วิธีการสืบค้นกลับ และการตรวจแก้จุดบกพร่องใน Visual c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 815788 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic .NET ของบทความนี้ ดู313417.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีใช้นี้ตรวจแก้จุดบกพร่องและTraceคลาสที่ คลาสที่เหล่านี้พร้อมใช้งานใน Microsoft .NET ชัน คุณสามารถใช้ระดับชั้นเหล่านี้เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ใน ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือหลัง จากการใช้งานการผลิต คลาสที่เหล่านี้มีคุณลักษณะ instrumentation ที่พร้อมใช้งานใน.NET Framework เพียงบางส่วน

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Visual c#
บทความนี้ยังอนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับโปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่อง

คำอธิบายของเทคนิค


ขั้นตอนในการสร้างตัวอย่างที่ มีคลาสของการดีบักส่วนสาธิตวิธีการสร้างโปรแกรมประยุกต์คอนโซลที่ใช้ในการตรวจแก้จุดบกพร่องคลาเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการกับโปรแกรม

เมื่อโปรแกรมรัน คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตรวจแก้จุดบกพร่องคลาสของข้อความที่ช่วยให้คุณตรวจสอบโปรแกรมดำเนินการลำดับ เพื่อตรวจหา malfunctions หรือให้ข้อมูลการวัดประสิทธิภาพการทำงาน การผลิต โดยค่าเริ่มต้น ข้อความที่จะตรวจแก้จุดบกพร่องคลาสที่จะปรากฏในหน้าต่างผลลัพธ์ของ Visual Studio สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบรวม (IDE)

ตัวอย่างรหัสที่ใช้ในWriteLineวิธีการเพื่อทำให้ข้อความที่ตาม ด้วยการ terminator ในบรรทัด เมื่อคุณใช้วิธีนี้ทำให้ข้อความ แต่ละข้อความปรากฏอยู่บนบรรทัดที่แยกต่างหากในหน้าต่างผลลัพธ์

เมื่อคุณใช้การassertวิธีการนี้ตรวจแก้จุดบกพร่องคลา หน้าต่างผลลัพธ์จะแสดงข้อความเฉพาะเมื่อเงื่อนไขที่ระบุตรวจสอบเป็นเท็จ นอกจากนี้ข้อความปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ modal ให้กับผู้ใช้ กล่องโต้ตอบประกอบด้วยข้อความ ชื่อโครงการ และDebug.Assertหมายเลขใบแจ้งยอด กล่องโต้ตอบมีคำสั่งสามปุ่มต่อไปนี้:
 • ยกเลิก:แอพลิเคชันหยุดทำงานอยู่
 • ลองอีกครั้ง:แอพลิเคชันที่เข้าสู่โหมดการตรวจแก้จุดบกพร่อง
 • ละเว้น:โปรแกรมประยุกต์ที่ดำเนินการต่อไป
ผู้ใช้ต้องคลิกปุ่มเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถดำเนินการต่อไป

คุณยังสามารถโดยตรงจากนั้นตรวจแก้จุดบกพร่องคลาไปยังปลายทางอื่นนอกเหนือจากหน้าต่างผลลัพธ์ กระบวนการตรวจแก้จุดบกพร่องคลาสที่มีชื่อคอลเลกชันlistenersซึ่งรวมถึงฟังวัตถุ

แต่ละฟังจอภาพของวัตถุตรวจแก้จุดบกพร่องแสดงผล และเป็นการชักจูงผลลัพธ์ไปยังปลายทางที่ระบุ

แต่ละฟังในการฟังคอลเลกชันได้รับผลลัพธ์ใด ๆ ที่นั้นตรวจแก้จุดบกพร่องคลาสที่สร้าง ใช้แบบTextWriterTraceListenerคลาเพื่อกำหนดฟังวัตถุ คุณสามารถระบุเป้าหมายสำหรับการTextWriterTraceListenerคลาผ่านทางการของตัวสร้าง

