วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด "NTLDR is missing" ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816793 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 318728.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด "NTLDR is missing" ที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Microsoft Windows Server 2003

วิธีการแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR is missing"

เมื่อคุณเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้ม NTLDR หายไป
กดแป้นใด ๆ เพื่อเริ่มการทำงาน
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากพื้นฐานอินพุต/เอาท์พุตของระบบ (BIOS) บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะล้าสมัย ขึ้นถ้าหนึ่ง หรือหลาย แฟ้มสำหรับการเริ่มระบบ Windows ต่อไปนี้หายไป หรือเสียหาย:
แฟ้ม Ntldr
Ntdetect.com
แฟ้ม Boot.ini
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบว่า BIOS ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นปัจจุบัน และจากนั้น ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ เพื่อซ่อมแซมสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 การเริ่มต้นระบบ

สิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล Microsoft ขอแนะนำว่า คุณได้สำรองข้อมูลของคุณเป็นระยะ ๆ การสำรองข้อมูลต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกู้คืนความเสียหายใด ๆ

ตรวจสอบว่า BIOS บนคอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ BIOS บนคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และติดตั้งการปรับปรุง BIOS ล่าสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก และเพื่อตรวจสอบการตั้งค่า BIOS ถูกต้องสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ดูเอกสารประกอบของคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิต BIOS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
243909 รายการของ BIOS เว็บไซต์ผู้ผลิต ส่วนที่ 1
243971 รายการของผู้ผลิต BIOS เว็บไซต์ ส่วนที่ 2

ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นระบบ Windows

เมื่อต้องการซ่อมแซมสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นระบบ Windows ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: ใช้ดิสก์สำหรับเริ่มระบบ

การใช้ดิสก์สำหรับเริ่มระบบเพื่อซ่อมแซมสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นระบบ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows Server 2003 ที่ประกอบด้วยแฟ้ม thefollowing:
  แฟ้ม Ntldr
  Ntdetect.com
  แฟ้ม Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  หมายเหตุ Ntbootdd.sys อาจไม่รวมอยู่ใน 2003computers Windows Server ทั้งหมด
 2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างดิสก์สำหรับบูต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  301680 วิธีการสร้างดิสก์สำหรับบูตสำหรับพาร์ติชันแบบ NTFS หรือ FAT ใน Windows
  101668 วิธีการใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้นระบบ Windows เพื่อป้องกันความล้มเหลวในการเริ่มต้นระบบใน Windows 2000 หรือ Windows NT
 3. ปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini ให้ชี้ ไป diskcontroller ฮาร์ถูกต้อง การไดรฟ์ข้อมูลถูกต้องสำหรับ Windowsinstallation ของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  323427 วิธีการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ในสภาพแวดล้อม Windows Server 2003 ด้วยตนเอง
 4. ใส่ดิสก์สำหรับเริ่มต้นระบบลงในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ และ thenrestart คอมพิวเตอร์
 5. คัดลอกแฟ้ม Ntldr, Ntdetect.com ไฟล์ และ theBoot.ini แฟ้มจากดิสก์สำหรับเริ่มระบบไปยังพาร์ทิชันระบบในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

วิธีที่ 2: ใช้คอนโซลการกู้คืน

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการเฉพาะ โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้ง หรือโดย นัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และดีบักกระบวนงาน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่ก็จะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชัน หรือสร้างขั้นตอนเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจต้องการติดต่อกับ Microsoft Certified Partner หรือคำแนะนำบริการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้:

Microsoft Certified คู่- https://partner.microsoft.com/global/30000104

บริการ Microsoft คำแนะนำ- http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งาน และวิธีการติดต่อ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;สหรัฐอเมริกาสั้นCNTACTMS วิธีการใช้คอนโซลการกู้คืนเพื่อซ่อมแซมสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นระบบ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้แบบซีดีรอมใน Windows Server 2003 เพื่อรีสตาร์ thecomputer
 2. ที่หน้าจอยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่ากด R การติดตั้ง Windows Server 2003 torepair
 3. เมื่อต้องการใช้คอนโซลการกู้คืนเพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง Windows Server2003 กด C.
 4. พิมพ์หมายเลขที่สอดคล้องกับ Windowsinstallation ที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น กด ENTER ดูหัวข้อ "ภาพรวมคอนโซลการกู้คืน" ในวิธีใช้ Windows Server 2003 and Support Center moreinformation เกี่ยวกับคอนโซลการกู้คืน
 5. พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแล และจากนั้น pressENTER
 6. ชนิด แผนผังแล้ว กด ENTER หมายเหตุ Makea ของอักษรชื่อไดรฟ์ที่กำหนดให้กับไดรฟ์ซีดีรอมที่ containsthe ซีดีรอม 2003 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows
 7. ชนิด:
  คัดลอก ไดรฟ์: \i386\ntldr c:\
  หมายเหตุไดรฟ์ คืออักษรชื่อไดรฟ์ ที่ younoted ในขั้นตอนที่ 6 และจากนั้น กด ENTER
 8. ชนิด:
  คัดลอก ไดรฟ์: \i386\ntdetect.com c:\
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์เพื่อเขียนทับแฟ้ม พิมพ์yแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ ในคำสั่งเหล่านี้ ช่องว่างอยู่ ระหว่างแฟ้ม ntldrและc:\และ ระหว่างntdetect.comและc:\
 9. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  ชนิดของ c:\Boot.ini
  รายการที่คล้ายกับรายการต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ Boot.ini แฟ้มอาจจะสูญหายไป หรือเสียหาย:
  ระบบไม่พบ ordirectory แฟ้มที่ระบุ
 10. หากแฟ้ม Boot.ini สูญหาย หรือเสียหาย สร้างใหม่เมื่อต้องทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใช้ตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad หรือ Edit.com เพื่อสร้างแฟ้มตัวโหลดการบูตที่คล้ายคลึงกับแฟ้มตัวโหลดการบูตต่อไปนี้:
   [boot loader]
   timeout=30
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
   
