วิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับฟอร์มหลักการ MDI ใน Visual c ++.NET หรือ Visual c ++ 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816184 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Visual c# .NET ของบทความนี้ ดู319465.

สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic .NET ของบทความนี้ ดู319417.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการทางโปรแกรมทำเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับแม่แบบหลายเอกสารอินเทอร์เฟซ (MDI) โดยใช้ Microsoft Visual c ++.NET 2003 หรือ Microsoft Visual c ++ 2005

เมื่อคุณใช้แบบฟอร์ม Windows เป็นฟอร์มหลักการ MDI,พื้นหลังโปรแกรมประยุกต์การตั้งค่าสีใน'แผงควบคุม'กำหนดสีพื้นหลังของฟอร์ม สีไม่ขึ้นอยู่กับBackColorคุณสมบัติของฟอร์ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนต่อไปนี้สาธิตวิธีโดยทางโปรแกรมทำเปลี่ยนสีพื้นหลังของฟอร์มหลัก MDI สีอื่น:
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET หรือ Microsoft Visual Studio 2005
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ภายใต้ชนิดโครงการคลิกvisual c ++โครงการ.

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 คลิกc ++เสมือนภายใต้ชนิดโครงการ.
 4. ภายใต้แม่แบบคลิกwindows โปรแกรมประยุกต์ของฟอร์ม (.NET).

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 คลิกWindows Forms แอพลิเคชันภายใต้แม่แบบ.
 5. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดq816184.
 6. ในการตำแหน่ง:กล่อง ชนิดC:\testแล้ว คลิกตกลง.

  โดยค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มที่มีชื่อ Form1 ถูกสร้างขึ้น
 7. คลิกการform1แบบฟอร์ม ในการมุมมองเมนู คลิกหน้าต่างคุณสมบัติเมื่อต้องการดูคุณสมบัติของแบบฟอร์ม
 8. ตั้งค่านี้BackColorคุณสมบัติสีที่คุณต้องการ
 9. ตั้งค่านี้IsMDIContainerคุณสมบัติการTrue.

  สังเกตเห็นว่าสีพื้นหลังของฟอร์มเปลี่ยนเป็นสีที่นั้นพื้นหลังโปรแกรมประยุกต์สีถูกตั้งค่าการใน'แผงควบคุม'
 10. ตั้งค่านี้WindowStateคุณสมบัติการขยายใหญ่สุด.
 11. ในการมุมมองเมนู คลิกรหัส.
 12. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์โหลดของฟอร์ม Form1:
  {
  	MdiClient* ctlMDI;
   
  	// Loop through all the controls of the form controls looking
  	// for the control of type MdiClient.
  	IEnumerator *pEnum = this->Controls->GetEnumerator();
  	while(pEnum->MoveNext())
  	{
  		try
  		{
  			// Try to cast the control to type MdiClient.
  			System::Windows::Forms::Control *pCtrl = 
  				__try_cast<System::Windows::Forms::Control *>(pEnum->Current);
  				ctlMDI = __try_cast<MdiClient*>(pCtrl);
  		}
  		catch(InvalidCastException *)
  		{
  			continue;
  		}
  
  		// Set the BackColor property of the MdiClient control.
  		ctlMDI->BackColor = this->BackColor;
  		break;
  	}
  
  		Q816184::Form2* frm = new Q816184::Form2();
  		frm->MdiParent = this;
  		frm->Show();
  	}
  หมายเหตุ:คุณต้องเพิ่มคำภาษารันไทม์สนับสนุนคอมไพเลอร์ตัว (/ clr:oldSyntax) ใน Visual c ++ 2005 เพื่อการคอมไพล์เรียบร้อยแล้วตัวอย่างรหัสก่อนหน้านี้
  เมื่อต้องการเพิ่มคำภาษารันไทม์สนับสนุนคอมไพเลอร์ตัวใน Visual c ++ 2005 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกProjectแล้ว คลิก<projectname></projectname>คุณสมบัติ.
   หมายเหตุ:<projectname></projectname>เป็นตัวยึดสำหรับชื่อของโครงการ
  2. ขยายคุณสมบัติการตั้งค่าคอนฟิกแล้ว คลิกทั่วไป.
  3. คลิกเพื่อเลือกบริการ ไวยากรณ์เก่ารันไทม์ภาษาทั่วไป (/ clr:oldSyntax)ในการภาษาที่พบโดยทั่วไปการสนับสนุนการรันไทม์โครงการการตั้งค่าในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำภาษารันไทม์สนับสนุนคอมไพเลอร์ตัว แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของเครือข่ายสำหรับนักพัฒนาของ Microsoft:
  /clr (คอมโดยทั่วไปภาษารันไทม์ไพล์)
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/k8d11d4s.aspx
 13. ในการมุมมองเมนู คลิกโซลูชัน Explorerแล้ว คลิกขวาq816184Project
 14. คลิกaddแล้ว คลิกเพิ่มรายการใหม่.

  กระบวนการเพิ่มรายการใหม่ - Q816184กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 15. ภายใต้แม่แบบคลิกwindows แบบฟอร์ม (.NET).
 16. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดForm2แล้ว คลิกOPEN.

  สร้างแหล่งข้อมูลแฟ้มใหม่ เช่น Form2.h และ Form2.cpp และจากนั้น เปิดการออกแบบฟอร์ม Windows
 17. สลับไปยังแฟ้ม Form1.h แล้วจึง เพิ่มรหัสต่อไปนี้หลังจาก #pragma directive:
  #include "Form2.h"
 18. กด CTRL + F5 เพื่อสร้าง และ การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์

  ขอให้สังเกตว่า แบบฟอร์มหลัก MDI ปรากฏขึ้น ด้วยสีพื้นหลังที่คุณต้องการ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการMdiClientคลาส เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.mdiclient (vs.71)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการForm.BackColorคุณสมบัติ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.form.backcolor (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816184 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft .NET Framework 1.1
Keywords: 
kbmdi kbforms kbwindowsforms kbhowtomaster kbmt KB816184 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:816184

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com