"Stop 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED). kod błędu" występuje na ciężko obciążonego serwera

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 817354
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Ciężko obciążonego serwera, z systemem Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) komputer może przestać odpowiadać i może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
STOP 0X0000001E (0XC0000005, 0xA001199F,0x00000000, 0xA0C89369)

KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli program Explorer.exe przestaje odpowiadać (zawiesza się) i okna powłoki jest uszkodzony podczas wywoływania xxxLoadDesktopWallpaper() Funkcja. Po wystąpieniu tego problemu, spwndShell atrybut ma wartość NULL, ale pwndShell atrybut zachowuje poprzednią wartość.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przedłożyć wniosek z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów z działem pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP3 jest wymagany do zainstalowania tej poprawki. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania najnowszego dodatku service pack dla systemu Windows 2000 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje dowolny inne poprawki.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku jest konwertowane na czas lokalny. Do ró?nic? mi?dzy czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Czas Strefy Karta narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6738   42,256 Basesrv.dll
  17-Jan-2003 16:06 5.0.2195.6656   236,304 Cmd.exe
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6660   233,232 Gdi32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6741   711,440 Kernel32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6751   333,072 Msgina.dll
  08-Apr-2003 05:54 5.0.2195.6701   90,232 Rdpwd.sys
  29-May-2003 23:22 5.0.2195.6748  4,576,256 Sp3res.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6688   403,216 User32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6745   385,808 Userenv.dll
  02-Jun-2003 21:26 5.0.2195.6751  1,628,816 Win32k.sys
  29-May-2003 23:25 5.0.2195.6750   181,520 Winlogon.exe
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6752   243,984 Winsrv.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6741   711,440 Kernel32.dll
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6751  1,628,816 Win32k.sys
  11-Jun-2003 19:09 5.0.2195.6752   243,984 Winsrv.dll

Stan

Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione na początku tego artykułu.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczących nazewnictwa pakietów poprawek kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915Nowy schemat nazewnictwa dla firmy Microsoft Pakiety poprawek dla systemu Windows

Właściwości

Numer ID artykułu: 817354 - Ostatnia weryfikacja: 31 stycznia 2012 - Weryfikacja: 1.0
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB817354 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:817354

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com