วิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เวลาตรวจสอบสิทธิ์ใน Windows Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816042 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Windows Server มี W32Time ซึ่งเป็นเครื่องมือบริการเวลาที่โปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์ Kerberos ต้องใช้ บริการ Windows Time จะทำให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในองค์กรซึ่งกำลังใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Server หรือรุ่นใหม่กว่านี้ใช้เวลาร่วมกัน

เพื่อรับประกันการใช้เวลาที่ตรงกันอย่างเหมาะสม บริการ Windows Time ใช้ความสัมพันธ์แบบลำดับขั้นที่ควบคุมการตรวจสอบสิทธิและไม่ให้เกิดการวนซ้ำ ตามค่าเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows จะใช้ลำดับชั้นต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปไคลเอ็นต์ทั้งหมดเสนอให้ตัวควบคุมโดเมนที่ทำการตรวจสอบเป็นตัวจัดการเวลาภายใน
 • เซิร์ฟเวอร์สมาชิกทั้งหมดจะทำงานตามขั้นตอนเดียวกันกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปไคลเอ็นต์
 • ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมนเสนอให้ Operations Master ของตัวควบคุมโดเมนหลัก (PDC) เป็นตัวจัดการเวลาภายใน
 • การทำงาน PDC หลักตามลำดับชั้นของโดเมนต่างๆ ในการเลือกตัวจัดการเวลาภายใน
ในลำดับชั้นดังกล่าว Operations Master ของ PDC ที่รากของฟอเรสต์จะกลายเป็นส่วนตรวจสอบสิทธิ์สำหรับองค์กร เราแนะนำให้คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เวลาตรวจสอบสิทธิ์เพื่อดึงเวลาจากแหล่งฮาร์ดแวร์ เมื่อคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เวลาตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเทียบเวลากับแหล่งเวลาในอินเทอร์เน็ต จะไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์ นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณลดการตั้งค่าการแก้ไขเวลาสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณและไคลเอ็นต์แบบสแตนด์อะโลน คำแนะนำเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยให้แก่โดเมนของคุณ

การกำหนดค่าบริการ Windows Time เพื่อใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายใน

หากต้องการให้เรากำหนดค่าบริการ Windows Time เพื่อใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายใน ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50394
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจใช้ได้เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2684263
ข้อสำคัญ หัวข้อ วิธีการหรืองานนี้มีขั้นตอนที่อธิบายวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง เพื่อเพิ่มการป้องกัน ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนแก้ไข หากเกิดข้อผิดพลาด คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ในการกำหนดค่า PDC Master โดยไม่ใช้แหล่งเวลาภายนอก ให้เปลี่ยนสถานะการประกาศบน PDC Master PDC Master เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บบทบาท PDC Master ของรากฟอเรสต์สำหรับโดเมน การกำหนดค่าดังกล่าวบังคับให้ PDC Master ประกาศตัวเองเป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้และใช้นาฬิกา Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) ในตัว ในการกำหนดค่า PDC Master โดยใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายใน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. ในบานหน้าต่างขวา คลิกขวา AnnounceFlags แล้วคลิก แก้ไข
 4. ใน แก้ไขค่า DWORD พิมพ์ A ในกล่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง
 5. ปิด Registry Editor
 6. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของบริการ Windows Time ใหม่แล้วกด Enter:
  net stop w32time && net start w32time
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ PDC Master จะต้องไม่ได้รับการกำหนดค่าให้เทียบเวลากับตัวเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไม PDC Master จึงไม่ควรกำหนดค่าให้เทียบเวลากับตัวเอง ให้ดูที่ Request For Comment (RFC) 1305ถ้า PDC Master ได้รับการกำหนดค่าให้เทียบเวลากับตัวเอง เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในบันทึกระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W32Time
ประเภทเหตุการณ์: None
รหัสเหตุการณ์: 38
คอมพิวเตอร์: ComputerName
คำอธิบาย: ผู้ให้เวลา NtpClient ไม่สามารถเข้าถึงหรือกำลังได้รับข้อมูลเวลาไม่ถูกต้องจาก NTP_server_IP_Address สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W32Time
ประเภทเหตุการณ์: None
รหัสเหตุการณ์: 47
คอมพิวเตอร์: ComputerName
คำอธิบาย: ตัวจัดการเวลา NtpClient: ไม่ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องจากเพียร์ที่กำหนดค่าเอง NTP_server_IP_Address หลังจากพยายามติดต่อไปแล้ว 8 ครั้ง เพียร์นี้จะได้รับการปฏิเสธเป็นแหล่งเวลาและ NtpClient จะพยายามค้นหาเพียร์ใหม่ด้วยชื่อ DNS นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W32Time
ประเภทเหตุการณ์: None
รหัสเหตุการณ์: 29
คอมพิวเตอร์: ComputerName
คำอธิบาย: ตัวจัดการเวลา NtpClient ได้รับการกำหนดค่าเพื่อดึงเวลาจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีแหล่งใดที่สามารถเข้าถึงได้ ณ เวลานั้น จะไม่มีความพยายามในการติดต่อแหล่งข้อมูลนาน 15 นาที NtpClient ไม่มีแหล่งข้อมูลเวลาที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

