Article ID: 817900 - View products that this article applies to.

כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה עבור Windows, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת Windows XP עם Service Pack 3 ?(SP3). לקבלת מידע נוסף, בקר בדף אינטרנט זה של Microsoft: התמיכה מסתיימת עבור חלק מהגירסאות של Windows

הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תיאור בעיה

אם תכניס ותוציא במהירות שוב ושוב התקן USB, ייתכן שיציאת USB תפסיק להגיב. כאשר היציאה במצב זה, היא אינה מכירה עוד בהתקן USB כלשהו, והתקן ה-USB לא יפעל.

מאמר זה מסייע בפתרון הבעיה.

תנאים מוקדמים

עליך להשתמש בהרשאות מנהל כדי להיכנס ל-Windows ולבצע חלק משיטות פתרון הבעיות המפורטות במאמר זה. אם זהו המחשב האישי שלך, סביר להניח שאתה כבר מחובר לחשבון מנהל מערכת. אם זהו מחשב המהווה חלק מרשת בעבודה, ייתכן שיהיה עליך לבקש עזרה ממנהל המערכת. כדי לוודא שנכנסת ל-Windows עם חשבון משתמש בעל הרשאות מנהל, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות, לפי סדר הופעתן. לאחר כל שיטה, בדוק את התקן USB כדי לברר האם הבעיה תוקנה. אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשיטה הבאה.

מאמר זה גם כולל פתרון עוקף שאותו תוכל לנסות אם שיטות אלו אינן פותרות את הבעיה.

שיטה 1: השתמש במנהל ההתקנים כדי לסרוק ולאתר שינויי חומרה

השתמש במנהל ההתקנים כדי לסרוק ולאתר שינויי חומרה. לאחר שהמחשב מחפש שינויי חומרה, יתכן שהוא יכיר בהתקן ה-USB המחובר ליציאת ה-USB כך שתוכל לחזור ולהשתמש בו.

כדי לסרוק ולאתר שינויי חומרה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

  הערה אם אתה משתמש ב- Windows Vista, לחץ על התחל, ואז השתמש בתיבה התחל חיפוש.
 2. הקלד devmgmt.msc, ואז לחץ על אישור. נפתח מנהל ההתקנים.
 3. במנהל ההתקנים, לחץ לסימון המחשב שלך.
 4. לחץ על תפריט פעולה ולאחר מכן על סרוק שינויים בחומרה.
 5. בדוק את התקן ה-USB כדי לברר האם הוא פועל.
אם סריקת שינויי חומרה תיקנה את הבעיה, סיימת. אם שיטה זו לא תיקנה את הבעיה, עבור לשיטה 2.

שיטה 2: הפעל מחדש את המחשב

אם סריקה לאיתור חומרה חדשה לא תיקנה את הבעיה, נסה להפעיל את המחשב מחדש. לאחר הפעלת המחשב מחדש, בדוק את התקן ה-USB כדי לברר האם הוא פועל.

אם הפעלת המחשב מחדש תיקנה את הבעיה, סיימת. אם שיטה זו לא תיקנה את הבעיה, עבור לשיטה 3.

שיטה 3: השבת והפעל מחדש את בקר ה- USB

השתמש במנהל ההתקנים להשבתה ולהפעלה מחדש של כל בקרי ה-USB. הדבר מאפשר לבקרים לגרום ליציאת ה-USB להתאושש מהמצב של חוסר תגובה. בקרי USB מייצגים את יציאות ה-USB במנהל ההתקנים. אם אינך חש בנוח עם פתרון בעיות מתקדם, נסה את הצעדים בסעיף "פתרון עוקף".

כדי להשבית ולהפעיל מחדש את בקרי ה-USB, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

  הערה אם אתה משתמש ב- Windows Vista, לחץ על התחל, ואז השתמש בתיבה התחל חיפוש.
 2. הקלד devmgmt.msc, ואז לחץ על אישור. נפתח מנהל ההתקנים.
 3. הרחב את בקרי אפיק טורי אוניברסלי.

