Jak przypisać folder macierzysty do użytkownika

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 816313 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule z instrukcjami krok po kroku opisano korzystanie z konsoli zarządzania Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, konsoli zarządzania Zarządzanie komputerem, skryptu logowania lub wiersza polecenia w celu przypisania folderu macierzystego do użytkownika.

Foldery macierzyste i Moje dokumenty ułatwiają administratorowi wykonywanie kopii zapasowych plików użytkownika i zarządzanie kontami użytkowników przez gromadzenie plików użytkownika w jednej lokalizacji. Po przypisaniu użytkownikowi folderu macierzystego można przechowywać dane użytkownika w centralnej lokalizacji na serwerze oraz łatwiej i bardziej niezawodnie wykonywać kopie zapasowe danych i odzyskiwać je.

Jeśli nie przypisano żadnego folderu macierzystego, komputer przypisze do konta użytkownika domyślny lokalny folder macierzysty. Folder macierzysty może mieć tę samą lokalizację co folder Moje dokumenty. W razie korzystania z usług terminalowych systemu Windows 2003 profil użytkownika to domyślny folder macierzysty.

Przypisywanie folderu macierzystego do użytkownika domeny

Uwaga Aby określić ścieżkę sieciową folderu macierzystego, należy najpierw utworzyć udział sieciowy i ustawić uprawnienia zezwalające na dostęp użytkownika. Można to zrobić przy użyciu folderów udostępnionych w konsoli Zarządzanie komputerem na komputerze serwerowym.

Aby przypisać folder macierzysty do użytkownika domeny:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij pozycję Użytkownicy.
 3. W okienku Szczegóły kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. W oknie dialogowym Właściwości kliknij pozycję Profil.
 5. W obszarze Folder macierzysty wpisz informacje o folderze. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Aby przypisać folder macierzysty na serwerze sieciowym, kliknij pozycję Połącz, a następnie podaj literę dysku.
  2. W polu Do wpisz ścieżkę. Może to być dowolna z następujących typów ścieżek:
  • Ścieżka sieciowa, na przykład:
   \\serwer\użytkownicy\tester
  • Ciąg nazwa_użytkownika dla ostatniego podfolderu w ścieżce można zastąpić, na przykład:
   \\serwer\użytkownicy\nazwa_użytkownika
  Uwaga W tych przykładach serwer to nazwa serwera plików dla folderów macierzystych, a użytkownicy to folder udostępniony.
 6. Kliknij przycisk OK.

Przypisywanie folderu macierzystego do użytkownika lokalnego

Aby przypisać folder macierzysty do użytkownika lokalnego:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem.
 2. W drzewie konsoli kliknij pozycję Użytkownicy w obszarze Użytkownicy i grupy lokalne.
 3. Kliknij konto użytkownika.
 4. Kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Profil, kliknij pozycję Połącz, a następnie podaj literę dysku.
 6. W polu Do wpisz ścieżkę. Może to być dowolna z następujących typów ścieżek:
  • Ścieżka sieciowa, na przykład:
   \\serwer\użytkownicy\tester
  • Ciąg nazwa_użytkownika dla ostatniego podfolderu w ścieżce można zastąpić, na przykład:
   \\serwer\użytkownicy\nazwa_użytkownika


   Ciąg serwer to nazwa serwera plików dla folderów macierzystych, a użytkownicy to folder udostępniony.
 7. Kliknij przycisk OK.

Określanie folderu macierzystego dla serwera terminali

W systemie Windows Server 2003 można określić folder macierzysty dla serwera terminali. Każdemu użytkownikowi należy przypisać unikatowy folder macierzysty na serwerze terminali. Pozwoli to zapewnić osobne przechowywanie informacji o programach dla każdego użytkownika w środowisku z wieloma użytkownikami.

Uwaga Jeśli określono folder macierzysty tylko dla systemu Windows Server 2003, ten folder będzie używany zarówno przez system Windows 2003, jak i usługi terminalowe.

Aby określić folder macierzysty dla serwera terminali, należy użyć jednej z następujących procedur.

