วิธีการใช้ Schtasks.exe ไปที่กำหนดเวลางานใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 814596 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Windows Server 2003 คุณสามารถใช้งานที่กำหนดเวลาไว้ใน'แผงควบคุม'เพื่อสร้าง ลบ กำหนดค่า หรือแสดงตามตารางเวลางาน คุณยังสามารถใช้ Schtasks.exe การจัดกำหนดการงานด้วยตนเอง

ภาพรวมของเครื่องมือการ Schtasks.exe

Schtasks จัดตารางการคำสั่งและโปรแกรมจะเรียกใช้เป็นระยะ ๆ หรือ ณเวลาระบุ Schtasks เพิ่มงานการเอาออกจากตารางเวลา เริ่มต้น และหยุดงานในอุปสงค์ และแสดง และการเปลี่ยนแปลงการจัดกำหนดการงาน

ไวยากรณ์และพารามิเตอร์

ต่อไปนี้คือ รายการของไวยากรณ์และพารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้ได้กับ Schtasks.exe:
 • Schtasks / สร้าง

  สร้างงานที่จัดกำหนดการใหม่
  • ไวยากรณ์:
   schtasks / สร้าง/tnTaskName/trTaskRun/scตารางเวลา[/moปรับเปลี่ยน] [/dวันที่] [/mเดือน[,เดือน...] [/iIdleTime] [/stเวลาเริ่มต้น] [/sdStartDate] [/edEndDate] [/duระยะเวลา] [/sคอมพิวเตอร์[/u[ผู้ใช้ domain\]/pรหัสผ่าน:]] [/ru{[ผู้ใช้ Domain\]|"ระบบ"} [/rpรหัสผ่าน:]]/?
  • พารามิเตอร์:
   • /tnTaskNameระบุชื่อสำหรับงาน
   • /trTaskRunระบุโปรแกรมหรือคำสั่งที่รันงาน พิมพ์ที่ครบถ้วนพาธและชื่อแฟ้มของแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ แฟ้มสคริปต์ หรือแฟ้มแบตช์ ถ้าคุณไม่ใช้เส้นทาง Schtasks.exe สันนิษฐานว่า แฟ้มนั้นอยู่ในโฟลเดอร์ Systemroot\System32
   • /scตารางเวลาระบุชนิดตารางเวลา ค่าที่ถูกต้องเป็นนาที ชั่วโมง ทุกวัน สัปดาห์ เป็นราย เดือน หนึ่งครั้ง ONSTART, ONLOGON, ONIDLE
   • /moปรับเปลี่ยนระบุถี่ที่งานรันในชนิดตารางเวลา พารามิเตอร์นี้ไม่จำเป็นสำหรับตารางเวลารายเดือน พารามิเตอร์นี้ไม่ถูกต้อง แต่ไม่จำ เป็น สำหรับการจัดตารางเวลานาที HOURLY ทุกวันหรือสัปดาห์ ค่าเริ่มต้นคือ 1
   • /dวันที่ระบุวันของสัปดาห์หรือวันที่ของเดือน ถูกต้องกับตารางเวลาสัปดาห์หรือ MONTHLY เท่านั้น
   • /mเดือน[,เดือน...] เดือนของปีที่ระบุ ค่าที่ถูกต้องจะ JAN - DEC และ * (ทุกเดือน) กระบวนการ/mพารามิเตอร์ไม่ถูกต้องเท่ากับตารางเวลารายเดือน นั้นถูกต้องเมื่อมีใช้ตัวปรับค่า LASTDAY จะไม่จำเป็น และค่าเริ่มต้นหรือ * (ทุกเดือน)
   • /iIdleTimeระบุจำนวนนาทีคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งานก่อนที่เริ่มทำงาน พิมพ์จำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 999 พารามิเตอร์นี้ถูกใช้งานเฉพาะกับข้อกำหนดการ ONIDLE และจากนั้น คุณจำเป็น
   • /stเวลาเริ่มต้นระบุเวลาของวันที่เริ่มทำงานในรูปแบบ 24 ชั่วโมง HH:MM:SS ค่าเริ่มต้นเป็นเวลาท้องถิ่นปัจจุบันเมื่อคำสั่งเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการ/stพารามิเตอร์ไม่ถูกต้องกับนาที HOURLY ทุกวัน สัปดาห์ เป็นรายเดือน และจัดตารางการครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้อง มีการกำหนดการหนึ่งครั้ง
   • /sdStartDateระบุวันที่เริ่มทำงานในรูปแบบ DD/ดด/ปปปป ค่าเริ่มต้นคือ วันปัจจุบัน กระบวนการ/sdพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง ด้วยการกำหนดเวลาทั้งหมด และจำเป็นสำหรับหนึ่งครั้งการจัดตารางเวลา
   • /edEndDateระบุวันล่าสุดที่มีการจัดกำหนดการงานจะเรียกใช้ พารามิเตอร์นี้จะไม่ใส่ก็ได้ ไม่ถูกต้องในหนึ่งครั้ง ONSTART, ONLOGON หรือ ONIDLE กำหนดการ โดยค่าเริ่มต้น กำหนดการได้ไม่มีวันสิ้นสุด
   • /duระยะเวลาระบุระยะเวลานาทีหรือตารางเวลารายชั่วโมงในที่สูงสุดhhhh:mmรูปแบบ 24 ชั่วโมง หลังจากผ่านไปในเวลาที่ระบุ Schtasks ไม่เริ่มทำงานอีกครั้งจนกว่าเวลาเริ่มต้นที่เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยค่าเริ่มต้น การกำหนดเวลางานได้ไม่มีระยะเวลาสูงสุด พารามิเตอร์นี้จะไม่จำเป็น และถูกต้องกับตารางเวลานาทีหรือชั่วโมงเท่านั้น
   • /sคอมพิวเตอร์ระบุชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ระยะไกล มี หรือไม่ มีอักขระเครื่องหมายทับขวา ค่าเริ่มต้นคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
   • /u[domain\]ผู้ใช้:เรียกใช้คำสั่ง ด้วยสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุ โดยค่าเริ่มต้น คำสั่งทำงานกับสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Schtasks
   • /pรหัสผ่าน:ระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่คุณระบุในพารามิเตอร์ /u พารามิเตอร์นี้จำเป็นเมื่อต้องการ/uพารามิเตอร์มีใช้
   • /ru{[โดเมน\]ผู้ใช้:|"ระบบ"} รันงานที่ มีสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุ โดยค่าเริ่มต้น งานทำงานกับสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Schtasks
   • /rpรหัสผ่าน:ระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุไว้ในนั้น/ruพารามิเตอร์ ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้เมื่อคุณระบุบัญชีผู้ใช้ Schtasks.exe พร้อมท์ให้คุณใส่รหัสผ่าน และ obscures ข้อความคุณพิมพ์ Tasks that run with permissions of the NT Authority\System account do not require a password and Schtasks.exe does not prompt for one.
   • /?Displays help at the command prompt.

