วิธีการใช้คอมโพเนนต์ของ COM ใน Visual Studio .NET ด้วย.NET c# Visual หรือ ใน Visual Studio 2005 ด้วย Visual 2005 c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816152 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ COM ส่วนประกอบจากใน Microsoft Visual Studio .NET โดยใช้ Microsoft Visual c# .NET หรือ ใน Microsoft Visual Studio 2005 โดยใช้ Microsoft Visual c# 2005


ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณอาจต้องใช้:
 • .NET c# เสมือนหรือ Visual 2005 c#

บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • .NET c# เสมือนหรือ Visual 2005 c#
 • com

การใช้คอมโพเนนต์ของ COM จาก Visual Studio .NET

คุณสามารถใช้คอมโพเนนต์ COM จากใน Microsoft Visual Studio .NET รหัส โดยการใช้งานชั้นของการทำงานร่วมกัน Microsoft .NET Framework คอมโพเนนต์วัตถุแบบจำลอง (COM) (หรือ Interop COM) โดยใช้ Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005 คุณได้อย่างง่ายดายสามารถเข้าถึง และใช้คอมโพเนนต์ของ COM

หมายเหตุ:บทความนี้ใช้ส่วนประกอบ COM แบบง่าย ๆ ที่ชื่อ MyCOMComponent สำหรับวัตถุประสงค์ในการสาธิต คอมโพเนนต์นี้ประกอบด้วยคลาสที่เดียวClass1ด้วยวิธีเดียวadd. กระบวนการaddวิธีเพิ่มหมายเลขที่สองเข้าด้วยกัน และการส่งกลับค่าผลรวม ดู"รายการรหัสสำหรับ MyCOMComponent ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์"หัวข้อสำหรับรหัสแหล่งที่มาของคอมโพเนนต์นี้ เทคนิคที่ใช้ในบทความนี้นำไปใช้กับคอมโพเนนต์ COM ใด ๆ
 1. เริ่ม Microsoft Visual Basic 6.0
 2. สร้างใหม่dll ของ activexชื่อ MyCOMComponent
 3. วางต่อไปนี้ในการClass1รหัสหน้าต่าง
  'Sample COM Component Source Code
  'Written in Visual Basic 6.0
  '
  'Project Name: MyCOMComponent
  'Project Type: COM DLL
  'File Name: MyCOMComponent.dll
  '
  'Class Name: Class1
  
  Option Explicit
  
  Public Function Add(ByVal Num1 As Long, ByVal Num2 As Long) As Long
   Add = Num1 + Num2
  End Function
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตรวจสอบ MyCOMComponent.dll
 5. ในการสร้างโครงการกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง. MyCOMComponent.Dll ถูกสร้างขึ้น
 6. ปิด Microsoft Visual Basic 6.0
 7. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET หรือ Microsoft Visual Studio 2005 สร้างใหม่แอพลิเคชันของคอนโซลใน Visual .NET c# หรือ Visual 2005 c# และชื่อโครงการMyCOMClient.
 8. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
 9. ในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบ คลิกการcomแท็บสังเกตว่า การListViewตัวควบคุม COM ทั้งหมดที่แสดงรายการคอมโพเนนต์ที่ลงทะเบียนไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ตามลำดับตัวอักษร
 10. ค้นหา และเลือกแฟ้ม MyCOMComponent.dll คลิกOPENแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 คุณไม่จำเป็นต้องคลิกOPEN.
 11. ในการClass1รหัสหน้าต่าง เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปหลักฟังก์ชัน:
  int mySum = 0;
  MyCOMComponent.Class1Class myCOM = new MyCOMComponent.Class1Class();
  mySum = myCOM.Add(1,2);
  
  Console.Write("1 + 2 = {0}", mySum.ToString());
  Console.ReadLine();
  
 12. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกเริ่มการทำงานเมื่อต้องการสร้าง และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์

  ผลผลิตต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในหน้าต่างคอนโซล:
  1 + 2 = 3

Visual c# .NET รหัสรายการที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์

using System;

namespace MyCOMClient
{
	/// <summary>
	/// Summary description for Class1.
	/// </summary>
	class Class1
	{
		/// <summary>
		/// The main entry point for the application.
		/// </summary>
		[STAThread]
		static void Main(string[] args)
		{
			int mySum = 0;
			MyCOMComponent.Class1Class myCOM = new MyCOMComponent.Class1Class();
			mySum = myCOM.Add(1,2);

			Console.Write("1 + 2 = {0}", mySum.ToString());
			Console.ReadLine();
		}

	}
}

รายการรหัสสำหรับ MyCOMComponent ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์

'Sample COM Component Source Code
'Written in Visual Basic 6.0
'
'Project Name: MyCOMComponent
'Project Type: COM DLL
'File Name: MyCOMComponent.dll
'
'Class Name: Class1

Option Explicit

Public Function Add(ByVal Num1 As Long, ByVal Num2 As Long) As Long
 Add = Num1 + Num2
End Function

แก้ไข

เท่ากับคอมโพเนนต์ใด ๆ COM คุณต้องลงทะเบียน MyCOMComponent ก่อนที่คุณสามารถใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้เครื่องมือเช่น Regsvr32.exe เพื่อลงทะเบียน MyCOMComponent

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN)::
Interop COM ขั้นสูง
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/8bwh56xe (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816152 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbcontrol kbwindowsforms kbcominterop kbinterop kbhowtomaster kbmt KB816152 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:816152

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com