ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ตั้งค่าไม่ถูกสามารถรูปแบบไดรฟ์" ปรากฏขึ้นในระหว่างการคืนค่า ASR

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 817708 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในขณะที่คุณกำลังดำเนินการคืนค่า Automated System Recovery (ASR) บนคอมพิวเตอร์ Itanium (IA64), คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถจัดรูปแบบไดรฟ์
กระบวนการ ASR รูปแบบพาร์ติชันหนึ่งอย่างสมบูรณ์ ASR ที่ดูเหมือนการ จัดรูปแบบพาร์ติชันที่สองได้อย่างถูกต้อง แต่แล้ว คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด ณจุดนี้ คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แต่ เนื่องจากการจัดรูปแบบพาร์ติชันระบบปฏิบัติการ(ติการเริ่มระบบชัน) มีอยู่แล้วได้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณไม่สามารถรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

สาเหตุ

พาร์ติชันแรกที่ถูกจัดรูปแบบเป็นพาร์ติชันที่เป็นระบบปฏิบัติการ พาร์ติชันที่สองที่ได้รับการฟอร์แมตเป็นพาร์ติชัน ระบบอินเทอร์เฟซเฟิร์มแวร์ Extensible (EFI) แต่ขั้นตอนการจัดรูปแบบล้มเหลวเนื่องจากแฟ้ม ASR.sif ที่อยู่ในฟล็อปปี้ดิสก์ ASR มีค่าที่ไม่ถูกต้องที่ระบุไว้สำหรับ "การภาคต่อคลัสเตอร์"

การแก้ไข

ความละเอียดที่อธิบายในบทความนี้มีการวัด preventative ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ซึ่งคุณต้องคืนค่าการเข้าถึงระบบปฏิบัติการใหม่อีกครั้ง ดูส่วน "วิธีแก้ปัญหา" ของบทความนี้

Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Syssetup.dll5.2.3790.501,833,984Jun-06-200316:10ia 64

Windows XP:

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Syssetup.dll5.1.2600.12321,807,872Jun-06-200316:17ia 64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขแฟ้ม ASR.sif ดังนั้นคุณสามารถเริ่มกระบวนการคืนค่า ASR บนคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนนี้ใช้เป็นแฟ้ม ASR.sif ตัวอย่าง แฟ้ม ASR.sif ที่คุณใช้จะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ตัวเลขจะแตกต่างกัน ใส่แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ ASR ที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการสำรองข้อมูล ASR ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เปิดแฟ้ม ASR.sif ในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad ส่วนสัมพันธ์ของ ASR.sif จะเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
[partitions.gpt]
พาร์ติ 1=1,0,2,,"c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b","0a575940-189b-01c3-92e0-3c772e43ac40",0x1,"EFI ชันระบบ" 0x06, 63, 706797, 0x1000
พาร์ติ 2=1,1,0,,"e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae","a142f920-1af0-01c3-a1f4-04622fd5ec6d",0x0,"Microsoft จองชัน" 0x00, 706860, 257040, 0x0
พาร์ติข้อมูล 3=1,2,1,,"ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7","b126f760-1af0-01c3-92e0-3c772e43ac40",0x0,"Basic ชัน" 0x07, 963900, 20482875, 0x1000
หมายเหตุ:บรรทัดต่าง ๆ ในตัวอย่างนี้ตัดสำหรับ readability

บรรทัดที่สำคัญ ๆ เท่านั้นเป็นบรรทัดการพาร์ติชันระบบ EFI:
พาร์ติ 1=1,0,2,,"c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b","0a575940-189b-01c3-92e0-3c772e43ac40",0x1,"EFI ชันระบบ" 0x06, 63, 706797, 0x1000
พาร์ติชันระบบ EFI คือ พาร์ติชันที่มีความล้มเหลวในการจัดรูปแบบ คุณต้องทราบขนาดของพาร์ติชันนี้ ใช้ค่า 706797 (ล่าสุดสองจำนวนในบรรทัดนั้น) และคูณ ด้วย 512 ซึ่งเท่ากับ 361,880,064 ซึ่งหมายความ ว่า ระบบตัวอย่างมีพาร์ติชันระบบ EFI ของประมาณ 361 เมกะไบต์ เปรียบเทียบค่านี้ลงในตารางต่อไปนี้:

	  Drive size      
(logical volume)   FAT type  Sectors   Cluster size (decimal)   Cluster size (hexadecimal)
------------------------------------------------------------------------------------------
15 MB or less     12-bit    8      4096           0x1000
16 MB - 127 MB    16-bit    4      2048           0x800
128 MB - 255 MB    16-bit    8      4096           0x1000
256 MB - 511 MB    16-bit   16      8192           0x2000
512 MB - 1,023 MB   16-bit   32     16384           0x4000
1,024 MB - 2,048 MB  16-bit   64     32768           0x8000

ซึ่งหมายความ ว่า คุณต้องฟอร์แมตพาร์ติชันนี้ตัวอย่าง ด้วย clusters กิโลไบต์ 8 (8,192 ไบต์) อย่างไรก็ตาม แฟ้มแจ้งว่า การจัดรูปแบบเป็น clusters 4-กิโลไบต์ (ไบต์ 4096) (หมายเลขสุดท้ายในบรรทัดเหมือนกัน 0x1000 เท่ากับ 4,096 ในรูปแบบเลขฐานสิบ) ดังนั้น คุณต้องเปลี่ยนการ 0x1000 ไป 0x2000 (0x2000 เท็บทศนิยมคือ 8,192)

บรรทัดรุ่นใหม่เป็น:
พาร์ติ 1=1,0,2,,"c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b","0a575940-189b-01c3-92e0-3c772e43ac40",0x1,"EFI ชันระบบ" 0x06, 63, 706797, 0x2000

บันทึกแฟ้ม และจากนั้น เริ่มกระบวนการคืนค่า ASR ด้วยฟล็อปปี้ดิสก์ ASR ถูกปรับเปลี่ยน กระบวนการควรจะเสร็จสมบูรณ์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
820364แฟ้ม Setupldr.efi ไม่สามารถอ่านดิสก์การกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติหรือแฟ้ม Winnt.sif จากฟลอปปีไดรฟ์ USB ใน Windows Server 2003
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 817708 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinxppresp2fix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB817708 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:817708

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com