דיסקים מסוג IDE ATA ו-ATAPI משתמשים במצב PIO אחרי שמתרחשות שגיאות זמן קצוב או שגיאות CRC מרובות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 817472 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

אחרי השעיה וחידוש ההפעלה של המחשב מספר פעמים, עלולים ביצועי הדיסק הקשיח להיפגע. אם אתה משתמש במנהל ההתקנים כדי להציג את המאפיינים של ערוץ IDE שאליו מחובר הכונן, הכרטיסייה הגדרות מתקדמות עשויה להציג את מצב ההעברה הנוכחי של הכונן כ'מצב PIO'.

סיבה

אחרי שמנהל ההתקן של יציאת IDE/ATAPI של Windows? (Atapi.sys) מקבל מספר כולל מצטבר של שש שגיאות זמן קצוב או שגיאות בדיקת יתירות מחזורית (CRC), מנהל ההתקן מקטין בשלבים את מהירות התקשורת (את מצב ההעברה) ממצב DMA הגבוה ביותר למצבי DMA נמוכים יותר. אם מנהל ההתקן ממשיך לקבל שגיאות זמן קצוב או CRC, בסופו של דבר מנהל ההתקן מוריד את מצב ההעברה למצב האיטי ביותר (מצב PIO).

פתרון הבעיה

Windows Server 2003

מידע על תיקון חם

תכונה נתמכת המשנה את אופן הפעולה המשמש כברירת מחדל זמינה על-ידי Microsoft. עם זאת, תכונה זו מיועדת לשנות רק את אופן הפעולה המתואר במאמר זה. יש להחיל תכונה זו רק במערכות הדורשות זאת במיוחד. תכונה זו עשויה לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם היעדרה של תכונה זו אינו משפיע באופן חמור על המערכת, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא שיכלול את התכונה.

אם התכונה זמינה להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, פנה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התכונה.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתכונה הספציפית הזו. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התכונה זמינה. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיימת תכונה זמינה עבור שפה זו.
תנאים מוקדמים
לא נדרשת ערכת Service Pack.
חובת הפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.
מידע על החלפת תיקונים חמים
תיקון זה אינו מחליף תיקונים חמים אחרים כלשהם.
פרטי קובץ
הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
  תאריך     שעה  גירסה      גודל שם קובץ   פלטפורמה
  -------------------------------------------------------------
  28 באפר' 2003 18:09 5.2.3790.10  91,136 Atapi.sys i386
  28 באפר' 2003 18:09 5.2.3790.10 288,256 Atapi.sys IA64

הערה אחרי החלת תיקון חם זה, עליך לשנות את הרישום כמתואר בסעיף 'מידע נוסף' במאמר זה כדי לשנות אופן פעולה זה. אם לא תשנה את הרישום, התיקון החם לא ישנה את אופן הפעולה.

Windows XP

מידע על ערכת Service Pack

כדי לפתור בעיה זו יש לקבל את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור מערכת Windows XP. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP

מידע על תיקון חם

תכונה נתמכת המשנה את אופן הפעולה המשמש כברירת מחדל זמינה על-ידי Microsoft. עם זאת, תכונה זו מיועדת לשנות רק את אופן הפעוהל המתואר במאמר זה. יש להחיל תכונה זו רק במערכות הדורשות זאת במיוחד. תכונה זו עשויה לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם היעדרה של תכונה זו אינו משפיע באופן חמור על המערכת, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא שיכלול את התכונה.

אם התכונה זמינה להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, פנה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התכונה.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתכונה הספציפית הזו. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התכונה זמינה. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיימת תכונה זמינה עבור שפה זו.
תנאים מוקדמים
Windows XP Service Pack 1
חובת הפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.
מידע על החלפת תיקונים חמים
תיקון זה מחליף את התיקונים החמים 331958 וכן 331895 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
פרטי הקובץ
הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
  תאריך     שעה  גירסה      גודל שם קובץ   פלטפורמה
  ---------------------------------------------------------------
  23 באפר' 2003 16:29 5.1.2600.1211  87,296 Atapi.sys i386
  23 באפר' 2003 16:29 5.1.2600.1211 306,432 Atapi.sys IA64

הערה אחרי החלת תיקון חם זה, עליך לשנות את הרישום כמתואר בסעיף 'מידע נוסף' במאמר זה כדי לשנות אופן פעולה זה. אם לא תשנה את הרישום, התיקון החם לא ישנה את ההתנהגות.