เมื่อ PDC Master ทำงานโดยไม่ใช้แหล่งเวลาภายนอก เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W32Time
ประเภทเหตุการณ์: None
รหัสเหตุการณ์: 12
คำอธิบาย: ตัวจัดการเวลา NtpClient: เครื่องนี้ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ลำดับชั้นของโดเมนในการกำหนดแหล่งเวลา แต่กลับใช้ PDC Emulator สำหรับโดเมนที่รากของฟอเรสต์ จึงไม่มีเครื่องในระดับที่เหนือขึ้นไปในลำดับชั้นของโดเมนที่จะใช้เป็นแหล่งเวลา ขอแนะนำให้คุณกำหนดค่าบริการเวลาที่เชื่อถือได้ในโดเมนราก หรือไม่ก็กำหนดค่า PDC เองให้ตรงกับแหล่งเวลาภายนอก มิฉะนั้น เครื่องนี้จะทำงานเป็นแหล่งเวลาตรวจสอบสิทธิ์ในลำดับชั้นของโดเมน ถ้าแหล่งเวลาภายนอกไม่ได้รับการตั้งค่าหรือไม่ใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์นี้ คุณสามารถเลือกที่จะปิดใช้งาน NtpClient

ข้อความนี้เป็นการเตือนให้ใช้แหล่งเวลาภายนอกและคุณสามารถเพิกเฉยต่อข้อความดังกล่าวได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การกำหนดค่าบริการ Windows Time ให้ใช้แหล่งเวลาภายนอก

หากต้องการให้เราช่วยคุณในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เวลาภายในเพื่อให้ซิงโครไนซ์กับแหล่งเวลาภายนอก ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันหากต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50395
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจใช้ได้เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา
 • เมื่อคุณเรียกใช้ "แก้ไขปัญหา" ในการกำหนดค่าแหล่งเวลาภายนอก คุณจำเป็นจะต้องระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ NTP ของคุณ "แก้ไขปัญหา" จะมีชื่อของตัวยึดข้อความ Server1 และ Server2 ให้แทนที่ชื่อของตัวยึดข้อความเหล่านี้ด้วยชื่อเซิร์ฟเวอร์ NTP ของคุณตามด้วย “,0x1” กล่าวคือ SRV1.Contoso.com,0x1 คุณไม่จำเป็นต้องระบุมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ แต่แนะนำให้ปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อเป็นการทำซ้ำ หากคุณมีรายการข้อมูลหลายรายการ จะต้องแยกรายการข้อมูลเหล่านั้นด้วยการเว้นวรรค
 • เวลาสำหรับการตั้งค่า SpecialPollInterval, MaxPosPhaseCorrection และ MaxNegPhaseCorrection มีหน่วยเป็นวินาที