  กลับสู่ด้านบน
 • Schtasks /Change

  Changes one or more of the following properties of a task:
  • The program that the task runs (/tr).
  • The user account under which the task runs (/ru).
  • The password for the user account (/rp).
  • ไวยากรณ์:schtasks /change /tnTaskName [/sคอมพิวเตอร์[/u [domain\]user/pรหัสผ่าน:]] [/trTaskRun] [/ru[Domain\]User | "System"] [/rpรหัสผ่าน:]
  • พารามิเตอร์:
   • /tnTaskNameIdentifies the task to be changed. Type the task name.
   • /sคอมพิวเตอร์Specifies the name or IP address of a remote computer with or without backslash characters. The default is the local computer.
   • /u[domain\]ผู้ใช้:Runs the command with the permissions of the specified user account. By default, the command runs with the permissions of the user who is logged on to the computer that is running Schtasks.
   • /pรหัสผ่าน:Specifies the password of the user account that you specified in the /u parameter. This parameter is required when the /u parameter is used.
   • /trTaskRunChanges the program that the task runs. Type the fully qualified path and file name of an executable file, script file, or batch file. If you omit the path, Schtasks.exe assumes that the file is in the Systemroot\System32 folder. The specified program replaces the original program that is run by the task.
   • /ru[Domain\]User | "System"Changes the user account for the task.
   • /rpรหัสผ่าน:Changes the account password for the task. Type the new password.
   • /?แสดงวิธีใช้พร้อมรับคำสั่ง

  กลับสู่ด้านบน
 • /Run Schtasks

  เริ่มทำงานที่กำหนดเวลาไว้ในทันที การดำเนินการรันละเว้นการจัดกำหนดการทาง แต่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มโปรแกรม บัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในงานการเรียกใช้งานทันที
  • ไวยากรณ์:schtasks/รัน /tnTaskName[/sคอมพิวเตอร์[/u[domain\]ผู้ใช้:/pรหัสผ่าน:]]/?
  • พารามิเตอร์:
   • /tnTaskNameระบุงาน พารามิเตอร์นี้จำเป็น
   • /sคอมพิวเตอร์ระบุชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วย หรือไม่ มีอักขระเครื่องหมายทับขวา ค่าเริ่มต้นคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
   • /u[domain\]ผู้ใช้:เรียกใช้คำสั่ง ด้วยสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุ โดยค่าเริ่มต้น คำสั่งทำงานกับสิทธิ์ของผู้ใช้ที่จะเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Schtasks
   • /pรหัสผ่าน:ระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่คุณระบุในพารามิเตอร์ /u พารามิเตอร์นี้ไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อมีใช้พารามิเตอร์ /u
   • /?แสดงวิธีใช้พร้อมรับคำสั่ง
  กลับสู่ด้านบน
 • /End Schtasks