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลข followingarticle เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   102873 เริ่มต้นระบบINI และส่วนโค้งเส้นทางแผนการตั้งชื่อและการใช้งาน
  2. บันทึกแฟ้มลงในฟลอปปีดิสก์ เมื่อคุณทำเช่นนั้น ในกล่องบันทึกเป็นพิมพ์:
   แฟ้ม Boot.ini
   หมายเหตุ ถ้าคุณใช้แผ่นจดบันทึกเพื่อสร้างแฟ้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า นามสกุล.txt จะถูกผนวกเข้ากับชื่อแฟ้ม Boot.ini ไม่
  3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่งของ Recovery Console เพื่อคัดลอกแฟ้ม Boot.ini จากฟลอปปีดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์:
   คัดลอก a:\Boot.ini c:\
 11. ชนิด จบการทำงานแล้ว กด ENTER Thecomputer เริ่มต้นใหม่

วิธีที่ 3: ใช้ซีดีรอม Windows Server 2003

เมื่อต้องการใช้ในซีดีรอมใน Windows Server 2003 เพื่อซ่อมแซมสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นระบบ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. แทรกซีดีรอมใน Windows Server 2003 ลงใน driveor ในซีดีรอมลงในไดรฟ์ดีวีดีรอม และจากนั้น เริ่ม Windows Server 2003 Setup
 2. บนหน้ายินดีต้อนรับสู่การตั้งค่ากด Rkey
 3. บนหน้าตัวเลือกซ่อมของ Windows Server 2003กด r
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกการซ่อมแซม กด M
 5. การเลือกsystemfiles ตรวจสอบ Windows Server 2003กดลูกศรขึ้นสองครั้ง แล้ว กด ENTER ...
 6. กดลูกศรลงเพื่อเลือกดำเนินการต่อ (งาน performselected), และจากนั้น กด ENTER คุณได้รับการ followingmessage:
  คุณต้องใช้ดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉินสำหรับ theWindows Server 2003
  การติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม
 7. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับ yoursituation:
  • ถ้าคุณมีดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. กด ENTER
   2. ใส่ดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉินลงในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ และจากนั้น กด ENTER
   3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ถ้าคุณไม่มีดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. กดประเภททั่วไป คุณได้รับข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
    โปรแกรมติดตั้งพบว่า Windows Server 2003 ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
    ไดรฟ์: \WINDOWS " Microsoft Windows Server 2003 "
   2. กด ENTER

    ตั้งค่าการตรวจสอบดิสก์ และการซ่อมแซมที่เสร็จสิ้นแล้ว

โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถหาตำแหน่งที่ตั้งการติดตั้ง Windows Server 2003

หากโปรแกรมติดตั้งไม่สามารถหาตำแหน่งที่ตั้งการติดตั้ง Windows Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการติดตั้ง Windows Server 2003
 2. บนเพจการตั้งค่าจะติดตั้ง Windows Server 2003 onpartitionใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกการออกจากระบบ currentfile ไว้ตามเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง), และจากนั้น กด ENTER
 3. กด ESC เพื่อติดตั้ง Windows Server 2003 เป็น newfolder
 4. ในกล่องเลือกโฟลเดอร์ shouldbe แฟ้มคัดลอกพิมพ์ \tempwinและ pressENTER แล้ว

  โปรแกรมติดตั้งติดตั้งสำเนาใหม่ของ Windows Server 2003
 5. เข้าสู่ระบบไปยังสำเนาใหม่ของ Windows Server 2003
 6. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 7. ในกล่อง เปิด พิมพ์ คำสั่งแล้ว คลิกตกลง
 8. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ต่อไปนี้คำสั่ง และ thenpress ENTER:
  ไดรฟ์:
  หมายเหตุ ในคำสั่ง ไดรฟ์ มีการ bootdrive ของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ c:และ thenpress ENTER
 9. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  attrib -h - r -s Boot.ini
 10. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  แก้ไขแฟ้ม Boot.ini
  Edit.com เปิดแฟ้ม Boot.ini ที่คล้ายกับ followingfile:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
 11. ในแฟ้ม Boot.ini แทนอินสแตนซ์ทั้งหมดของ "TEMPWIN" กับ "หน้าต่าง" แฟ้ม Boot.ini ปรากฏขึ้นเหมือนกับแฟ้มต่อไปนี้:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
 12. กด ALT + F แล้วกด s ให้ และ
 13. กด ALT + F จากนั้น กด X
 14. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  attrib + h + r + s Boot.ini
 15. ชนิด จบการทำงานแล้ว กด ENTER toquit พรอมต์คำสั่ง
 16. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 17. ที่หน้าจอโปรดเลือกระบบปฏิบัติการ tostartใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกMicrosoft Windows Server 2003จากนั้น กด ENTER
 18. เริ่ม Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้ andthen ลบออก:
  Tempwin
  Users.Tempwin ทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
228004 การเปลี่ยนพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่สามารถทำให้ระบบของคุณได้

ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows Server 2003

หากวิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows Server 2003 และจากนั้น ใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนจากการติดตั้ง Windows ต้นฉบับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแบบขนานของ Windows Server 2003 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324268 วิธีการแก้ปัญหาการปิดระบบใน Windows Server 2003

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
325375 วิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนโซลการกู้คืนใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
326215 วิธีการใช้คอนโซลการกู้คืนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่ไม่เริ่มต้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816793 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 เมษายน 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbhowto kberrmsg kbmt KB816793 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:816793

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com