Pasirinktini? klaid? prane?im? IIS 6.0

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 814869 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma svarbi? informacij? apie custom klaid? prane?imai, interneto informacijos paslaugos (IIS) 6.0. Nuorodos Jei internete jums tiesiogiai skyriuje "Daugiau informacijos" IIS 6.0 dokumentacij?. IIS 6.0 dokumentus taip pat rasite per IIS Vadybininkas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis tai pad?ti funkcij? per IIS Vadybininkas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
815127Kaip naudotis IIS 6.0 pad?ti dokumentus

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfig?ruoti IIS 6.0 ? si?sti pasirinktini? klaid? prane?im?, o ne pagal nutyl?jim? HTTP 1.1 klaid? prane?imai, Aplankykite ?ias Microsoft svetaines:

Susijusios temos

Nuorodos

Daugiau informacijos apie IIS 6.0, apsilankykite ? ?ioje Microsoft svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/en-us/windowsserver/default.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 814869 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbdocs kbinfo kbmt KB814869 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 814869

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com