  หยุดโปรแกรมที่เริ่มต้นตามงาน
  • ไวยากรณ์:schtasks /end /tnTaskName[/sคอมพิวเตอร์[/u[domain\]ผู้ใช้:/pรหัสผ่าน:]]/?
  • พารามิเตอร์:
   • /tnTaskNameระบุงานเริ่มต้นโปรแกรม พารามิเตอร์นี้จำเป็น
   • /sคอมพิวเตอร์ระบุชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วย หรือไม่ มีอักขระเครื่องหมายทับขวา ค่าเริ่มต้นคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
   • /u[domain\]ผู้ใช้:เรียกใช้คำสั่ง ด้วยสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุ โดยค่าเริ่มต้น คำสั่งทำงานกับสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Schtasks
   • /pรหัสผ่าน:ระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุไว้ในนั้น/uพารามิเตอร์ พารามิเตอร์นี้จำเป็นเมื่อต้องการ/uมีใช้พารามิเตอร์/?แสดงวิธีใช้
  กลับสู่ด้านบน
 • /Delete Schtasks

  ลบการจัดตารางงาน
  • ไวยากรณ์:schtasks /delete /tn{TaskName|*} [/f] [/sคอมพิวเตอร์[/u[โดเมน\]ผู้ใช้:/pรหัสผ่าน:]] [/?]
  • พารามิเตอร์:
   • /tn{TaskName|*} บ่งชี้ถึงงานที่ถูกลบออก พารามิเตอร์นี้จำเป็น
    • TaskNameลบงานที่มีชื่อ
    • *ลบงานที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์
   • /fไม่ใส่ข้อความการยืนยัน งานถูกลบ โดยไม่มีการแจ้งเตือน
   • /sคอมพิวเตอร์ระบุชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วย หรือไม่ มีอักขระเครื่องหมายทับขวา ค่าเริ่มต้นคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
   • /u[โดเมน\]ผู้ใช้:เรียกใช้คำสั่ง ด้วยสิทธิ์ของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุ โดยค่าเริ่มต้น คำสั่งทำงานกับสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Schtasks
   • /pรหัสผ่าน:ระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่คุณระบุไว้ในนั้น/uพารามิเตอร์ พารามิเตอร์นี้จำเป็นเมื่อต้องการ/uมีใช้พารามิเตอร์
   • /?แสดงวิธีใช้พร้อมรับคำสั่ง

  กลับสู่ด้านบน
 • /Query Schtasks

  Displays all the tasks that are scheduled to run on the computer, including those that are scheduled by other users:
  • ไวยากรณ์:schtasks[/query] [/fo{TABLE|LIST|CSV}] [/nh] [/v] [/sคอมพิวเตอร์[/u[โดเมน\]ผู้ใช้:/pรหัสผ่าน:]]
  • พารามิเตอร์:[/query] The operation name is optional. Typingschtaskswithout any parameters performs a query.
  • /fo{TABLE|LIST|CSV} Specifies the output format.TABLEis the default./nhOmits column headings from the table display. This parameter is valid with theTABLEและCSVoutput formats.
  • /vAdds advanced properties of the tasks to the display. Queries using/vshould be formatted as LIST or CSV.
  • /sคอมพิวเตอร์Specifies the name or IP address of a remote computer with or without backslash characters. ค่าเริ่มต้นคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
  • /u[โดเมน\]ผู้ใช้:Runs the command with the permissions of the specified user account. By default, the command runs with the permissions of the user who is logged on to the computer that is running Schtasks.
  • /pรหัสผ่าน:Specifies the password of the user account that is specified in the/uพารามิเตอร์ พารามิเตอร์นี้จำเป็นเมื่อต้องการ/uparameter is used.
  • /?Displays help at the command prompt.

