Identifikator ?lanka: 816042 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Windows Server sadr?i W32Time, alatku usluge za vreme koju zahteva protokol za potvrdu identiteta Kerberos. Usluga Windows Time proverava da li svi ra?unari u organizaciji koriste operativni sistem Microsoft Windows 2000 Server ili novije verzije upotrebljavaju zajedni?ko vreme.

Da bi se osigurala odgovaraju?a upotreba zajedni?kog vremena, usluga Windows Time koristi hijerarhijski odnos koji kontroli?e nadle?nost i ne dozvoljava ponavljanja. Ra?unari zasnovani na operativnom sistemu Windows podrazumevano koriste slede?u hijerarhiju:
 • Svi klijentski stoni ra?unari postavljaju kontroler za potvrdu identiteta domena za svog ulaznog vremenskog partnera.
 • Svi serveri ?lanovi prate isti proces koji prate i klijentski stoni ra?unari.
 • Svi kontroleri domena u domenu postavljaju master operacija primarnog kontrolera domena (PDC) kao svog ulaznog vremenskog partnera.
 • Svi PDC masteri operacija prate hijerarhiju domena u izboru svog ulaznog vremenskog partnera.
U ovoj hijerarhiji PDC master operacija u korenu ?ume postaje ovla??en za organizaciju. Preporu?ujemo da konfiguri?ete ovla??eni vremenski server da biste dobili vreme iz hardverskog izvora. Kada konfiguri?ete ovla??eni vremenski server da bude sinhronizovan sa vremenskim izvorom na Internetu, nema potvrde identiteta. Tako?e preporu?ujemo da smanjite postavke za ispravku vremena za servere i samostalne klijente. Ove preporuke pru?aju va?em domenu ve?u ta?nost i bezbednost.

Konfigurisanje usluge Windows Time da koristi unutra?nji hardverski sat

Da bismo umesto vas konfigurisali uslugu Windows Time da koristi unutra?nji hardverski sat, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Fix this problem
Microsoft Fix it 50394


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomene
 • ?arobnjak mo?e da se odnosi samo na verzije na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Click here for directions about how to resolve this issue yourself

Konfigurisanje usluge Windows Time da koristi spoljni vremenski izvor

Da bismo vam pomogli da konfiguri?ete unutra?nji vremenski server da se sinhronizuje sa spoljnim vremenskim izvorom, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50395


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomene
 • ?arobnjak mo?e da se odnosi samo na verzije na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Click here for directions about how to resolve this issue yourself

Re?avanje problema

Click here see steps to troubleshoot the Windows Time service

Dodatne informacije

Kliknite ovde da biste dobili dodatne informacije o usluzi Windows Time.

Reference

Svojstva

Identifikator ?lanka: 816042 - Poslednji pregled: 1. novembar 2012. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com