วัตถุแบบโปร่งใสไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้องใน PowerPoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 815001 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพิมพ์การนำเสนอที่กรอกข้อมูลแบบโปร่งใส และกราฟิกใน Microsoft PowerPoint ผลผลิตที่พิมพ์อาจไม่ดูดีการนำเสนอภาพนิ่งใดบนหน้าจอ แทน ขอบเขตโปร่งใสอาจปรากฏขึ้น grainy และ jagged

สาเหตุ

PowerPoint สนับสนุนการใช้รูปภาพคุณภาพสูงบนหน้าจอ ซึ่งควบคุมโปรเจคเตอร์โดยการนำเสนอ บนหน้าจอนี้ช่วยให้คุณลักษณะทำได้ยากต่อการแสดงผลบนหน้าจอด้วยการแสดงผลการพิมพ์การจับคู่

คุณลักษณะที่ถูกเพิ่มสำหรับบนหน้าจอการนำเสนอถูกสนับสนุนสำหรับจริง blending โปร่งใส การสนับสนุนความโปร่งใสจริงหมายความ ว่า สีในพิกเซลที่ semitransparent blended ด้วยสีเบื้องหลังได้ ความโปร่งใสของรูปภาพที่มีอยู่ใน PowerPoint ได้หลายวิธี: รูป กรอกข้อมูลสีทึบ และ fades ไล่ระดับสี

เป็นของ 2003 มีนาคม ไม่มีช่องว่างระหว่างหน้าจอและสนับสนุนการพิมพ์สำหรับพิกเซลแบบโปร่งใส technological เทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุนรูปแบบสีที่มีสถานีความโปร่งใส เครื่องพิมพ์สนับสนุนรูปแบบสีต่อไปนี้เท่านั้น: RGB, CMYK และ grayscale เครื่องพิมพ์ไม่ blend พิกเซลเข้าด้วยกันในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นบนหน้าจอดู

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคุณกำลังสร้างงานนำเสนอ destined สำหรับการแสดงผลที่พิมพ์ออกมา วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุ semitransparent หากคุณสามารถ

ถ้าคุณต้องใช้วัตถุ semitransparent และถ้าวิธีการ PowerPoint ที่จำลองลักษณะพิเศษแบบโปร่งใสสำหรับ การพิมพ์ไม่ satisfactory คุณจะแก้ไขปัญหาการ blend พิกเซลแบบโปร่งใสเข้าด้วยกันก่อนผลถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์

คุณสามารถสร้างรูปภาพของภาพนิ่งหรือส่วนของภาพนิ่ง นี่ blends พิกเซลแบบโปร่งใสเข้าด้วยกันได้อย่างถูกต้องเมื่อมีสร้างรูป

ถ้าไม่เท่ากับขนาดเล็กภูมิภาคของภาพนิ่งที่ครอบคลุมกับวัตถุที่ semi-transparent และ ถ้าพื้นที่ที่มีพื้นหลังของ opaque วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าคือ การจัดกลุ่มรูปร่างเหล่านั้นแล้ว แปลงให้เป็นรูปเดียว อีกครั้ง นี้ blends พิกเซลแบบโปร่งใสเข้าด้วยกันเมื่อคุณสร้างรูป

วิธีที่ 1: แปลงวัตถุที่เป็นรูปภาพ

 1. เลือกรายการบนภาพนิ่งที่คุณต้องการแปลงรูปภาพ

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ กด และกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแต่ละวัตถุ
 2. คลิกขวาที่วัตถุที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ชี้ไปที่จัดกลุ่มแล้ว คลิกกลุ่ม.
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกตัด.

  หมายเหตุ:ใน PowerPoint 2007 คลิกตัดในการโฮมเพจแท็บในนั้นคลิปบอร์ดกลุ่ม
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกวางแบบพิเศษ.

  หมายเหตุ:ใน PowerPoint 2007 คลิกวางในการโฮมเพจแท็บในนั้นคลิปบอร์ดจัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกวางแบบพิเศษ.
 5. ในการวางแบบพิเศษกล่องโต้ตอบ คลิกรูปภาพ (PNG)แล้ว คลิกตกลง.
 6. reposition รูปบนภาพนิ่ง

วิธีที่ 2: การแปลงภาพนิ่งทั้งหมดไปยังรูปภาพ

ถ้าลักษณะพิเศษของความโปร่งใสมีวัตถุต่าง ๆ บนภาพนิ่ง คุณสามารถบันทึกภาพนิ่งทั้งหมดเป็นกราฟิก และจากนั้น พิมพ์แยกต่างหาก หรือ เป็นส่วนหนึ่งของงานนำเสนอ
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ.

  หมายเหตุ:ใน PowerPoint 2007 คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษในการออกแบบแท็บในนั้นตั้งค่าหน้ากระดาษกลุ่ม

  โดยค่าเริ่มต้น PowerPoint จะบันทึกรูปภาพทั้งหมดที่มีขนาดของพิกเซล 540 โดย 720 เมื่อต้องการเพิ่มขนาดของรูปภาพสำหรับการพิมพ์ คุณต้องเพิ่มขนาดของภาพนิ่ง

  นิ้วหนึ่งขนาดภาพนิ่งที่สอดคล้องกับพิกเซล 72 สำหรับผลลัพธ์การพิมพ์ best-looking คุณจำเป็นต้องทำให้ขนาดภาพนิ่งที่ตรงกับความละเอียดของเครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องพิมพ์มีความละเอียด 144 จุดต่อนิ้วพิมพ์ คุณจะกำหนดขนาดภาพนิ่งเป็น 20 นิ้วกว้าง โดย 15 นิ้วสูง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาพนิ่งที่คุณต้องการบันทึกกราฟิก ภาพนิ่งที่สามารถมองเห็นได้ในบานหน้าต่างการนำเสนอภาพนิ่ง
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.

  หมายเหตุ:ใน PowerPoint 2007 คลิกการปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกบันทึกเป็น.
 4. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ คลิกpng จัดรูปแบบกราฟิกของเครือข่ายแบบพกพา (*.png)ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง แล้วคลิกบันทึก.

  หมายเหตุ:รูปแบบ PNG ใช้อัลกอริธึมการบีบอัด "lossless" ที่ทำให้เพิ่มเติมที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ไม่ใช่รูปแบบอื่น ๆ ได้
 5. คลิกภาพนิ่งปัจจุบันเท่านั้น.
สังเกตว่า เมื่อภาพนิ่งทั้งหมดถูกบันทึกเป็นรูปภาพ PNG คุณสามารถ reinsert รูปภาพลงในงานนำเสนอเป็นรูปภาพบนภาพนิ่ง หรือคุณสามารถพิมพ์รูปจากโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 815001 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprint kbui kbprb kbmt KB815001 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:815001

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com