ใน Windows XP ต่ำการกระจายตัวของฮีปอัลกอริทึมประกอบมีพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816542 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

อัลกอริทึมต่ำฮีปการกระจายตัวที่พร้อมใช้งานใน Windows XP จะใช้ในขณะนี้พร้อมใช้งานสำหรับ Windows 2000

อัลกอริทึมการต่ำฮีปการกระจายตัวของย่อหน้าให้เล็กสุดการกระจายตัวของฮีป และปรับปรุงประสิทธิภาพการปันส่วนท็อปฮีป Win32 เมื่อจัดสรร หรือ deallocates บล็อกของหน่วยความจำของความยาวตัวแปร อัลกอริทึมนี้จัดมาตราส่วนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้มัลติโปรเซสเซอร์ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้คุณลักษณะนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date    Time Version     Size  File name
  -----------------------------------------------------
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6738  42,256 Basesrv.dll
  17-Jan-2003 16:06 5.0.2195.6656  236,304 Cmd.exe 
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6660  233,232 Gdi32.dll 
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  711,440 Kernel32.dll
  04-Feb-2003 20:15 5.0.2195.6661  29,264 Mountmgr.sys
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6751  333,072 Msgina.dll
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  483,600 Ntdll.dll
  04-Jun-2003 17:17 5.0.2195.6752 1,695,296 Ntkrnlmp.exe
  04-Jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 1,694,336 Ntkrnlpa.exe
  04-Jun-2003 17:18 5.0.2195.6752 1,715,264 Ntkrpamp.exe
  04-Jun-2003 17:17 5.0.2195.6752 1,672,832 Ntoskrnl.exe
  08-Apr-2003 05:54 5.0.2195.6701  90,232 Rdpwd.sys
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6688  403,216 User32.dll
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6745  385,808 Userenv.dll
  02-Jun-2003 21:26 5.0.2195.6751 1,628,816 Win32k.sys
  29-May-2003 23:25 5.0.2195.6750  181,520 Winlogon.exe
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6752  243,984 Winsrv.dll
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  711,440 Kernel32.dll
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6741  483,600 Ntdll.dll
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6751 1,628,816 Win32k.sys
  11-Jun-2003 18:49 5.0.2195.6752  243,984 Winsrv.dll
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เป็นการปรับปรุง Windows API การเปิดใช้งานชุดรูปแบบการจัดการหน่วยความจำใหม่ เมื่อต้องการใช้การใช้งานนี้ใหม่ของฟังก์ชัน HeapSetInformation ใช้การเรียก API ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ULONG ulHeapCompatibilityInformation ;
  ulHeapCompatibilityInformation = 2;
  if(HeapSetInformation(hCHeap,HeapCompatibilityInformation,&ulHeapCompatibilityInformation,
   sizeof(ulHeapCompatibilityInformation))) {
   wprintf(L"Heap algorithm set to %s Low-fragmentation heap(handle=0x%x)\n", 
     buf[ulHeapCompatibilityInformationRequested], hCHeap);
  }
  else
   wprintf( L"Unable to set Heap information to %s (handle=0x%x)GetLastError()= %d 0x%x\n", 
     buf[ulHeapCompatibilityInformationRequested],hCHeap, GetLastError(), GetLastError());
  }
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915ตั้งชื่อแบบแผนสำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Windows ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816542 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbinfo kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB816542 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:816542

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com