Povolení a konfigurace vzdálené plochy pro správu v systému Windows Server 2003

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 814590 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 306624.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

OBSAH ÚLOHY

SOUHRN

Tento článek popisuje, jak lze povolit a konfigurovat vzdálenou plochu pro správu v systému Microsoft Windows Server 2003.

Terminálová služba systému Windows Server 2003 obsahuje dvě následující součásti:
 • Vzdálená plocha pro správu

  Vzdálená plocha pro správu umožňuje spravovat vzdáleně servery se systémem Microsoft Windows 2000 a Windows Server 2003 z libovolného klienta Terminálové služby. Pro účely demonstrace a spolupráce mohou jednu relaci sdílet dva správci. Správce se také může vzdáleně připojit ke skutečné konzole serveru příkazem -console.

  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  278845 Postup připojení a vytvoření stínové kopie relace konzoly pomocí Terminálové služby systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Poznámky
  • Chcete-li používat vzdálenou plochu pro správu, nepotřebujete licenci pro klientský přístup k Terminálovému serveru. K tomuto serveru však mohou získat přístup pouze členové skupiny Administrators.
  • Ve výchozím nastavení se součást Vzdálená plocha pro správu nainstaluje společně se systémem Windows Server 2003. Vzdálená plocha pro správu je však z bezpečnostních důvodů zakázána.
 • Terminálový server

  Terminálový server umožňuje současný přístup více vzdálených klientů k programům pro systém Windows, které jsou na tomto serveru spuštěny. Toto je standardní použití Terminálového serveru.

  Použijete-li režim Terminálový server, bude server akceptovat více než dvě současná připojení uživatelů, kteří nejsou správci. V tomto režimu můžete instalovat službu pro správu licencí Terminálové služby na libovolný členský server. Musíte však konfigurovat upřednostňovaný licenční server pro všechny terminálové servery, které musejí komunikovat s licenčními servery, které nejsou řadiče domény konfigurované jako doménové licenční servery. Podnikové doménové licenční servery, které jsou provozovány na jiných serverech než doménových řadičích, jsou zjištěny automaticky.

  Další informace o postupu při konfiguraci upřednostňovaného licenčního serveru získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  279561 Potlačení rozpoznávání serveru správy licencí v systému Windows Server 2003 s Terminálovou službou
  301932 Zjištění správy licencí Terminálové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  239107 Nastavení upřednostňovaného serveru pro správu licencí systému Windows 2000 s Terminálovou službou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Další informace o správě licencí pro Terminálové služby naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/cs-cz/server-cloud/products/virtual-desktop-infrastructure/default.aspx#fbid=Kd0EC1eUAgO
Než povolíte Terminálovou službu systému Windows Server 2003, seznamte se s následujícími výrazy:
 • server
  Server je počítač, který poskytuje většinu výpočetních zdrojů. Server je používán v prostředí sítě s Terminálou službou. Server přijímá a zpracovává stisknutí kláves a pohyby myši, které klient provádí. Server v okně klienta zobrazuje plochu a programy, které jsou na serveru spuštěny.
 • zasílání zpráv
  Zasílání zpráv představuje komunikaci mezi serverem a klienty prostřednictvím protokolu RDP 5.2 (Remote Desktop Protocol 5.2). Protokol RDP je programová vrstva protokolu založená na protokolu TCP/IP.
 • klient
  Vzdálená plocha spuštěná na serveru je zobrazena v okně klientského počítače. Spustíte-li program v klientském počítači, bude tento program ve skutečnosti spuštěn na serveru. Připojení ke vzdálené ploše se v systému Windows 2000 nazývá Klient Terminálové služby. Připojení ke vzdálené ploše používá nejnovější funkce protokolu RDP 5.2 a přináší podstatné vylepšení předchozích verzí. Připojení ke vzdálené ploše lze použít k připojení k předchozím verzím Terminálové služby.


Povolení vzdálené plochy pro správu

Ve výchozím stavu je vzdálená plocha pro správu zakázána. Chcete-li ji povolit, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely a pak klepněte na položku Systém.
 2. Klepněte na kartu Vzdálený přístup, zaškrtněte políčko Povolit připojení vzdálených uživatelů k tomuto počítači a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Chcete-li používat vzdálenou plochu pro správu, nepotřebujete licenci pro klientský přístup k Terminálovému serveru. K Terminálovému serveru s povolenou vzdálenou plochou pro správu se mohou automaticky připojit maximálně dva uživatelé současně.

Změna úrovně šifrování relace

Ve výchozím stavu je úroveň šifrování relací Terminálové služby nastavena na hodnotu Kompatibilní s klientem, aby byla k dispozici maximální úroveň šifrování, kterou klient podporuje. Další možná nastavení:
 • Vysoká – toto nastavení poskytuje obousměrné zabezpečení založené na 128bitovém šifrování.
 • Nízká – toto nastavení používá 56bitové šifrování.
 • Standard FIPS – Všechna data jsou šifrována metodami schválenými podle standardu FIPS 140-1 (Federal Information Processing Standard 140-1).
Všechny úrovně používají standardní šifrování RSA RC4.

Chcete-li změnit nastavení úrovně šifrování, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Konfigurace Terminálové služby.
 2. V levém podokně klepněte na položku Připojení.
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku RDP-tcp a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Obecné, v seznamu Šifrování klepněte na úroveň šifrování, kterou chcete použít, a klepněte na tlačítko OK.


Odstraňování potíží

Pokud se Terminálová služba nespustí podle očekávání, zkontrolujte adresu IP. Zadáte-li neplatnou adresu IP, mohou se vyskytnout problémy. Pokud nějaký program nepracuje správně, zvažte následující okolnosti:
 • Programy, které zamykají knihovny DLL nebo soubory, nemusí správně fungovat. Problém může nastat, pokud se stejný program snaží použít současně více než jeden uživatel.
 • Programy, které pro účely identifikace používají název počítače nebo adresu IP, nemusí správně fungovat. Problém může nastat, pokud ve stejném okamžiku spustí stejný program dva uživatelé a obě instance programu používají stejný název počítače nebo adresu IP.

Odkazy

Další informace o Terminálové službě systému Windows Server 2003 najdete v nápovědě a v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc pod názvem Terminálová služba.

Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 814590 - Poslední aktualizace: 27. června 2014 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Klíčová slova: 
kbhowtomaster kbinfo KB814590

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com