Lista poprawek dotyczących zgodności programów w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 815026 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano błędy dotyczące zgodności programów oraz odpowiadające im scenariusze aktualizacji, których dotyczy dodatek Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000.

Więcej informacji

Naruszenie zasad dostępu w programie Microsoft Windows NetMeeting w przypadku zakończenia połączenia i zamknięcia sesji narzędzia Tablica


Czasami, gdy użytkownik rozłączy trwające połączenie programu NetMeeting (tzn. zakończy połączenie), a następnie zamknie sesję narzędzia Tablica, dochodzi do naruszenia zasad dostępu. Program NetMeeting przestaje wtedy odpowiadać (ulega awarii).

Jeśli w trakcie kończenia spotkania NetMeeting w wyświetlonym monicie o zapisanie zawartości tablicy zostanie kliknięty przycisk Anuluj, pojawi się interfejs użytkownika programu NetMeeting


Jeśli w celu zakończenia spotkania zostanie kliknięty przycisk Zamknij znajdujący się w prawym górnym rogu okna dialogowego NetMeeting - nazwa_połączenia, po czym zostanie kliknięty przycisk Tak potwierdzający zamiar zakończenia, a następnie w wyświetlonym monicie o zapisanie bieżącej zawartości tablicy zostanie kliknięty przycisk Anuluj, ponownie pojawi się okno dialogowe programu NetMeeting.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327194 Lista błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 do systemu Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Właściwości

Numer ID artykułu: 815026 - Ostatnia weryfikacja: 27 lutego 2014 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbinfo KB815026

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com