การแก้ไข: SQL Server ไม่เริ่ม และเกิดการละเมิดการเข้าถึงหลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2000 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 814572 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3), Microsoft SQL Server ไม่ได้เริ่มต้น หรือเริ่มการทำงาน และจากนั้น ทันทีหยุด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดเข้าสู่ระบบในแฟ้มต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่น SQL Server สร้างการละเมิดการเข้าถึงในต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:

(หมายเหตุ:ข้อผิดพลาดต่อไปนี้คือ ตัวอย่าง)
รุ่นที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ 14:57:47.93 'dbghelp.dll' 2003-01-30 '4.0.5'
* การกองซ้อนถ่ายโอนข้อมูลที่ส่งไปยัง C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\log\SQLDump0030.txt
เซิร์ฟเวอร์ 14:57:47.95 2003-01-30 FRunCM: 828 กระบวนสร้างข้อยกเว้นร้ายแรง EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION c0000005 sql Server จะหยุดขั้นตอนนี้
* *******************************************************************************
*
* ถ่ายโอนข้อมูลในการกองซ้อน begin:
* 01/30/03 14:57:47 spid 0
*
* ที่อยู่ข้อยกเว้น = 00000000
* รหัสข้อยกเว้น = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
* การละเมิดการเข้าถึงเกิดอ่าน 00000000 ของที่อยู่

* -------------------------------------------------------------------------------
* การถ่ายโอนข้อมูลกองสั้น ๆ
* 00000000 Module(sqlservr+FFC00000)
* 00A73EB0 Module(sqlservr+00673EB0) (g_umsControl + 00000000)
* 00514B3F Module(sqlservr+00114B3F) (LoadDCOM + 00000103)
* 00519566 Module(sqlservr+00119566) (FRunCM + 00000475)
* 0051739E Module(sqlservr+0011739E) (initCM + 00000064)
* 7800A27B Module(MSVCRT+0000A27B) (beginthread + 000000CE)
* 77E8758A Module(KERNEL32+0000758A) (SetFilePointer + 0000018A)
ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นในล็อกแอพลิเคชันใน Event Viewer:
รหัสเหตุการณ์: 17055
แหล่งที่มา: MSSQLSERVER
desc: 17310:
FRunCm: ประมวลผล 2844 gen ร้ายแรงยกเว้น c0000005
exception_access_violation
sql Server จะหยุดการกระบวนการ
มีสร้างข้อความต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกของ SQL Server 2000 SP3 โปรแกรมติดตั้ง (Sqlsp.log):
22:08:34 รหัสจบการทำงานของกระบวนการ: (0)
22:08:34 C:\sql2ksp3\x86\BINN\osql.exe - Slpc:HCH_MEGA -b - n -ว o - หลัก "d:\Program Server\MSSQL\install\sp3_serv_uni.out SQL Files\Microsoft" -i "d:\Program Server\MSSQL\install\sp3_serv_uni.sql SQL Files\Microsoft" - Usa -P "
22:08:38 รหัสจบการทำงานของกระบวนการ: (1) 22:25:23 สคริปต์ที่กำลังทำงานของข้อผิดพลาด: sp3_serv_uni.sql (1)
มีสร้างข้อความต่อไปนี้ในแฟ้ม SP3_serv_uni.out แฟ้มนี้อยู่ใน \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Install โฟลเดอร์
การสร้าง 'system_function_schema.fn_get_sql'
[dbnetlib]ConnectionCheckForData (CheckforData())
[dbnetlib]ข้อผิดพลาดของเครือข่ายทั่วไป ตรวจสอบเอกสารประกอบของเครือข่ายของคุณ

การแก้ไข

มีสามอ็อพชันสำหรับการแก้ไขปัญหานี้:

ตัวเลือกที่ 1

มีแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: วิธีการที่รับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack


ตัวเลือก 2

หมายเหตุ:เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากได SP3 ติดตั้งซีดีติดตั้งเรกทอรี ในขั้นตอนต่อไปนี้ ไดเรกทอรีการติดตั้งอยู่C:\sql2ksp3.
  1. จากพร้อมต์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแยกแฟ้มจากแฟ้ม cabinet self-extractor, SQLRedis.exe ไป C:\Extract โฟลเดอร์:
    C:\sql2ksp3\x86\other\sqlredis.exe /T:C:\Extract /C
    หมายเหตุ:แฟ้ม SQLRedis.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ \x86\Other ในไดเรกทอรีการติดตั้ง
  2. การค้นหาแฟ้ม Mdac_qfe.exe ในโฟลเดอร์ C:\Extract และเรียกใช้แฟ้ม Mdac_qfe.exe
  3. กระบวนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนคอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลของ Microsoftกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น และบ่งชี้ว่า คุณกำลังติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกตกลงการดำเนินต่อ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน
  4. หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ MDAC เสร็จเรียบร้อยแล้ว (Mdac_qfe.exe), เรียกใช้ SQL Server 2000 SP3 เซ็ตอีกครั้งเพื่อดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ตัวเลือก 3

หากตัวเลือกที่สองครั้งแรกไม่สามารถแก้ปัญหา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 814572 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
Keywords: 
kberrmsg kbupgrade kbsysadmin kbprb kbmt KB814572 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:814572

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com