Windows 2000

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש ליישמו אך ורק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, שלח בקשה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.
תנאים מוקדמים
Windows 2000 Service Pack 2
חובת הפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.
מידע על החלפת תיקונים חמים
תיקון זה מחליף את התיקונים החמים 813908 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית), 323153 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית), 314695 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית), 305176 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית), 305098, 304912 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית), 304572 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) וכן 298505 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
פרטי הקובץ
הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  ----------------------------------------------------
  28 באפר' 2003 17:38 5.0.2195.6741 86,896 Atapi.sys

הערה אחרי החלת תיקון חם זה, עליך לשנות את הרישום כמתואר בסעיף 'מידע נוסף' במאמר זה כדי לשנות אופן פעולה זה. אם לא תשנה את הרישום, התיקון החם לא ישנה את ההתנהגות.

דרכים לעקיפת הבעיה

על מנת להפוך מחדש לזמין את מצב ההעברה הטיפוסי או מצב העברה מהיר יותר עבור התקן מושפע:
 1. לחץ פעמיים על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על ניהול מחשב.
 2. לחץ על הכרטיסייה כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.
 3. הרחב את הצומת בקרי IDE ATA/ATAPI.
 4. לחץ פעמיים על הבקר שעבורו ברצונך לשחזר את מצב ההעברה הטיפוסי של DMA.
 5. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן.
 6. לחץ על הסר התקנה.
 7. כשהתהליך יסתיים, הפעל מחדש את המחשב. כאשר Windows יופעל מחדש, בקר הדיסק הקשיח ימוספר מחדש ומצב ההעברה יאופס לערך ברירת המחדל עבור כל אחד מההתקנים המחוברים לבקר.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

Windows XP

בעיה זו תוקנה לראשונה במסגרת Microsoft Windows XP Service Pack 2.

מידע נוסף

התיקון החם המתואר במאמר זה מבצע את השינויים הבאים:
 • ב-Windows 2000 בלבד, בקשות קריאה לדיסקים מסוג ATA מיוצרות לעתים עם ערך זמן קצוב של 4 שניות. דבר זה מתרחש כאשר המחשב מחדש את פעולתו ממצב המתנה. זה עלול לגרום להפסקת פעולת הדיסק לאחר הזמן הקצוב, כיוון שבדרך כלל דרושות לכוננים יותר מ-?4 שניות כדי להתחיל להסתובב. ערך זמן קצוב זה שונה ל-?10 שניות.

  ב-Windows XP וב-Windows Server 2003, ערך זמן קצוב זה הוא תמיד 10 שניות.
 • מדיניות חלופית, פחות מחמירה, מיושמת כדי להקטין את מצב ההעברה (ממצבי DMA מהירים יותר לאיטיים יותר ובסופו של דבר למצב PIO) בשגיאות זמן קצוב ו-CRC. בהתנהגות הקיימת, מנהל ההתקן של יציאת IDE/ATAPI? (Atapi.sys) מקטין את מצב ההעברה אחרי 6 שגיאות מצטברות של זמן קצוב או של CRC. עם היישום של המדיניות החדשה על ידי תיקון זה, Atapi.sys מקטין את מצב ההעברה רק אחרי 6 שגיאות רציפות של זמן קצוב או של CRC. מדיניות זו מיושמת אך ורק אם ערך הרישום המתואר בהמשך מאמר זה קיים.
כדי ליישם את ההתנהגות החלופית (הקטנת מצב המעבר אחרי שש שגיאות זמן קצוב או CRC רצופות במקום אחרי שש שגיאות זמן קצוב או CRC מצטברות), יש לשנות את הרישום כמתואר להלן אחרי החלת התיקון החם.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


בצע את השלבים הבאים ולאחר מכן צא מעורך הרישום:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את המפתח הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001
 3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 4. הקלד ResetErrorCountersOnSuccess, והקש על ENTER.
 5. בתפריט עריכה, לחץ על שינוי.
 6. הקלד 1 ולחץ על אישור.
בצע את השלבים הבאים ולאחר מכן צא מעורך הרישום:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את המפתח הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002
 3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 4. הקלד ResetErrorCountersOnSuccess, והקש על ENTER.
 5. בתפריט עריכה, לחץ על שינוי.
 6. הקלד 1 ולחץ על אישור.
הערה מפתחות המשנה הממוספרים שצוינו לעיל מקבילים לערוצי IDE הראשיים והמשניים במחשב המכיל בקר IDE אחד. אם המחשב שלך מכיל שני בקרי IDE, מפתחות המשנה הממוספרים עבור ערוצי IDE הראשיים והמשניים של כל אחד משני הבקרים עשויים להיות:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005
כדי לוודא שאיתרת את מפתח המשנה הנכון, ודא שהערך
DriverDesc
עבור מפתח המשנה מכיל את ערך המחרוזת "Primary IDE Channel" (ערוץ IDE ראשי) או את ערך המחרוזת "Secondary IDE Channel" (ערוץ IDE משני).

מאפיינים

Article ID: 817472 - Last Review: יום שני 01 דצמבר 2008 - Revision: 7.14
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
מילות מפתח 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB817472

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com