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เวลาภายในเพื่อเทียบเวลาให้ตรงกับแหล่งเวลาภายนอก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปลี่ยนชนิดเซิร์ฟเวอร์เป็น NTP โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
  2. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ ชนิด แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
  4. ใน แก้ไขค่า พิมพ์ NTP ในกล่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง
 2. ตั้งค่า AnnounceFlags ไปที่ 5 ในการดำเนินการนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. ในบานหน้าต่างทางด้านขวา ให้คลิกขวาที่ AnnounceFlags แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
  3. ใน แก้ไขค่า DWORD พิมพ์ 5 ในกล่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2683283
   หมายเหตุ
   • หากเซิร์ฟเวอร์เวลาการตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งถูกกำหนดค่าให้ใช้ค่า AnnounceFlag เท่ากับ 0x5 ไม่เทียบเวลากับเซิร์ฟเวอร์เวลาแบบอัพสตรีม ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์อาจไม่เทียบเวลาอย่างถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์เวลาการตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อการเทียบเวลาระหว่างเซิร์ฟเวอร์เวลาการตรวจสอบสิทธิ์และเซิร์ฟเวอร์เวลาแบบอัพสตรีมกลับมาทำงานต่อ ดังนั้น หากคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ดีหรือมีปัญหาอื่นที่อาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการเทียบเวลาของเซิร์ฟเวอร์เวลาการตรวจสอบสิทธิ์กับเซิร์ฟเวอร์เวลาแบบอัพสตรีม ควรตั้งค่า AnnounceFlag เป็น 0xA แทน 0x5
   • หากเซิร์ฟเวอร์เวลาการตรวจสอบสิทธิ์ถูกกำหนดค่าให้ใช้ค่า AnnounceFlag เท่ากับ 0x5 และเทียบเวลากับเซิร์ฟเวอร์เวลาแบบอัพสตรีมในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งระบุอยู่ใน SpecialPollInterval ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์อาจไม่เทียบเวลาอย่างถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์เวลาการตรวจสอบสิทธิ์หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เวลาการตรวจสอบสิทธิ์เริ่มการทำงานใหม่ ดังนั้น หากคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เวลาการตรวจสอบสิทธิ์ของคุณให้เทียบเวลากับเซิร์ฟเวอร์ NTP แบบอัพสตรีม ในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งระบุอยู่ใน SpecialPollInterval ให้ตั้งค่า AnnounceFlag เป็น 0xA แทน 0x5
 3. เปิดใช้งาน NTPServer โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. ในบานหน้าต่างทางด้านขวา ให้คลิกขวาที่ เปิดใช้งานแล้ว แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
  3. ใน แก้ไขค่า DWORD พิมพ์ 1 ในกล่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง
 4. ระบุแหล่งเวลา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. ในบานหน้าต่างขวา ให้คลิกขวาที่ NtpServer แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
  3. ใน แก้ไขค่า พิมพ์ Peers ในกล่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2683283
   หมายเหตุ Peers คือตำแหน่งสำหรับรายชื่อที่แยกโดยใช้ช่องว่างของเพียร์ต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์ของคุณรับข้อมูลเวลามา แต่ละชื่อ DNS ที่ปรากฏในรายชื่อต้องไม่ซ้ำกัน คุณจะต้องเติม ,0x1 ที่ด้านท้ายของชื่อ DNS แต่ละชื่อ หากคุณไม่เติม ,0x1 ต่อท้ายชื่อ DNS แต่ละชื่อ การเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 จะไม่แสดงผล
 5. เลือกช่วงโพล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. ในบานหน้าต่างทางด้านขวา ให้คลิกขวาที่ SpecialPollInterval แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
  3. ใน แก้ไขค่า DWORD พิมพ์ TimeInSeconds ในช่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2683283
   หมายเหตุ TimeInSeconds เป็นตัวยึดข้อความสำหรับจำนวนของวินาทีที่คุณต้องการระหว่างแต่ละโพลล์ ค่าที่แนะนำคือ 900 (ฐานสิบ) ค่านี้จะกำหนดเซิร์ฟเวอร์เวลาทำการโพลทุกๆ 15 นาที
 6. กำหนดค่าการตั้งค่าการแก้ไขเวลา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ MaxPosPhaseCorrection แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
  3. ใน แก้ไขค่า DWORD คลิกเพื่อเลือก ฐานสิบ ในกล่อง ฐาน
  4. ใน แก้ไขค่า DWORD พิมพ์ TimeInSeconds ในช่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2683283
   หมายเหตุ
   • TimeInSeconds เป็นตัวยึดข้อความสำหรับค่าที่สมเหตุสมผล เช่น 1 ชั่วโมง (3600) หรือ 30 นาที (1800) ค่าที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับช่วงโพล สภาพเครือข่าย และแหล่งเวลาภายนอก
   • ค่าเริ่มต้นของ MaxPosPhaseCorrection คือ 48 ชั่วโมงใน Windows Server 2008 R2 ขึ้นไป
  5. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ MaxNegPhaseCorrection แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
  7. ใน แก้ไขค่า DWORD ให้คลิกเลือก ฐานสิบ ในกล่อง ฐาน
  8. ใน แก้ไขค่า DWORD ให้พิมพ์ TimeInSeconds ในช่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2683283
   หมายเหตุ
   • TimeInSeconds เป็นตัวยึดข้อความสำหรับค่าที่สมเหตุสมผล เช่น 1 ชั่วโมง (3600) หรือ 30 นาที (1800) ค่าที่คุณเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับช่วงห่างของโพลล์ สภาวะของเครือข่าย และแหล่งเวลาภายนอก
   • ค่าเริ่มต้นของ MaxNegPhaseCorrection คือ 48 ชั่วโมงใน Windows Server 2008 R2 ขึ้นไป
 7. ปิด Registry Editor
 8. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของบริการ Windows Time ใหม่แล้วกด Enter:
  net stop w32time && net start w32time

