Straipsnio ID: 816042 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?Windows Server? yra ?W32Time?, laiko tarnybos ?rankis, reikalingas ?Kerberos? autentifikavimo protokolui. ?Windows? laiko tarnyba u?tikrina, kad visuose organizacijos kompiuteriuose, kuriuose vykdoma operacin? sistema ?Microsoft Windows 2000 Server? arba v?lesn? jos versija, rodomas toks pat laikas. 

Norint u?tikrinti tinkam? bendro laiko naudojim?, ?Windows? laiko tarnyboje naudojamas ?galiojim? valdantis hierarchinis ry?ys ir draud?iami ciklai. Numatyta, kad kompiuteriai, kuriuose ?diegta ?Windows?, naudoja ?i? hierarchij?: 
 • Visi kliento staliniai kompiuteriai nustato autentifikavimo domeno valdikl? kaip gaunamo laiko partner?.
 • Visi nariai serveriai laikosi tos pa?ios proced?ros kaip ir klient? staliniai kompiuteriai.
 • Visi domeno valdikliai paskiria pagrindin? domeno valdikl? (PDC), atliekant? operacij? valdymo serverio vaidmen?, gaunamo laiko partneriu.
 • Visi PDC operacij? valdymo serveriai vadovaujasi domen? hierarchija pasirinkdami gaunamo laiko partner?.
Pagal ?i? hierarchij? PDC operacij? valdymo serveris, esantis mi?ko ?aknyje, tampa pagrindiniu organizacijos laiko serveriu. Patariama sukonfig?ruoti patikim? laiko server?, kuris naudot? aparat?ros ?altinio laik?. Sukonfig?ravus pagrindin? laiko server?, skirt? sinchronizuoti su interneto laiko ?altiniu, autentifikavimas neatliekamas. Taip pat patariama suma?inti serveri? ir atskir? kliento kompiuteri? laiko tikslinimo parametrus. ?ios rekomendacijos j?s? domenui suteikia daugiau tikslumo ir saugos.

?Windows? laiko tarnybos konfig?ravimas naudoti vidin? aparat?ros laikrod?

Jei norite, kad ?Windows? laiko tarnyb? u? jus sukonfig?ruotume naudoti aparat?ros laikrod?, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? pageidaujate spr?sti savaranki?kai, pereikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Jei norite ?i? problem? i?spr?sti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.

Fix this problem
Microsoft Fix it 50394


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti taikomas tik angl? kalbos versijoms. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kuriame kilo problema, sprendimo fail? ?Pataisyti? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleiskite kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Click here for directions about how to resolve this issue yourself

?Windows? laiko tarnybos konfig?ravimas naudoti i?orin? laiko ?altin?

Jei norite, jog pad?tume jums sukonfig?ruoti vidin? laiko server?, kad jis b?t? sinchronizuojamas su i?oriniu laiko ?altiniu, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50395


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti taikomas tik angl? kalbos versijoms. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Pataisyti? ?ra?ykite ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Click here for directions about how to resolve this issue yourself

Trik?i? diagnostika ir ?alinimas

Click here see steps to troubleshoot the Windows Time service

Daugiau informacijos

Spustel?kite ?ia, nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows? laiko tarnyb?.

Nuorodos

Savyb?s

Straipsnio ID: 816042 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 2 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com