Konto użytkownika domeny

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli rozwiń węzeł domeny, a następnie kliknij folder Użytkownicy.
 3. Kliknij dwukrotnie konto użytkownika.
 4. Kliknij kartę Profil usług terminalowych.
 5. Jeśli folder macierzysty usług terminalowych znajduje się na serwerze lokalnym, kliknij pozycję Ścieżka lokalna, a następnie wpisz ścieżkę profilu.

  Uwaga Jeśli nie podasz ścieżki lokalizacji w okienku Folder domowy usług terminalowych, domyślny lokalny folder macierzysty będzie się znajdował w następującej ścieżce:
  dysk systemowy\Documents and Settings\nazwa_użytkownika
 6. Jeśli folder macierzysty usług terminalowych znajduje się w udziale sieciowym, kliknij pozycję Połącz, wybierz dysk, z którym chcesz się połączyć, a następnie wpisz ścieżkę sieciową.
 7. Kliknij przycisk OK.

Konto użytkownika lokalnego

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie komputerem.
 2. W drzewie konsoli kliknij pozycję Użytkownicy w obszarze Użytkownicy i grupy lokalne.
 3. Kliknij dwukrotnie konto użytkownika.
 4. Kliknij kartę Profil usług terminalowych.
 5. Jeśli folder macierzysty usług terminalowych znajduje się na serwerze lokalnym, kliknij pozycję Ścieżka lokalna, a następnie wpisz ścieżkę profilu.

  Uwaga Jeśli nie podasz ścieżki lokalizacji w okienku Folder domowy usług terminalowych, domyślny lokalny folder macierzysty będzie się znajdował w następującej ścieżce:
  dysk systemowy\Documents and Settings\nazwa_użytkownika
 6. Jeśli folder macierzysty usług terminalowych znajduje się w udziale sieciowym, kliknij pozycję Połącz, wybierz dysk, z którym chcesz się połączyć, a następnie wpisz ścieżkę sieciową.
 7. Kliknij przycisk OK.

Przypisywanie folderu macierzystego do użytkownika przy użyciu wiersza polecenia

W celu przypisania folderu macierzystego do użytkownika z poziomu wiersza polecenia można użyć polecenia net user. Na przykład wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
net user tester /homedir:\\serwer\tester$
To polecenie przypisuje do użytkownika tester ukryty folder udostępniony tester$ na serwerze.

Przypisywanie folderu macierzystego do użytkownika przy użyciu skryptu logowania

Tworzenie konta użytkownika i przypisywanie folderu macierzystego można zautomatyzować. Polecenie net user służy do tworzenia kont użytkowników lokalnych w skryptach konfiguracji.

Tworzenie skryptu logowania

W poniższym przykładzie utworzono użytkownika o nazwie „tester”. Użytkownik jest tworzony ze skonfigurowanym komentarzem, ustawieniami wygasania hasła, folderem macierzystym i ścieżką profilu:
NET USER tester /add /comment:"Konto przykładowe dla użytkownika"
/expires:never 
/homedir:\\zippy\%nazwa_użytkownika%$ 
/profilepath:\\zippy\profil

Przypisywanie skryptu logowania do profilu

Aby przypisać skrypt logowania do profilu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 3. W drzewie konsoli kliknij pozycję Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij pozycję Użytkownicy.
 4. Kliknij konto użytkownika, kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij pozycję Profil, a następnie wpisz nazwę pliku skryptu w polu Skrypt logowania.

  Uwaga W przypadku kont lokalnych ścieżka skryptu logowania to %Systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts. Ten folder nie zostanie jednak utworzony w razie przeprowadzenia czystej instalacji systemu Windows Server 2003. Jeśli skrypt logowania jest przechowywany w podfolderze kontrolera domeny, wpisz następującą ścieżkę skryptu logowania przed jego nazwą:
  sysvol\nazwa_domeny\scripts

Uwaga W celu przypisywania folderów macierzystych można także użyć zasad grupy. Dodatkowe informacje o używaniu zasad grupy do przypisywania folderów macierzystych zawiera temat „Zmienianie ścieżki katalogu macierzystego użytkownika” w plikach pomocy systemu Windows 2003.

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 816313 - Ostatnia weryfikacja: 31 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Słowa kluczowe: 
kbactivedirectory kbhowtomaster KB816313

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com