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ สำหรับรายการของเซิร์ฟเวอร์เวลาที่พร้อมใช้งาน ให้ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base 262680: รายการเซิร์ฟเวอร์เวลา Simple Network Time Protocol (SNTP) ที่พร้อมใช้บนอินเทอร์เน็ต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การแก้ไขปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เพื่อให้บริการ Windows Time ทำงานได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อเครือข่ายจะต้องทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ปัญหาทั่วไปที่สุดที่กระทบต่อบริการ Windows Time มีดังต่อไปนี้
 • มีปัญหากับการเชื่อมต่อ TCP/IP เช่น เกตเวย์ไม่ทำงาน
 • บริการ Name Resolution ทำงานไม่ถูกต้อง
 • เครือข่ายกำลังประสบปัญหาความล่าช้าเนื่องจากปริมาณงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเทียบเวลาเกิดขึ้นบนการเชื่อมโยง Wide Area Network (WAN) ที่มีความล่าช้าสูง
 • บริการ Windows Time พยายามเทียบเวลากับแหล่งเวลาที่ไม่เที่ยงตรง
ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netdiag.exe ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเครือข่าย Netdiag.exe เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจเครื่องมือสนับสนุน Windows Server 2003 ดูที่วิธีใช้เครื่องมือ เพื่อดูรายการพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้กับ Netdiag.exe ถ้าปัญหาของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถเปิดบันทึกดีบักบริการ Windows Time ได้ เนื่องจากบันทึกดีบักสามารถมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ขอแนะนำให้คุณติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เมื่อคุณเปิดบันทึกดีบักบริการ Windows Time

สำหรับรายการหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ให้ไปที่เว็บไซต์ ติดต่อ Microsoft เว็บไซต์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ อาจจะมีการยกเลิกการเก็บค่าบริการซึ่งปกติแล้วจะมีการเรียกเก็บสำหรับการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนหากผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft Support พิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเรียกเก็บสำหรับคำถามในการสนับสนุนเพิ่มเติมและเรื่องอื่นๆ ที่ไม่จัดเป็นการปรับปรุงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง WAZOO
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


ข้อมูลอ้างอิง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816042 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com