כיצד להשתמש במדיניות קבוצתית כדי להתקין מרחוק תוכנה במערכת Windows Server 2003

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 816102 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המתאימה למערכת Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Knowledge Base:
314934 כיצד לבצע: שימוש במדיניות קבוצתית להסרת תוכנה מרחוק במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר, שלב אחר שלב, כיצד להשתמש במדיניות קבוצתית להפצה אוטומטית של תוכניות למחשבי לקוח או למשתמשים. באפשרותך להשתמש במדיניות קבוצתית כדי להפיץ תוכניות מחשב באמצעות השיטות הבאות:
 • הקצאת תוכנה
  באפשרותך להקצות הפצת תוכנית למשתמשים או למחשבים. אם תקצה את התוכנית למשתמש, היא תותקן כאשר המשתמש יתחבר למחשב. כאשר המשתמש יפעיל לראשונה את התוכנית, ההתקנה תושלם. אם תקצה תוכנית למחשב, היא תותקן בעת הפעלת המחשב, ותהיה זמינה לכל המשתמשים שייכנסו למחשב. כאשר משתמש יפעיל לראשונה את התוכנית, ההתקנה תושלם.
 • פרסום תוכנה
  באפשרותך לפרסם הפצת תוכנית למשתמשים. כאשר המשתמש נכנס למחשב, התוכנית שפרסמת תוצג בתיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של תוכניות וניתן להתקין אותה משם.
הערה התקנת תוכניות אוטומטית של מדיניות קבוצתית של Windows Server 2003 מחייבת שבמחשבי הלקוח תפעל מערכת Microsoft Windows 2000 או גירסה מתקדמת יותר.

יצירת נקודת הפצה

כדי לפרסם או להקצות תוכנית מחשב, עליך ליצור נקודת הפצה בשרת המפרסם:
 1. היכנס למחשב השרת כמנהל מערכת.
 2. צור תיקיית רשת משותפת שבה תציב את חבילת Microsoft Windows Installer (קובץ ?.msi) שברצונך להפיץ.
 3. הגדר הרשאות במיקום המשותף כדי לאפשר גישה לחבילת ההפצה.
 4. העתק או התקן את החבילה לנקודת ההפצה. לדוגמה, כדי להפיץ את Microsoft Office XP, הפעל התקנה ניהולית (setup.exe /a) כדי להעתיק את הקבצים לנקודת ההפצה.

יצירת אובייקט מדיניות קבוצתית

כדי ליצור אובייקט מדיניות קבוצתית (GPO) שתשמש להפצת חבילת התוכנה:
 1. הפעל את יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של בשם Active Directory'. לשם כך, לחץ על התחל, הצבע על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על משתמשים ומחשבים של Active Directory.
 2. בעץ המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחום שלך ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על מדיניות קבוצתית ולאחר מכן לחץ על חדש.
 4. הקלד שם עבור מדיניות חדשה זו (לדוגמה, הקלד הפצת Office XP) ולאחר מכן הקש ENTER.
 5. לחץ על מאפיינים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה אבטחה.
 6. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון החל מדיניות קבוצתית עבור קבוצות האבטחה שעליהן אינך מעוניין להחיל מדיניות זו.
 7. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון החל מדיניות קבוצתית עבור הקבוצות שעליהן ברצונך שמדיניות זו תחול.
 8. לבסוף, לחץ על אישור.

הקצאת חבילה

כדי להקצות תוכנית למחשבים שבהם פועלות המערכות Windows Server 2003?, Windows 2000 או Microsoft Windows XP Professional, או למשתמשים הנכנסים לאחת מתחנות עבודה אלה:
 1. הפעל את יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של בשם Active Directory'. לשם כך, לחץ על התחל, הצבע על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על משתמשים ומחשבים של Active Directory.
 2. בעץ המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחום שלך ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסיה מדיניות קבוצתית, בחר באובייקט המדיניות הקבוצתית הרצוי לך ולאחר מכן לחץ על עריכה.
 4. תחת תצורת המחשב, הרחב את הגדרות תוכנה.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התקנת תוכנה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על חבילה.
 6. בתיבת הדו-שיח פתיחה, הקלד את הנתיב המלא התואם למוסכמה העולמית למתן שמות (UNC) של חבילת המתקין המשותפת הרצויה לך. לדוגמה, ?\\file server\share\file name.msi.

  חשוב אל תשתמש בלחצן עיון כדי לגשת למיקום זה. הקפד להשתמש בנתיב ה- UNC לחבילת המתקין המשותפת.
 7. לחץ על פתח.
 8. לחץ על מוקצה ולאחר מכן לחץ על אישור. החבילה מפורטת בחלונית השמאלית של חלון מדיניות קבוצתית.
 9. סגור את יישום ה- Snap-in מדיניות קבוצתית, לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של Active Directory'.
 10. כאשר מחשב הלקוח יופעל, חבילת התוכנה המנוהלת תותקן באופן אוטומטי.

