Server gibi hizmetlere kullanıcı kimlik doğrulaması bir üye sunucuda zaman aşımına uğrayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Özellikler

Makale numarası: 814112 - Last Review: 1 Aralık 2007 Cumartesi - Gözden geçirme: 6.3
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kberrmsg kbnetwork kbprb KB814112

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com