การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ขั้นตอน sp_OAMethod ที่เก็บไว้ในการเรียกวิธีของวัตถุ COM

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 816937 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 363943 (SQL Server 8.0)

bug #: 364425 (SQL Server 8.0)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกวิธีของวัตถุ COM โดยใช้การsp_OAMethodsql Server OLE Automation กระบวนงานที่เก็บไว้ และเมธอดของวัตถุ COM กลับผลลัพธ์ในพารามิเตอร์ขาออก หน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเรียกเมธอดของวัตถุ COM ซ้ำ ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2000 อาจหยุดการตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server ไม่ปล่อยหน่วยความจำที่มีการปันส่วนให้กับตัวแปรที่จะเก็บค่าพารามิเตอร์ขาออก

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

sql Server 2000 Service Pack 2

การสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้รับการออกแบบที่จะใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน SQL Server 2000 Service Pack 2:
  Date     Time  Version     Size    File name
  -------------------------------------------------------------------
  24-Jan-2003 05:23 2000.80.732.0   29,244 Dbmslpcn.dll   
  17-Jan-2003 12:53          786,432 Distmdl.ldf
  17-Jan-2003 12:53         2,359,296 Distmdl.mdf
  11-Dec-2002 04:20            180 Drop_repl_hotfix.sql
  02-Jul-2002 02:05 2000.80.650.0   107,088 Impprov.dll   
  17-Jan-2003 07:03          774,409 Instdist.sql
  11-Dec-2002 04:20           1,402 Inst_repl_hotfix.sql
  20-Aug-2002 02:54 2000.80.679.0   111,172 Logread.exe   
  15-Dec-2002 09:51 2000.80.717.0   90,692 Msgprox.dll   
  05-Mar-2003 04:47 2000.80.736.0   62,024 Odsole70.dll   
  02-Jan-2002 12:29           18,185 Qfe356326.sql
  20-Aug-2002 03:17 2000.80.679.0   135,748 Qrdrsvc.exe   
  26-Aug-2002 09:19 2000.80.679.0   406,088 Rdistcom.dll   
  03-Oct-2001 12:06          437,302 Replcom.sql
  20-Aug-2002 03:03 2000.80.679.0   152,136 Replmerg.exe   
  25-Nov-2002 08:13         1,004,990 Replmerg.sql
  15-Dec-2002 09:51 2000.80.717.0   221,768 Replprov.dll   
  15-Dec-2002 09:51 2000.80.717.0   303,688 Replrec.dll   
  22-Jan-2003 05:57         1,002,101 Replsys.sql
  03-Oct-2001 12:06          881,228 Repltran.sql
  26-Aug-2002 09:19 2000.80.679.0   283,208 Rinitcom.dll   
  16-Sep-2002 09:01          390,045 Securityhotfix.sql
  26-Aug-2002 09:19 2000.80.679.0   28,672 Sqlagent.dll   
  26-Aug-2002 05:09 2000.80.679.0   311,872 Sqlagent.exe   
  28-Aug-2002 03:02 2000.80.679.0   49,152 Sqlagent.rll
  26-Aug-2002 09:19 2000.80.679.0   53,824 Sqlcmdss.dll   
  28-Aug-2002 03:10 2000.80.679.0   12,288 Sqlcmdss.rll
  14-Jan-2003 08:09 2000.80.725.0   172,600 Sqlmap70.dll   
  03-Mar-2003 08:25 2000.80.736.0  7,467,092 Sqlservr.exe   
  01-Nov-2002 05:26 2000.80.698.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  24-Jan-2003 05:23 2000.80.732.0   29,244 Ssmslpcn.dll   
  24-Jan-2003 05:23 2000.80.732.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  02-Jan-2003 06:42 2000.80.722.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  06-Apr-2002 12:38 2000.80.606.0   70,208 Xplog70.dll   
  06-Apr-2002 12:38 2000.80.606.0   53,828 Xpqueue.dll   
  06-Apr-2002 12:38 2000.80.606.0   156,228 Xprepl.dll    
  11-Jul-2002 11:30 2000.80.658.0   279,104 Xpstar.dll    
  16-Sep-2002 09:42 2000.80.686.0   98,872 Xpweb70.dll   

sql Server 2000 Service Pack 3

การสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้รับการออกแบบที่จะใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน SQL Server 2000 Service Pack 3:
  Date     Time  Version    Size    File name
  ------------------------------------------------------------------
  26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   29,244 Dbmslpcn.dll   
  08-Feb-2003 05:43          786,432 Distmdl.ldf
  08-Feb-2003 05:43         2,359,296 Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  01-Feb-2003 00:32 2000.80.763.0 1,557,052 Dtsui.dll    
  30-Jan-2003 05:18          746,470 Instdist.sql
  30-Jan-2003 01:55           1,402 Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll   
  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql
  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll   
  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0  279,104 Pfutil80.dll   
  04-Apr-2003 21:27         1,083,467 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0  221,768 Replprov.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0  307,784 Replrec.dll   
  01-Apr-2003 02:23         1,084,828 Replsys.sql
  03-Apr-2003 18:14          104,868 Sp3_serv_uni.sql
  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  28-Feb-2003 01:34 2000.80.778.0  176,696 Sqlmap70.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  05-Apr-2003 01:47 2000.80.800.0 7,540,817 Sqlservr.exe   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   29,244 Ssmslpcn.dll   
  26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  17-Mar-2003 14:49          727,132 Sysmessages.sym
  28-Feb-2003 01:34 2000.80.778.0   98,872 Xpweb70.dll 

หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
293636การแก้ไข: Invoking SQL DMO วิธี โดยใช้พารามิเตอร์ "โดยอ้างอิง" อาจทำให้เกิดหน่วยความจำรั่ว
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 816937 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbmemory kbcomservices kbstoredproc kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB816937 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:816937

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com