ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μήνυμα λάθους: "για την ενημέρωση πληροφοριών ανεπαρκή στήλη κλειδιού" παρουσιάζεται στο SQL Server 2000 SP3

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 814893 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
CPR - SQL 2000 - επείγουσα επιδιόρθωση στο SP4
ΣΦΆΛΜΑ #: 364087 (SHILOH_BUGS)
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Αφού εφαρμόσετε ένα από τα ακόλουθα
 • Η επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο
  321541ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: SQL Server ενδέχεται να επιστροφή εσφαλμένα αποτελεσμάτων, όταν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συνένωση και μια προβολή
  σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2).
 • Η επείγουσα επιδιόρθωση ασφαλείας που περιγράφεται στοMicrosoft Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της MS02-061για το Microsoft SQL Server 2000 SP2.
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3).
ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Στήλη κλειδιού Ανεπαρκείς πληροφορίες για ενημέρωση ή ανανέωση.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες για το Service Pack

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο service pack για τον Microsoft SQL Server 2000. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290211Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του SQL Server 2000

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Η αγγλική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςκαρτέλα στο εργαλείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.
  Date     Time  Version    Size       File name
  ------------------------------------------------------------------
  08-Feb-2003 05:43          786,432 bytes Distmdl.ldf
  08-Feb-2003 05:43         2,359,296 bytes Distmdl.mdf
  01-Feb-2003 00:32 2000.80.763.0  1,557,052 bytes Dtsui.dll    
  30-Jan-2003 05:18          746,470 bytes Instdist.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 bytes Msgprox.dll   
  08-Feb-2003 03:53         1,065,895 bytes Replmerg.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   221,768 bytes Replprov.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 bytes Replrec.dll   
  30-Jan-2003 05:18         1,084,318 bytes Replsys.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   176,696 bytes Sqlmap70.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 bytes Sqlrepss.dll   
  15-Feb-2003 02:52 2000.80.769.0  7,512,145 bytes Sqlservr.exe   
  15-Feb-2003 02:52         12,715,008 bytes Sqlservr.pdb
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll    
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll   
				
ΣΗΜΕΙΩΣΗΕξαιτίας εξαρτήσεων αρχείων, η πιο πρόσφατη επείγουσα επιδιόρθωση ή η δυνατότητα που περιέχει τα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετα αρχεία.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

Περισσότερες πληροφορίες

Η επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο regresses την επιδιόρθωση που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
321541ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: SQL Server ενδέχεται να επιστροφή εσφαλμένα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συνένωση και μια προβολή


ΣΗΜΕΙΩΣΗΓια να κάνετε την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο λειτουργίας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σημαία παρακολούθησης - T220, και κάντε επανεκκίνηση του SQL Server.

Για να ενεργοποιήσετε τη σημαία παρακολούθησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το SQL Enterprise Manager στο διακομιστή.
 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το διακομιστή που αντιμετωπίζει το ζήτημα.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΙδιότητες (Properties).
 4. Στο διακομιστήΓενικάκαρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπίΕκκίνηση παράμετροι.
 5. ΣτοΠαράμετροι εκκίνησηςπαράθυρο διαλόγου, πληκτρολογήστε-T220, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίADD.
 6. Κάντε κλικOk.
 7. Διακόψτε και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι την υπηρεσία Mssqlserver για να κάνετε επανεκκίνηση του SQL Server.

Ένα παράδειγμα του προβλήματος και ποια η σημαία παρακολούθησης - T220 ακολουθεί.
Το παράδειγμα χρησιμοποιεί δύο δείγματα πίνακα που ονομάζεταιTest_Table1ANDTest_Table2. Λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω πίνακες και προβολής:
CREATE TABLE TEST_TABLE1 ( 
[CODE] [int] NOT NULL PRIMARY KEY, 
[DESCRIPTION] [varchar] (50)) 

CREATE TABLE TEST_TABLE2 ( 
[CODE] [int] NOT NULL PRIMARY KEY, 
[DESCRIPTION] [varchar] (50)) 
go
CREATE VIEW dbo.TEST_VIEW 
AS 
SELECT CODE, 
UPPER(DESCRIPTION) AS DESCRIPTION, 
ISNULL(UPPER(DESCRIPTION), 'DEFAULT') DESCRIPTION_DEF 
FROM dbo.TEST_TABLE2 
go
Τώρα, εκτελέστε αυτόν τον κώδικα:
DECLARE cc CURSOR FOR 
SELECT TEST_TABLE1.CODE, TEST_VIEW.DESCRIPTION, TEST_VIEW.DESCRIPTION_DEF 
FROM TEST_TABLE1 LEFT OUTER JOIN TEST_VIEW 
ON TEST_VIEW.CODE = TEST_TABLE1.CODE 
FOR UPDATE
 • Για τις εκδόσεις του SQL Server 2000 πριν από το SQL Server 2000 SP2, με την επείγουσα επιδιόρθωση ασφαλείας που αναφέρονται στην ενότηταMicrosoft Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της MS02-061εγκατάσταση, ο κώδικας εκτελείται με επιτυχία.
 • Για όλες τις εκδόσεις SQL Server 2000 μετά το SQL Server 2000 SP2, με την επείγουσα επιδιόρθωση ασφαλείας που αναφέρονται στην ενότηταMicrosoft Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της MS02-061εγκατάσταση, ο κώδικας δεν εκτελείται με επιτυχία.
 • Για τις εκδόσεις του SQL Server 2000 8.00.0769 και αργότερα, όταν χρησιμοποιείτε τη σημαία παρακολούθησης - T220 ή DBCC traceon (220), ο κώδικας εκτελείται με επιτυχία.
Σημειώστε επίσης ότι η πρόταση SELECT δεν παρέχει το ίδιο αποτέλεσμα.
 • Για τις εκδόσεις του SQL Server 2000 πριν από το SQL Server 2000 SP2, με την επείγουσα επιδιόρθωση ασφαλείας που αναφέρονται στην ενότηταMicrosoft Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της MS02-061εγκατάσταση, ή ταχυδρομική 8.00.0769 με σημαία παρακολούθησης 220, το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με:

  CODE    DESCRIPTION                    DESCRIPTION_DEF                  
  ----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
  1      NULL                        DEFAULT
  
  
 • Για τις εκδόσεις του SQL Server 2000 μετά το SQL Server 2000 SP2, με την επείγουσα επιδιόρθωση ασφαλείας που αναφέρονται στην ενότηταMicrosoft Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της MS02-061εγκατάσταση, το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με:

  CODE    DESCRIPTION                    DESCRIPTION_DEF                  
  ----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
  1      NULL                        NULL
  

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 814893 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
Λέξεις-κλειδιά: 
kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB814893 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:814893

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com