เป้าหมายของการแสดงผลที่เป็นไปได้บางรวมต่อไปนี้:
 • หน้าต่างคอนโซล โดยใช้การSystem.Console.Outคุณสมบัติ
 • แฟ้มข้อความ (.txt) โดยใช้การSystem.IO.File.CreateText("FileName.txt")คำสั่ง
หลังจากที่คุณสร้างคำTextWriterTraceListenerวัตถุ คุณต้องเพิ่มวัตถุไปยังDebug.Listenersคอลเลกชันจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีบัก

สร้างตัวอย่างที่ มีคลาสของการดีบัก

 1. เริ่ม Visual Studio หรือ Edition c# Express Visual
 2. สร้างโครงการ Visual c# คอนโซลแอพพลิเคชันใหม่ชื่อconInfo. Class1 ถูกสร้างใน Visual Studio .NET Program.cs ถูกสร้างใน Visual Studio 2005
 3. เพิ่ม namespace ที่ต่อไปนี้ที่ด้านบนสุดใน Class1 หรือ Program.cs
  using System.Diagnostics;
 4. เมื่อต้องการเตรียมใช้งานตัวแปรที่จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพิ่มคำชี้แจงของการรายงานต่อไปนี้เพื่อหลักวิธีการ:
  string sProdName = "Widget";
  int iUnitQty = 100;
  double dUnitCost = 1.03;
 5. ระบุข้อความที่สร้างคลาเป็นพารามิเตอร์สำหรับการป้อนค่าแรกของการWriteLineวิธีการ กด CTRL + ALT + O คีย์ชุดเพื่อให้แน่ใจว่า หน้าต่างผลลัพธ์จะปรากฏ
  Debug.WriteLine("Debug Information-Product Starting ");
 6. สำหรับ readability ใช้เยื้องวิธีการเยื้องข้อความที่ตามมาในหน้าต่างออก:
  Debug.Indent();
 7. เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาของตัวแปรที่เลือก ใช้WriteLineวิธีดังกล่าว:
  Debug.WriteLine("The product name is " + sProdName);
  Debug.WriteLine("The available units on hand are" + iUnitQty.ToString());
  Debug.WriteLine("The per unit cost is " + dUnitCost.ToString());
 8. คุณยังสามารถใช้การWriteLineวิธีการแสดงใน namespace และชื่อของคลาสของวัตถุ existent ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้รหัสแสดงSystem.Xml.XmlDocumentnamespace ในหน้าต่างออก:
  System.Xml.XmlDocument oxml = new System.Xml.XmlDocument();
  Debug.WriteLine(oxml);
 9. เมื่อต้องการจัดระเบียบเอาต์พุ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ประเภทเป็นข้อความที่เลือก การป้อนข้อมูลที่สอง ของWriteLineวิธีการ ถ้าคุณระบุประเภท การจัดรูปแบบของผลลัพธ์เป็นข้อความในหน้าต่าง "ประเภท: ข้อความ" ตัวอย่างเช่น บรรทัดแรกของรหัสต่อไปนี้แสดง "เขตข้อมูล: ชื่อผลิตภัณฑ์เป็น Widget " ในการออกแบบหน้าต่าง:
  Debug.WriteLine("The product name is " + sProdName,"Field");
  Debug.WriteLine("The units on hand are" + iUnitQty,"Field");
  Debug.WriteLine("The per unit cost is" + dUnitCost.ToString(),"Field");
  Debug.WriteLine("Total Cost is " + (iUnitQty * dUnitCost),"Calc");
 10. หน้าต่างผลผลิตสามารถแสดงข้อความเฉพาะเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการใช้จริง โดยใช้การWriteLineIfวิธีการนี้ตรวจแก้จุดบกพร่องคลาสที่ เงื่อนไขการประเมินเป็นพารามิเตอร์สำหรับการป้อนค่าแรกของที่อยู่WriteLineIfวิธีการ พารามิเตอร์ตัวที่สองของWriteLineIfมีข้อความที่ปรากฏขึ้นถ้าเงื่อนไขในพารามิเตอร์แรกตรวจสอบการจริง
  Debug.WriteLineIf(iUnitQty > 50, "This message WILL appear");
  Debug.WriteLineIf(iUnitQty < 50, "This message will NOT appear");
  
