วิธีการกำหนดโฮมโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816313 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่จัดการคอนโซล จัดการคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอนโซลการจัดการ สคริปต์การเข้าสู่ระบบ หรือบรรทัดคำสั่งเพื่อกำหนดโฮมโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้

โฟลเดอร์ภายในบ้านและเอกสารของฉันได้ง่ายสำหรับผู้ดูแลเมื่อต้องการสำรองแฟ้มของผู้ใช้ และจัดการบัญชีผู้ใช้ โดยการรวบรวมแฟ้มของผู้ใช้ที่อยู่ในสถานที่หนึ่ง ถ้าคุณกำหนดโฮมโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางในเซิร์ฟเวอร์ และทำการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเชื่อถือได้มากขึ้น

ถ้ามีกำหนดไม่มีโฮมโฟลเดอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์กำหนดภายในบ้านโฟลเดอร์เริ่มต้นบัญชีผู้ใช้ โฟลเดอร์ภายในบ้านสามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันเป็นโฟลเดอร์เอกสารของฉัน เมื่อคุณใช้บริการเทอร์มินัล Windows 2003 โพรไฟล์ผู้ใช้ที่เป็นค่าเริ่มต้นโฮมโฟลเดอร์

กำหนดโฮมโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้โดเมน

หมายเหตุ:: การระบุเส้นทางเครือข่ายสำหรับโฟลเดอร์ภายในบ้าน คุณก่อนต้องสร้างเครือข่ายใช้ร่วมกัน และการตั้งค่าสิทธิ์ที่อนุญาตให้เข้าถึงของผู้ใช้ออก คุณสามารถทำเช่นนี้กับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในการจัดการคอมพิวเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์

การกำหนดโฮมโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้โดเมน:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกผู้ใช้.
 3. ในการรายละเอียดคลิกขวาบัญชีผู้ใช้ บานหน้าต่าง และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกโพรไฟล์.
 5. ภายใต้การโฮมเพจโฟลเดอร์ พิมพ์ข้อมูลของโฟลเดอร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เมื่อต้องกำหนดโฮมโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย คลิกเชื่อมต่อจากนั้น ระบุอักษรระบุไดรฟ์
  2. ในการเมื่อต้องการกล่อง พิมพ์เส้นทาง เส้นทางนี้สามารถเป็นหนึ่งในชนิดต่อไปนี้:
  • เส้นทางเครือข่าย ตัวอย่าง:
   \\เซิร์ฟเวอร์:\ผู้ใช้\tester
  • คุณสามารถแทนที่ชื่อผู้ใช้สำหรับโฟลเดอร์ย่อยสุดท้ายในเส้นทาง ตัวอย่าง:
   \\เซิร์ฟเวอร์:\ผู้ใช้\ชื่อผู้ใช้
  หมายเหตุ:ในตัวอย่างเหล่านี้เซิร์ฟเวอร์:ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ housing โฟลเดอร์ภายในบ้าน และผู้ใช้โฟลเดอร์ที่มีการแชร์ได้
 6. คลิกตกลง.

กำหนดโฮมโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้ภายใน

การกำหนดโฮมโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้ภายใน:

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกผู้ใช้ในผู้ใช้และกลุ่มภายใน.
 3. คลิกบัญชีผู้ใช้
 4. คลิกการการทำงาน (Action)เมนู แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการโพรไฟล์แท็บ คลิกเชื่อมต่อจากนั้น ระบุอักษรระบุไดรฟ์
 6. ในการเมื่อต้องการกล่อง พิมพ์เส้นทาง เส้นทางนี้สามารถมีชนิดต่อไปนี้:
  • เส้นทางเครือข่าย ตัวอย่าง:
   \\เซิร์ฟเวอร์:\ผู้ใช้\tester
  • คุณสามารถแทนที่ชื่อผู้ใช้สำหรับโฟลเดอร์ย่อยสุดท้ายในเส้นทาง ตัวอย่าง:
   \\เซิร์ฟเวอร์:\ผู้ใช้\ชื่อผู้ใช้


   โดย:เซิร์ฟเวอร์:ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ housing โฟลเดอร์ภายในบ้าน และตำแหน่งผู้ใช้โฟลเดอร์ที่มีการแชร์ได้
 7. คลิกตกลง.