פרסום חבילה

כדי לפרסם חבילה למשתמשי מחשב ולאפשר את התקנתה באמצעות הכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה:
 1. הפעל את יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של בשם Active Directory'. לשם כך, לחץ על התחל, הצבע על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על משתמשים ומחשבים של Active Directory.
 2. בעץ המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחום שלך ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסיה מדיניות קבוצתית, לחץ על אובייקט המדיניות הקבוצתית הרצוי לך ולאחר מכן לחץ על עריכה.
 4. תחת תצורת המשתמש, הרחב את הגדרות תוכנה.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התקנת תוכנה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על חבילה.
 6. בתיבת הדו-שיח פתיחה, הקלד את נתיב ה- UNC של חבילת המתקין המשותפת הרצויה לך. לדוגמה, ?\\file server\share\file name.msi.

  חשוב אל תשתמש בלחצן עיון כדי לגשת למיקום זה. הקפד להשתמש בנתיב ה- UNC לחבילת המתקין המשותפת.
 7. לחץ על פתח.
 8. לחץ על פרסם ולאחר מכן לחץ על אישור.
 9. החבילה מפורטת בחלונית השמאלית של חלון מדיניות קבוצתית.
 10. סגור את יישום ה- Snap-in 'מדיניות קבוצתית', לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של Active Directory'.
 11. בדוק את החבילה.

  שים לב מאחר שקיימות כמה גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן כי השלבים הבאים יהיו שונים במקצת במחשבך. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר כדי להשלים שלבים אלה.
  1. היכנס לתחנת עבודה שבה פועלת מערכת Windows 2000 Professional או Windows XP Professional באמצעות חשבון שבו פרסמת את החבילה.
  2. ב-Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
  3. לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על הוספת תוכניות חדשות.
  4. ברשימה הוסף תוכניות מהרשת שלך, לחץ על התוכנית שפרסמת ולאחר מכן לחץ על הוספה. התוכנית מותקנת.
  5. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על סגור.

פריסה מחדש של החבילה

במקרים מסוימים מומלץ לפרוס מחדש את חבילת התוכנה. לדוגמה, אם תשדרג או תשנה את החבילה. כדי לפרוס מחדש חבילה:
 1. הפעל את יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של בשם Active Directory'. לשם כך, לחץ על התחל, הצבע על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על משתמשים ומחשבים של Active Directory.
 2. בעץ המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחום שלך ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסיה מדיניות קבוצתית, לחץ על אובייקט המדיניות הקבוצתית שבו השתמשת לפריסת החבילה ולאחר מכן לחץ על עריכה.
 4. הרחב את הגורם המכיל הגדרות תוכנה, שמכיל את פריט התקנת התוכנה שבו השתמשת לפריסת החבילה.
 5. לחץ על הגורם המכיל של התקנת התוכנה, שמכיל את החבילה.
 6. בחלונית השמאלית של חלון מדיניות קבוצתית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התוכנית, הצבע על כל המשימות ולאחר מכן לחץ על פרוס מחדש את היישום. כעת תופיע ההודעה הבאה:
  פריסה מחדש של יישום זה תגרום להתקנה מחדש של היישום בכל מקום שבו הוא כבר מותקן. האם ברצונך להמשיך?
 7. לחץ על כן.
 8. סגור את יישום ה- Snap-in 'מדיניות קבוצתית', לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של Active Directory'.

הסרת חבילה

כדי להסיר חבילה שפורסמה או הוקצתה:
 1. הפעל את יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של בשם Active Directory'. לשם כך, לחץ על התחל, הצבע על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על משתמשים ומחשבים של Active Directory.
 2. בעץ המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחום שלך ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסיה מדיניות קבוצתית, לחץ על אובייקט המדיניות הקבוצתית שבו השתמשת לפריסת החבילה ולאחר מכן לחץ על עריכה.
 4. הרחב את הגורם המכיל הגדרות תוכנה, שמכיל את פריט התקנת התוכנה שבו השתמשת לפריסת החבילה.
 5. לחץ על הגורם המכיל של התקנת התוכנה, שמכיל את החבילה.
 6. בחלונית השמאלית של חלון מדיניות קבוצתית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התוכנית, הצבע על כל המשימות ולאחר מכן לחץ על הסרה.
 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הסר את התקנת התוכנה באופן מיידי ממשתמשים וממחשבים ולאחר מכן לחץ על אישור.
  • לחץ על אפשר למשתמשים להמשיך ולהשתמש בתוכנה, אך מנע התקנות חדשות ולאחר מכן לחץ על אישור.
 8. סגור את יישום ה- Snap-in 'מדיניות קבוצתית', לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של Active Directory'.

פתרון בעיות

חבילות שפורסמו מוצגות במחשב לקוח לאחר שימוש במדיניות קבוצתית להסרתן

מצב זה יכול להתרחש לאחר שמשתמש התקין את התוכנית אך לא השתמש בה. כאשר המשתמש יפעיל לראשונה את התוכנית שפורסמה, ההתקנה תושלם. לאחר מכן מדיניות קבוצתית מסירה את התוכנית.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש במדיניות קבוצתית לפריסת תוכנה, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
304953 כיצד לפרוס את Office XP ברשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
302430 כיצד להקצות תוכנות לקבוצה מסוימת באמצעות מדיניות קבוצתית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 816102 - Last Review: שבת 29 דצמבר 2007 - Revision: 5.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
מילות מפתח 
kbhowtomaster kbmgmtservices KB816102

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com