 11. ใช้แบบassertวิธีการนี้ตรวจแก้จุดบกพร่องตรวจคลาเพื่อให้หน้าต่างผลลัพธ์แสดงข้อความเฉพาะเมื่อเงื่อนไขที่ระบุสอบเป็นเท็จ:
  Debug.Assert(dUnitCost > 1, "Message will NOT appear");
  Debug.Assert(dUnitCost < 1, "Message will appear since dUnitcost < 1 is false");
  
 12. สร้างTextWriterTraceListenerแฟ้ม Output.txt ชื่อ (tr2), วัตถุ สำหรับหน้าต่างคอนโซล (tr1) และข้อความแล้ว เพิ่มแต่ละวัตถุไปยังการตรวจแก้จุดบกพร่อง Listenersคอลเลกชัน:
  TextWriterTraceListener tr1 = new TextWriterTraceListener(System.Console.Out);
  Debug.Listeners.Add(tr1);
      
  TextWriterTraceListener tr2 = new TextWriterTraceListener(System.IO.File.CreateText("Output.txt"));
  Debug.Listeners.Add(tr2);
 13. สำหรับ readability ใช้unindentวิธีการเอาการย่อหน้าสำหรับข้อต่อมาความที่จะตรวจแก้จุดบกพร่องคลาสที่สร้าง เมื่อคุณใช้การเยื้องและunindentวิธีการรวมกัน ผู้อ่านสามารถแยกแยะผลลัพธ์เป็นกลุ่ม
  Debug.Unindent();
  Debug.WriteLine("Debug Information-Product Ending");
 14. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละฟังวัตถุได้รับผลลัพธ์ทั้งหมด เรียกการล้างวิธีการนี้ตรวจแก้จุดบกพร่องบัฟเฟอร์ของคลาส:
  Debug.Flush();

การใช้ระดับชั้นการติดตาม

คุณยังสามารถใช้การTraceคลาเพื่อทำให้ข้อความที่ตรวจสอบการดำเนินการของโปรแกรมประยุกต์ กระบวนการTraceและตรวจแก้จุดบกพร่องคลาสที่ใช้ร่วมกันมากที่สุดของวิธีการเดียวกันในการผลิตผลผลิต การรวมถึงต่อไปนี้:
 • WriteLine
 • WriteLineIf
 • เยื้อง
 • unindent
 • assert
 • ล้าง
คุณสามารถใช้ได้Traceและตรวจแก้จุดบกพร่องคลาแยกต่างหาก หรือเข้าด้วยกันในแอพลิเคชันเดียวกัน ในโครงการ Debug การกำหนดค่าโซลูชัน ทั้งสองอย่างTraceและตรวจแก้จุดบกพร่องเอาพุตที่ใช้งานอยู่ โครงการสร้างผลลัพธ์จากทั้งสองระดับชั้นเหล่านี้ทั้งหมดฟังวัตถุ อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าโซลูชันการนำออกใช้โครงการเท่านั้นสร้างผลลัพธ์จากแบบTraceคลาสที่ โครงการนำออกใช้การกำหนดค่าโซลูชันละเว้นใด ๆตรวจแก้จุดบกพร่องinvocations เมธอดของคลาสที่
Trace.WriteLine("Trace Information-Product Starting ");
Trace.Indent();

Trace.WriteLine("The product name is "+sProdName);
Trace.WriteLine("The product name is"+sProdName,"Field" );
Trace.WriteLineIf(iUnitQty > 50, "This message WILL appear");
Trace.Assert(dUnitCost > 1, "Message will NOT appear");
    
Trace.Unindent();
Trace.WriteLine("Trace Information-Product Ending");

Trace.Flush();

Console.ReadLine();

ตรวจสอบทำว่า งาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรวจแก้จุดบกพร่องมีการกำหนดค่าโซลูชันปัจจุบัน
 2. ถ้าการExplorer โซลูชันมองไม่เห็นหน้าต่าง กด CTRL + ALT + L คีย์ชุดการแสดงหน้าต่างนี้
 3. คลิกขวาconInfoแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าคุณสมบัติ conInfo ภายใต้การconfigurationfolder, make sure that the arrow points toตรวจแก้จุดบกพร่อง.

