Movie Maker 2 מפסיק להגיב בעת ניסיון לשמור קובץ סרט גדול

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 814836 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון לשמור סרט ב- Microsoft Windows Movie Maker 2,? Movie Maker 2 עלול להפסיק להגיב (להיתקע). הודעת השגיאה הבאה עלולה להופיע:
??ל- Windows Movie Maker אין אפשרות לשמור את הסרט במיקום שצוין. ודא שקבצי המקור הראשוניים בהם נעשה שימוש בסרט שלך עדיין זמינים, שמיקום השמירה עדיין זמין ושיש די שטח דיסק פנוי ולאחר מכן נסה שנית.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר גודל הקובץ של הסרט חורג מזיכרון ה- RAM הזמין במחשב שלך.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, השתמש באחת או יותר מהשיטות הבאות.

שיטה 1: הקטן את הגודל של קובץ הסרט

כדי להקטין את גודל הקובץ של הסרט, הסר תמונות ואפקטי מעבר רבים ככל האפשר.

שיטה 2: הקטן את הגודל של הגדרת הסרט

בחר הגדרת סרט קטנה יותר בדף 'הגדרות סרט' של אשף שמירת סרט. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב- Movie Maker 2, פתח את קובץ הסרט שגורם לבעיה.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על שמירת קובץ סרט.
 3. פעל בהתאם להוראות המוצגות באשף שמירת סרט.
 4. בדף הגדרת סרט של אשף שמירת סרט, לחץ על הגדרות אחרות ולאחר מכן לחץ על וידאו באיכות גבוהה (קטן).

שיטה 3: הגדל את הגודל של קובץ הקידוד

כדי לשנות את הגודל של קובץ הקידוד, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם לוח הבקרה במחשב שלך נמצא בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על מערכת.
  • אם לוח הבקרה במחשב שלך נמצא בתצוגת קטגוריות, לחץ על ביצועים ותחזוקה ולאחר מכן לחץ על מערכת.
 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני מערכת, לחץ על הכרטיסיה מתקדם.
 4. בחלונית ביצועים, לחץ על הגדרות.
 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות ביצועים, לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 6. בחלונית זיכרון וירטואלי, לחץ על שנה.
 7. לחץ על גודל מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על התיבה גודל התחלתי (MB) ועל התיבה גודל מרבי (MB) והקלד מספר גדול מהמספר שמופיע כעת.
 8. ב- Movie Maker 2, שמור את הסרט.

שיטה 4: שמור את הסרט בחלקים קטנים יותר

שמור את הסרט בשניים או שלושה חלקים. פעולה זו תקטין את המורכבות של לוח התכנון או ציר הזמן על-ידי הפחחת מספר הקליפים הבודדים שמופיעים בלוח התכנון או בציר הזמן. כדי לשמור את הסרט בחלקים קטנים יותר, בצע את הפעולות הבאות:

חלק 1: הסר ושמור חלק אחד של הסרט

 1. בחר חלק מהפריטים בלוח התכנון או בציר הזמן.
 2. בתפריט עריכה, לחץ על גזור.
 3. בתפריט קובץ, לחץ על שמירת קובץ סרט.

  הערה פעולה שומרת את החלק של הסרט שעדיין מופיע הציר הזמן או בלוח התכנון, לא את החלק שגזרת בשלב 2.
 4. באשף שמירת סרט, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להשלים את תהליך השמירה.
 5. בתיבת הדו-שיח הגדרת סרט של אשף שמירת סרט, לחץ על הצגת אפשרויות נוספות.
 6. לחץ על הגדרות אחרות, לחץ על וידאו באיכות גבוהה (גדול) ולאחר מכן לחץ על הבא.

חלק 2: יבא את החלק ושמור את הסרט בשלמותו

 1. כאשר אשף שמירת סרט השלים את פעולתו, בתפריט קובץ, לחץ על ייבוא לתוך אוספים.
 2. לחץ על הקובץ ששמרת בשלבים 3 עד 5 ולאחר מכן לחץ על ייבוא.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ המיובא ולאחר מכן לחץ על העתק.
 4. לחץ באזור לוח התכנון, במקום שבו ברצונך להוסיף את הקובץ.
 5. בתפריט עריכה, לחץ על הדבק.
 6. בתפריט קובץ, לחץ על שמירת קובץ סרט.
 7. פעל בהתאם להוראות המוצגות באשף שמירת סרט.
 8. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון הפעל סרט כאשר אלחץ על סיום ולאחר מכן לחץ על סיום.

  אם הבעיה ממשיכה להופיע, חזור על שיטה זו כדי לחלק את הסרט לחלקים קטנים יותר.

שיטה 5: ביצוע אתחול נקי ב- Windows XP

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310353 כיצד לבצע אתחול נקי במערכת Windows XP
310560 כיצד לפתור בעיות של שגיאות תצורה באמצעות כלי השירות לקביעת התצורה במערכת Windows XP

מידע נוסף

אם בעיה זו ממשיכה להתרחש, ייתכן שעליך להתקין זיכרון RAM נוסף. פנה ליצרן המחשב או לספק המחשב לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההתקנה של זיכרון RAM נוסף.

מאפיינים

Article ID: 814836 - Last Review: יום שלישי 25 מרץ 2008 - Revision: 3.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbbug KB814836

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com