วิธีการรวมแฟ้มที่มีอยู่จริง และการเปลี่ยนชื่อชื่อแฟ้มแบบลอจิคัล ใน SQL Server 2000 และ ใน SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 814576 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft SQL Server 2000 และ ใน MicrosoftSQL Server 2005 คุณสามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูลและแฟ้มล็อกธุรกรรม บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่รวมแฟ้มที่มีอยู่จริง และการเปลี่ยนชื่อชื่อแฟ้มแบบลอจิคัล ใน SQL Server 2000 และ ใน SQL Server 2005

ข้อมูลเพิ่มเติม


รวมแฟ้มที่มีอยู่จริง

คุณอาจต้องรวมแฟ้ม หรือลดจำนวนของแฟ้มที่มีอยู่จริงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่รัน SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2005 เมื่อต้องการลดจำนวนของแฟ้มที่มีอยู่จริง คุณสามารถลบแฟ้ม เมื่อต้องการรวมแฟ้ม คุณสามารถกำจัดธุรกรรมที่ไม่ได้ใช้งาน

การลบแฟ้ม

การลบข้อมูลหรือแฟ้มล็อกธุรกรรมเอาแฟ้มออกจากฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลบแฟ้มจากฐานข้อมูลถ้าแฟ้มประกอบด้วยข้อมูลล็อกข้อมูลหรือธุรกรรม คุณสามารถลบแฟ้มเท่านั้นหากแฟ้มว่างเปล่า ถ้าคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ คุณสามารถโยกย้ายข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลไปยังแฟ้มอื่น ๆ ใน filegroup ที่เหมือนกัน เมื่อต้องการย้ายข้อมูล คุณสามารถใช้งบการ DBCC SHRINKFILE และระบุอนุประโยคของ EMPTYFILE , SQL Server ไม่ให้ข้อมูลที่จะถูกแทรกลงในแฟ้ม แล้วคุณสามารถลบแฟ้ม โดยใช้คำสั่งการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล

คุณไม่สามารถโยกย้ายข้อมูลล็อกของธุรกรรมจากแฟ้มบันทึกหนึ่งไปยังอีกการลบแฟ้มล็อกธุรกรรม

purging ธุรกรรมที่ไม่ได้ใช้งาน

เมื่อต้องการกำจัดธุรกรรมที่ไม่ได้ใช้งานจากแฟ้มล็อกธุรกรรม คุณต้องตัดทอน หรือสำรองไว้ในล็อกธุรกรรม เมื่อแฟ้มล็อกธุรกรรมไม่ประกอบด้วยธุรกรรมที่ใช้งานอยู่ หรือไม่ทำงาน คุณสามารถลบแฟ้มบันทึกจากฐานข้อมูล เมื่อต้องการลบแฟ้มบันทึกจากฐานข้อมูล ใช้ขั้นตอนเหล่านี้:
 • เมื่อต้องการลดขนาดข้อมูลหรือข้อมูลในแฟ้ม และการทำให้แฟ้มว่างเปล่า เรียกใช้คำสั่ง Transact SQL ต่อไปนี้:
  DBCC SHRINKFILE ('<logical file name>', EMPTYFILE ) 
 • เมื่อต้องการลบแฟ้มออกจากฐานข้อมูล เรียกใช้คำสั่ง Transact SQL ต่อไปนี้:
  ALTER DATABASE <Database name> REMOVE FILE <logical file name> 
  

สิ่งสำคัญหลังจากที่คุณเพิ่ม หรือลบแฟ้ม สร้างการสำรองฐานข้อมูลทันที คุณต้องสร้างสำเนาสำรองฐานข้อมูลทั้งหมดก่อนที่คุณสร้างการสำรองข้อมูลการล็อกธุรกรรม

เปลี่ยนชื่อชื่อแฟ้มแบบลอจิคัล

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนชื่อทางตรรกะของแฟ้มข้อมูลหรือล็อกไฟล์ ระบุชื่อแฟ้มแบบลอจิคัลที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ โดยใช้การชื่อ:พารามิเตอร์ แล้ว ระบุชื่อโลจิคัลใหม่สำหรับแฟ้ม โดยใช้การNewNameพารามิเตอร์ การเปลี่ยนชื่อแฟ้มแบบลอจิคัล เรียกใช้คำสั่ง Transact SQL ต่อไปนี้:
ALTER DATABASE <Database name> MODIFY FILE ( NAME = <current_logical_name>, NEWNAME = <new_logical_name>)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การเพิ่มและลบข้อมูลและแฟ้มล็อกธุรกรรม

dbcc shrinkfile

แฟ้มฐานข้อมูลที่มีอยู่จริงและ Filegroups

เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล

กำลังขยายฐานข้อมูล

ลดขนาดฐานข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
324432PRB: SHRINKFILE DBCC และคำสั่ง SHRINKDATABASE อาจไม่งานเนื่องจากของข้อความ Sparsely Populated, Ntext หรือคอลัมน์ของรูป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 814576 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbsysadmin kbinfo kbhowto kbfaq kbmt KB814576 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:814576

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com