  หมายเหตุ:In Visual C# 2005 and in Visual C# 2005 Express Edition, clickตรวจแก้จุดบกพร่องในการconInfoหน้า
 5. ข้างต้นแบบconfigurationโฟลเดอร์ ในการconfigurationรายการหล่นลงกล่อง คลิกใช้งานอยู่ (Debug)หรือตรวจแก้จุดบกพร่องแล้ว คลิกตกลง. ใน Visual 2005 c# และ Visual c# 2005 Express Edition คลิกการใช้งานอยู่ (ดีบัก)หรือตรวจแก้จุดบกพร่องในการconfigurationกล่องรายการหล่นลงในตรวจแก้จุดบกพร่องหน้า แล้วคลิกบันทึกในการแฟ้ม:เมนู
 6. กด CTRL + ALT + O เพื่อแสดงหน้าต่างผลลัพธ์
 7. กดแป้น F5 เพื่อเรียกใช้รหัส เมื่อการassertion ล้มเหลวกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น คลิกละเว้น.
 8. ในหน้าต่างคอนโซล กด ENTER โปรแกรมจะเสร็จสิ้น และหน้าต่างผลลัพธ์จะแสดงผลลัพธ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
    Debug Information-Product Starting 
    The product name is Widget
    The available units on hand are100
    The per unit cost is 1.03
    System.Xml.XmlDocument
    Field: The product name is Widget
    Field: The units on hand are100
    Field: The per unit cost is1.03
    Calc: Total Cost is 103
    This message WILL appear
    ---- DEBUG ASSERTION FAILED ----
  ---- Assert Short Message ----
  Message will appear since dUnitcost < 1 is false
  ---- Assert Long Message ----
  
  
    at Class1.Main(String[] args) <%Path%>\class1.cs(34)
  
    The product name is Widget
    The available units on hand are100
    The per unit cost is 1.03
  Debug Information-Product Ending
  Trace Information-Product Starting 
    The product name is Widget
    Field: The product name isWidget
    This message WILL appear
  Trace Information-Product Ending
            
  
 9. หน้าต่างคอนโซลและแฟ้ม Output.txt ควรแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้:
  The product name is Widget
    The available units on hand are 100
    The per unit cost is 1.03
  Debug Information-Product Ending
  Trace Information-Product Starting 
    The product name is Widget
    Field: The product name is Widget
    This message WILL appear
  Trace Information-Product Ending			
  
หมายเหตุ:แฟ้ม Output.txt จะอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันเป็นแบบ conInfo กระทำ (conInfo.exe) โดยทั่วไป นี่คือโฟลเดอร์ \bin ที่เก็บต้นฉบับของโครงการ โดยค่าเริ่มต้น นี่คือ C:\Documents และ Settings\ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ\My Documents\Visual Projects\conInfo\bin ภาพยนตร์ ใน Visual 2005 c# และ Visual c# 2005 Express Edition แฟ้ม Output.txt จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
C:\Documents และ Settings\การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้\My Documents\Visual 2005\Projects\conInfo\conInfo\bin\Debug ภาพยนตร์


รหัสการทำให้เสร็จสมบูรณ์ราย

  using System;
  using System.Diagnostics;

  class Class1
  {
   [STAThread]
   static void Main(string[] args)
   {
     string sProdName = "Widget";
     int iUnitQty = 100;
     double dUnitCost = 1.03;
     Debug.WriteLine("Debug Information-Product Starting ");
     Debug.Indent();
     Debug.WriteLine("The product name is "+sProdName);
     Debug.WriteLine("The available units on hand are"+iUnitQty.ToString());
     Debug.WriteLine("The per unit cost is "+ dUnitCost.ToString());

