เกิดข้อผิดพลาด: "0x80070005 เข้าถึงถูกปฏิเสธ คุณไม่มีสิทธิ์ในการทำการดำเนินการที่ร้องขอ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816731 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะทำงานภายใต้บัญชีผู้ใช้อื่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามตั้งค่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
เมื่อคุณคลิกการรายละเอียดปุ่ม คุณได้รับรายละเอียดข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x80070005 เข้าถึงถูกปฏิเสธ คุณไม่มีสิทธิ์ในการทำการดำเนินการที่ร้องขอ

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเฉพาะสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลสามารถจัดกำหนดการงานรันภายใต้บัญชีผู้ใช้อื่น

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อจัดกำหนดการงานคุณ หรือเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบเพื่อจัดกำหนดการงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816731 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB816731 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:816731

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com