การแก้ไข: เตรียมใช้รันไทม์ Java ไม่งานใน Windows Media Player 9 OCX ควบคุมในตัวนำทาง Netscape

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 817855 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณใช้รุ่นของตัวนำทาง Netscape ที่มีแท็ก <applet>ที่ฝังตัวมีตัวควบคุมของ Windows Media Player 9 ชุด OCX รันไทม์ของจาวาอาจเริ่มต้นตัวควบคุมไม่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: </applet>
ความล้มเหลวทั่วไป
java.lang.NoClassDefFoundError: sun/awt/DrawingSurface
   at WMPNS.WMP.getHWND(WMP.java)
   at WMPNS.WMP.start(WMP.java)
   at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
   at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
java.lang.NoClassDefFoundError: sun/awt/DrawingSurface
   at WMPNS.WMP.getHWND(WMP.java)
   at WMPNS.WMP.start(WMP.java)
   at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
   at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวควบคุมของ Windows Media Player 9 ชุด OCX ใช้วิธีการที่ไม่สนับสนุน โดย Netscape

การแก้ไข

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsMedia9 KB817885 x
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------
  28-Mar-2003 01:07 9.0.0.3002    208,896 Wmpns.dll    
  20-Mar-2003 16:21           28,061 Wmpns.jar

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขนี้มีการติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งแอปเพล็ตของรันไทม์ Java ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์รุ่นล่าสุด ภายใต้สถานการณ์บาง เหตุการณ์ไม่เสมอดำเนินในสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ ไคลเอ็นต์ถูกปฏิเสธการเข้าถึงในคอนโซล Java ในขณะที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ Microsoft ไม่มีการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ นักพัฒนาเว็บสามารถหลีกเลี่ยงนี้สองวิธี:
 • ใช้รูปแบบการเขียนโปรแกรม ActiveX ด้วย Netscape ตัวนำทาง 7.1: Netscape ตัวนำทาง 7.1 อนุญาตให้ตัวควบคุม Windows Media Player 9 ชุด OCX ถูกฝังอยู่ใน Netscape โดยใช้เทคนิคของรหัสที่คล้ายกับรายการสำหรับ Microsoft Internet Explorer
 • โฮสต์ไฟล์.jar จากเว็บไซต์: ถ้าแฟ้ม.jar ไม่มีอยู่ในไดเรกทอรีรันไทม์ Java นักพัฒนาเว็บสามารถปรับเปลี่ยนรหัสเว็บไซต์โฮสต์.jar แฟ้มได้ ถ้าเว็บไซต์เป็นแหล่งที่มาของแฟ้ม.jar เหตุการณ์ควรทำงาน การปรับเปลี่ยน <applet>รหัสอาจดูเหมือนกับรหัสต่อไปนี้: </applet>
  <applet code=WMPNS.WMP.class archive="wmpns.jar" name=WMP width=300 height=200 MAYSCRIPT>
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 817855 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media 9 Series Software Development Kit
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
Keywords: 
kbdownload kbfix kbmt KB817855 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:817855

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com