     System.Xml.XmlDocument oxml = new System.Xml.XmlDocument();
     Debug.WriteLine(oxml);

     Debug.WriteLine("The product name is "+sProdName,"Field");
     Debug.WriteLine("The units on hand are"+iUnitQty,"Field");
     Debug.WriteLine("The per unit cost is"+dUnitCost.ToString(),"Field");
     Debug.WriteLine("Total Cost is "+(iUnitQty * dUnitCost),"Calc");

     Debug.WriteLineIf(iUnitQty > 50, "This message WILL appear");
     Debug.WriteLineIf(iUnitQty < 50, "This message will NOT appear");

     Debug.Assert(dUnitCost > 1, "Message will NOT appear");
     Debug.Assert(dUnitCost < 1, "Message will appear since dUnitcost < 1 is false");

     TextWriterTraceListener tr1 = new TextWriterTraceListener(System.Console.Out);
     Debug.Listeners.Add(tr1);
    
     TextWriterTraceListener tr2 = new TextWriterTraceListener(System.IO.File.CreateText("Output.txt"));
     Debug.Listeners.Add(tr2);
     
 
     Debug.WriteLine("The product name is "+sProdName);
     Debug.WriteLine("The available units on hand are"+iUnitQty);
     Debug.WriteLine("The per unit cost is "+dUnitCost);
     Debug.Unindent();
     Debug.WriteLine("Debug Information-Product Ending");
     Debug.Flush();
     
     Trace.WriteLine("Trace Information-Product Starting ");
     Trace.Indent();

     Trace.WriteLine("The product name is "+sProdName);
     Trace.WriteLine("The product name is"+sProdName,"Field" );
     Trace.WriteLineIf(iUnitQty > 50, "This message WILL appear");
     Trace.Assert(dUnitCost > 1, "Message will NOT appear");
    

     Trace.Unindent();
     Trace.WriteLine("Trace Information-Product Ending");

     Trace.Flush();

     Console.ReadLine();
   }			
  }


แก้ไข

 • ถ้าชนิดของการกำหนดค่าโซลูชันรุ่นกระบวนการตรวจแก้จุดบกพร่องผลลัพธ์ของคลาถูกละเว้น
 • หลังจากที่คุณสร้างคำTextWriterTraceListenerคลาสำหรับปลายทางเฉพาะTextWriterTraceListenerได้รับการออกจากนั้นTraceและตรวจแก้จุดบกพร่องคลาสที่ ปัญหานี้เกิดขึ้นคำนึงถึงว่าคุณใช้การaddวิธีการนี้Traceหรือตรวจแก้จุดบกพร่องคลาเพิ่มTextWriterTraceListenerไปlistenersคลาสที่
 • ถ้าคุณเพิ่มคำlistenersวัตถุสำหรับปลายทางเหมือนกันในนั้นTraceและตรวจแก้จุดบกพร่องระดับชั้น แต่ละบรรทัดของการแสดงผลไม่ซ้ำ regardless ของหรือไม่ตรวจแก้จุดบกพร่องหรือTraceสร้างผลผลิต
       TextWriterTraceListener myWriter = new TextWriterTraceListener(System.Console.Out);
       Debug.Listeners.Add(myWriter);
      
       TextWriterTraceListener myCreator = new TextWriterTraceListener(System.Console.Out);
       Trace.Listeners.Add(myCreator);
       
  

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้ในการ.NET Framework ไลบรารีของคลาเอกสาร:
คลาสของการสืบค้นกลับ
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.trace (vs.71)

คลาสของการตรวจแก้จุดบกพร่อง
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.debug (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 815788 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbprogramming kbdebug kbnamespace kbhowtomaster kbmt KB815788 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:815788

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com