ข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองใน IIS 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 814869 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้จัดเค้าร่างข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดเอง ข้อผิดพลาดใน Internet Information Services (IIS) 6.0 การเชื่อมโยงที่เป็น ให้ไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" โดยตรงคุณเพื่อออนไลน์ เอกสารประกอบสำหรับ IIS 6.0 เอกสารประกอบของ IIS 6.0 จะพร้อมใช้งานผ่าน IIS ตัวจัดการงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงวิธีใช้คุณลักษณะผ่าน IIS ผู้จัดการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
815127วิธีการเข้าถึงเอกสารวิธีใช้ของ IIS 6.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก IIS 6.0 เมื่อต้องการ ส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองแทนที่เป็นค่าเริ่มต้นข้อความข้อผิดพลาด HTTP 1.1 แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 6.0 แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/default.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 814869 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 เมษายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kberrmsg kbdocs kbinfo kbmt KB814869 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:814869

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com