  הערה ייתכן שתצטרך לגלול במורד הרשימה למציאת פריט זה.
 4. לחץ על בקר ה-USB הראשון תחת Universal Serial Bus controllers, ואז לחץ על הסר התקנה כדי להסיר אותו.
 5. חזור על צעד 4 עבור כל בקר USB המופיע תחת Universal Serial Bus controllers.
 6. הפעל מחדש את המחשב. לאחר הפעלת המחשב, Windows יסרוק אוטומטית לאיתור שינויי חומרה, ויתקין מחדש את כל בקרי ה-USB שהסרת.
 7. בדוק את התקן ה-USB כדי לברר האם הוא פועל.
אם יציאת ה-USB מזהה את ההתקן ואם באפשרותך להשתמש בהתקן, סיימת.

אם שיטה זו פתרה את הבעיה, המשימה הושלמה. אם שיטה זו לא תיקנה את הבעיה, עבור לסעיף "פתרון עוקף".

פתרון עוקף

אם אף אחת משיטות אלו לא פתרה את הבעיה, תוכל להשבית את התכונה 'השהייה סלקטיבית'. עם זאת, שים לב שבעת השבתת התכונה 'השהייה סלקטיבית', יושפעו כל מנהלי התקני בקר מארח USB (ולכן גם כל יציאות ה-USB והתקני ה-USB המחוברים) במערכת. לכן, המחשב אינו יכול להשהות התקני USB כלשהם המחוברים אליו, והתקני USB אלו ימשיכו לצרוך חשמל כאשר הם מחוברים למחשב. בנוסף, תיבת הסימון אפשר למחשב לכבות התקן זה כדי לחסוך בצריכת חשמל אינה מוצגת בכרטיסייה ניהול צריכת חשמל של USB Root Hub זה.

כדי שאנחנו נבטל עבורך את תכונת ההשהיה הסלקטיבית, עבור אל הסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעצמך, ואתה חש בנוח עם פתרון בעיות מתקדם, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.

תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50052


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

סעיף זה מיועד למשתמש מתקדם במחשב.

באפשרותך להשבית את תכונת ההשהיה הסלקטיבית כפתרון עוקף על-ידי עריכת הרישום. התקן ה-USB עשוי להפסיק להגיב כתוצאה ממצב מרוץ בתכונת ההשהיה הסלקטיבית. תכונת ההשהיה הסלקטיבית משהה את התקן ה-USB כדי לחסוך בצריכת מתח מהסוללה על-ידי מתן אפשרות למחשב לכבות התקני USB. עם זאת, לעתים תכונה זו אינה מעירה נכון את התקן ה-USB. לכן, התקן ה-USB אינו מגיב כאשר אתה מנסה להשתמש בו.

תוכל להשבית תכונה זו עבור מוצרי שרת שבהם ניהול צריכת החשמל אינו חשוב או שאינו נדרש.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
כדי להשבית את תכונת ההשהיה הסלקטיבית, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

  הערה אם אתה משתמש ב- Windows Vista, לחץ על התחל, ואז השתמש בתיבה התחל חיפוש.
 2. הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור. נפתח עורך הרישום.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 4. אם ערך הרישום DisableSelectiveSuspend נמצא, לחץ עליו לחיצה כפולה. אם הוא אינו נמצא, צור אותו. כדי ליצור את הערך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על DWORD.
  2. הקלד DisableSelectiveSuspend, והקש על ENTER.
  3. בתפריט עריכה, לחץ על שנה.
 5. בשדה נתוני הערך, הקלד 1 כדי להשבית את תכונת ההשהיה הסלקטיבית, ואז לחץ על אישור.
כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?" .

האם הפתרון פתר את הבעיה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, השלמת מאמר זה. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

סיבה

בעיה זו עלולה להתעורר כתוצאה מבעיית תזמון המונעת מהמחשב לזהות את התקן ה-USB.

Microsoft וספקי החומרה המייצרים את השבבים המשמשים עבור USB בדקו את הבעיה. עם זאת, התוצאות אינן חד-משמעיות בגלל אופי הבעיה שאיננו קבוע.

מצב

Microsoft בודקת בעיה זו, ותפרסם מידע נוסף במאמר זה כשהמידע יהיה זמין.

מאפיינים

Article ID: 817900 - Last Review: יום שישי 28 מאי 2010 - Revision: 9.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1a
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1a
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbmsifixme kbfixme kbprb KB817900

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com