How to Create a Scheduled Task

To create a scheduled task:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:net start, and then press ENTER to display a list of currently running services. If Task Scheduler is not displayed in the list, typenet start "task scheduler"แล้ว กด ENTER
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:schtasks /create /tn "Application_Name" /tr c:\apps\Application_Name/scค่า/stHH:MM:SS/edMM/DD/YYYYแล้ว กด ENTER Note that you may have to change the parameters for your situation. For example, you might typeschtasks /create /tn "My App" /tr c:\apps\myapp.exe /sc daily /st 08:00:00 /ed 12/31/2004This example schedules the MyApp program to run once a day, every day, at 8:00 A.M. until December 31, 2004. Because it omits the /mo parameter, the default interval of 1 is used to run the command every day.

How to Change a Scheduled Task

To change a scheduled task:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:net start, and then press ENTER to display a list of currently running services. If Task Scheduler is not displayed in the list, typenet start "task scheduler"แล้ว กด ENTER
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:schtasks /change /tnTaskName[/sคอมพิวเตอร์[/u [โดเมน\]ผู้ใช้:/pรหัสผ่าน:]] [/trTaskRun] [/ru [โดเมน\]ผู้ใช้:| "System"] [/rpรหัสผ่าน:]แล้ว กด ENTER Note that you may have to change the parameters for your situation. For example, to change the program that a task runs, type:schtasks /change /tn "Application_Name" /tr C:\File_Path\Application_Name.exe

How to Run a Scheduled Task

To manually run a scheduled task outside its schedule:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:net startแล้ว กด ENTER เพื่อแสดงรายการของงานบริการที่เรียกใช้อยู่ ถ้าตัวกำหนดเวลางานไม่ปรากฏขึ้นในรายการ พิมพ์net start "task scheduler"แล้ว กด ENTER
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:schtasks/รัน /tnTaskName[/sคอมพิวเตอร์[/u [โดเมน\]ผู้ใช้:/pรหัสผ่าน:]]แล้ว กด ENTER โปรดสังเกตว่า คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์กับสถานการณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น การเรียกใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์schtasks/รัน /tn "Task_Name".

วิธีการจบการจัดตารางงาน

การสิ้นสุดการจัดตารางงาน:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:net startแล้ว กด ENTER เพื่อแสดงรายการของงานบริการที่เรียกใช้อยู่ ถ้าตัวกำหนดเวลางานไม่ปรากฏขึ้นในรายการ พิมพ์net start "task scheduler"แล้ว กด ENTER
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:schtasks /end /tnTaskName [/s[เครื่องคอมพิวเตอร์/uผู้ใช้ [domain\]/pรหัสผ่าน]]แล้ว กด ENTER ตัวอย่างเช่น การสิ้นสุดการอินสแตนซ์ของโปรแกรมที่เริ่มต้น ด้วยการจัดตารางงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์schtasks /end /tn"Task_Name".

วิธีการลบการจัดตารางงาน

เมื่อต้องการลบงานที่กำหนดเวลาไว้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:net startแล้ว กด ENTER เพื่อแสดงรายการของงานบริการที่เรียกใช้อยู่ ถ้าตัวกำหนดเวลางานไม่ปรากฏขึ้นในรายการ พิมพ์net start "task scheduler"แล้ว กด ENTER
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:schtasks /delete /tn{ TaskName | * } [/f] [/s[เครื่องคอมพิวเตอร์/uผู้ใช้ [domain\]/pรหัสผ่าน]]แล้ว กด ENTER ตัวอย่างเช่น การลบงานทั้งหมดที่จัดกำหนดการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์schtasks/ลบ /tn * /f.

วิธีการดำเนินการแบบสอบถามแบบของงานที่กำหนดเวลาไว้

เมื่อต้องการทำแบบสอบถามของงานที่กำหนดเวลาไว้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:net startแล้ว กด ENTER เพื่อแสดงรายการของงานบริการที่เรียกใช้อยู่ ถ้าตัวกำหนดเวลางานไม่ปรากฏขึ้นในรายการ พิมพ์net start "task scheduler"แล้ว กด ENTER
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:schtasks /queryแล้ว กด ENTER จากตัวอย่างนี้แสดงตารางงานที่ถูกกำหนดเวลาให้เรียกใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Schtasks.exe ค้นหา Schtasks.exe ใน Windo
หลังจากผ่านไปในเวลาที่ระบุ Schtasks ไม่เริ่มทำงานอีกครั้งจนกว่า recurs เวลาเริ่มต้นงาน โดยค่าเริ่มต้น การกำหนดเวลางานได้ไม่มีระยะเวลาสูงสุด พารามิเตอร์นี้จะไม่จำเป็น และถูกต้องกับตารางเวลานาทีหรือชั่วโมงเท่านั้น
วิธีใช้ 2003 Server ws

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับการเพิ่มเติมข้อมูลในคำสั่ง Schtasks ไปไปยังเว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490996.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 814596 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB814596 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:814596

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com