ระบุโฟลเดอร์ภายในบ้านสำหรับเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล

ใน Windows Server 2003 คุณสามารถระบุโฮมโฟลเดอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล กำหนดผู้ใช้แต่ละที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลในโฟลเดอร์ภายในบ้านที่ไม่ซ้ำกัน This makes sure that you store the program information separately for each user in the multi-user environment.

หมายเหตุ:: If you specify only the home folder for Windows Server 2003, both Windows 2003 and Terminal Services use this home folder.

To specify a home folder for a terminal server, use one of the following procedures.

Domain user account

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. In the console tree, expand the domain node, and then click theผู้ใช้โฟลเดอร์
 3. Double-click the user account.
 4. คลิกการTerminal Services Profileแท็บ
 5. If the Terminal Services home folder is on the local server, clickเส้นทางภายใน, and then type the path of the profile.

  หมายเหตุ:If you do not specify the location path in theTerminal Service Home folderpane, the default local home folder is located at the following path:
  ไดรฟ์ระบบ\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้
 6. If the Terminal Services home folder is on a network share, clickเชื่อมต่อ, select a drive to connect, and then type the network path.
 7. คลิกตกลง.

Local user account

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกUsers in Local Users and Groups.
 3. Double-click the user account.
 4. คลิกการTerminal Services Profileแท็บ
 5. If the Terminal Services home folder is on the local server, clickเส้นทางภายใน, and then type the path of the profile.

  หมายเหตุ:If you do not specify the location path in theTerminal Service Home folderpane, the default local home folder is located at the following path:
  ไดรฟ์ระบบ\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้
 6. If the Terminal Services home folder is on a network share, clickเชื่อมต่อ, select a drive to connect, and then type the network path.
 7. คลิกตกลง.

Assign a home folder to a user from the command line

คุณสามารถใช้ได้ผู้ใช้สุทธิcommand to assign a home folder to a user from the command line. For example, at the command line, type the following command, and then press ENTER:
net user tester /homedir:\\server\tester$
This command assigns the tester$ hidden shared folder on the server to the user Tester.

Assign a home folder to a user by using a logon script

You can automate user account creation and home folder assignment. คุณสามารถใช้ได้ผู้ใช้สุทธิcommand to create local user accounts in configuration scripts.

Create a logon script

The following example creates a user named "tester". The user is created with a comment, password expiration settings, home folder, and profile path configured:
NET USER tester /add /comment:"Example Account for User"
/expires:never 
/homedir:\\zippy\%username%$ 
/profilepath:\\zippy\profile

Assign a logon script to a profile

To assign a logon script to a profile, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์.
 3. ในคอนโซลทรี คลิกผู้ใช้และกลุ่มภายในแล้ว คลิกผู้ใช้.
 4. Click the user account, clickการทำงาน (Action)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกโพรไฟล์, and then type the file name of the script in theสคริปต์การเข้าสู่ระบบกล่อง

  หมายเหตุ:: สำหรับบัญชีผู้ใช้ท้องถิ่น เส้นทางสคริปต์การเข้าสู่ระบบเป็น% Systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์นี้จะไม่สร้างถ้าคุณทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ Windows Server 2003 หากสคริปต์การเข้าสู่ระบบถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ย่อยของตัวควบคุมโดเมน พิมพ์เส้นทางสคริปต์การเข้าสู่ระบบดังต่อไปนี้ก่อนชื่อสคริปต์การเข้าสู่ระบบ:
  sysvol\domainname\scripts

หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อกำหนดโฟลเดอร์ภายในบ้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อกำหนดโฟลเดอร์ภายในบ้านให้ดูที่หัว "การเปลี่ยนเส้นทางของไดเรกตอรีภายในบ้านของผู้ใช้" ข้อใน Windows 2003 ช่วยแฟ้ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816313 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbactivedirectory kbhowtomaster kbmt KB816313 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:816313

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com