Straipsnio ID: 814441 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Jei naudojate Microsoft Outlook 2010, Outlook 2007, "Outlook 2003" ar "Outlook 2002" Windows 7, Windows Vista, arba Windows XP, galite gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im? bandant skaityti, si?sti, gauti, ar naikinti el. pa?tu:

Klaidos prane?imas 1
?vyko ne?inoma klaida. 0x80040119
Klaidos prane?imas 2
?vyko ne?inoma klaida. 0x80040600
Kai j?s bandote i?trinti el. lai?kus, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Prane?im? s?saja ?vyko ne?inoma klaida

Sprendimas

Galb?t gal?site i?spr?sti ?i? problem? naudojant gauto pa?to taisymo ?rankis analizuoti ir taisyti .pst fail?. .Pst fail? yra asmenini? aplank? failas, kuriame saugomi savo elektroninio pa?to prane?imus, kontaktus, pastabas, kalendoriaus elementus ir kitus duomenis.

Reikia naudoti aplanko Gauta taisymo ?rank? skiriasi, priklausomai nuo j?s? kompiuterio operacin?s sistemos. Naudokite tinkam? rinkin?, ?iuos veiksmus nor?dami i?spr?sti ?i? problem?.

Pastaba. Jei pst failas yra ANSI-formatas PST ir yra didesnis nei 2 gigabait? (GB), aplanko Gauta taisymo ?rank? (Scanpst.exe) neveikia.

Pla?iau apie ANSI ir Unicode formatais .pst failus ir apie tai, kaip prid?ti nauj? Unicode PST ? savo "Outlook" profil?, skaitykite ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:

829971 Kaip sukurti .pst fail? programoje Outlook 2003

Pla?iau apie ANSI ir Unicode pst fail? dyd?io apribojimus, skaitykite ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
830336 .Pst failo yra kitu formatu ir aplanko dyd?io limit? Outlook 2007 ir programos Outlook 2003

?is asignavimas yra pradedantiesiems ir pa?engusiems kompiuterio vartotojams.

Jums gali atrodyti papras?iau atlikti nurodytus veiksmus, pirma atsispausdinus ?? straipsn?.

B?tinosios s?lygos


Priemoni? ?iai problemai Windows 7 ir Windows Vista


Priemoni? ?iai problemai Windows XP


Tolesni veiksmai

Savyb?s

Straipsnio ID: 814441 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 16 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office 365
Rakta?od?iai: 
kbceip kbnomt kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbreceivemail kbsendmail kberrmsg kbprb vkbportal231 vkbportal237 kbmt KB814441 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 814441

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com