เกิดข้อผิดพลาด: "Internet Explorer ไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้มได้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816868
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะดาวน์โหลดแฟ้ม ด้วย Internet Explorer จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"Internet explorer ไม่สามารถดาวน์โหลดFileName :จากWebServer."

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนหัวของเนื้อหา disposition สำหรับกระแสข้อมูลแฟ้มมีค่ามากกว่าประมาณ 150 ไบต์ และชุดอักขระที่ละตินจะเท่ากับอักขระ 150 ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากมีการจัดรูปแบบส่วนหัวของเนื้อหา disposition ด้วยชุดอักขระที่ไม่ใช่ละติน เช่นภาษาญี่ปุ่นหรือรัสเซีย

ตัวอย่างเช่น หัวข้อ disposition เนื้อหาของอักขระ 17 ในชุดอักขระภาษาญี่ปุ่นเป็นไบต์ 153 เพราะ UTF 8 เข้ารหัสแบบไบต์ 9 ที่ใช้เพื่อแสดงอักขระภาษาญี่ปุ่นเดียว แต่จะใช้เพียง 1 ไบต์ในชุดอักขระละติน

การแก้ไข

Internet Explorer 5.01

ข้อมูลการปรับปรุง

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

Internet Explorer 5.01 Service Pack 3

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 IE5.01sp3-KB871260-Windows2000sp3-xวันวางจำหน่าย: 30 กรกฎาคม 2004

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

Internet Explorer 5.01 Service Pack 4

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 IE5.01sp4-KB871260-Windows2000sp4-xวันวางจำหน่าย: 30 กรกฎาคม 2004

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม การปรับปรุงนี้ต้องใช้ Internet Explorer 5.01 SP3 บน Windows 2000 SP3 หรือ Internet Explorer 5.01 SP4 บน Windows 2000 SP4

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม:

การปรับปรุง Internet Explorer 5.01 SP3

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2004 20:55 5.0.3532.2100   792,848 Browseui.dll   
  03-Mar-2003 17:24 6.0.2800.1172   33,792 Ieuninst.exe   
  09-Oct-2003 17:04 6.0.2800.1271   27,136 Ieupdate.exe   
  21-Jul-2004 21:02 5.0.3532.2100  2,287,888 Mshtml.dll    
  19-Aug-2003 18:00 5.0.3521.1800   48,912 Pngfilt.dll   
  21-Jul-2004 20:54 5.0.3532.2100  1,100,048 Shdocvw.dll   
  21-Jul-2004 20:52 5.0.3532.2100   279,312 Shlwapi.dll   
  05-Mar-2002 04:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll     
  21-Jul-2004 21:04 5.0.3532.2100   409,360 Urlmon.dll    
  21-Jul-2004 21:04 5.0.3532.2100   450,832 Wininet.dll 

การปรับปรุง Internet Explorer 5.01 SP4

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2004 21:21 5.0.3819.2100   792,848 Browseui.dll   
  03-Mar-2003 17:24 6.0.2800.1172   33,792 Ieuninst.exe   
  09-Oct-2003 17:04 6.0.2800.1271   27,136 Ieupdate.exe   
  21-Jul-2004 21:24 5.0.3819.2100  2,287,888 Mshtml.dll    
  13-Jun-2003 02:15 5.0.3806.1200   48,912 Pngfilt.dll   
  21-Jul-2004 21:20 5.0.3819.2100  1,100,048 Shdocvw.dll   
  21-Jul-2004 21:20 5.0.3819.2100   279,312 Shlwapi.dll   
  05-Mar-2002 04:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll     
  21-Jul-2004 21:25 5.0.3819.2100   409,360 Urlmon.dll    
  21-Jul-2004 21:25 5.0.3819.2100   450,832 Wininet.dll 


สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการติดตั้งการข้างต้นปรับปรุง คุณต้องเพิ่มคีย์รีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. เลือกคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ชื่อคีย์ใหม่เป็นดังนี้:feature_error_filename_exceed_range_kb816868
 5. คลิกขวาบน
  feature_error_filename_exceed_range_kb816868
  ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:iexplore.exeแล้ว กด ENTER
 7. คลิกสองครั้งiexplore.exeคีย์ย่อย ชนิด1ในการข้อมูลค่า:กล่องข้อความ แล้วคลิกตกลง.
 8. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

Internet Explorer 6

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องใช้ Internet Explorer 6 Service Pack 1

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆการแก้ไขนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Apr-2003 12:15 6.0.2800.1193   586,240 Wininet.dll   
				

สถานะ

ไมโครซอฟท์ยืนยันแล้วว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับ Microsoft Internet Explorer 6
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816868 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbautohotfix atdownload kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug kbprb kbmt KB816868 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:816868

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com