HOW TO: ปรับคลื่น และตั้งมาตราส่วนประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันที่จะสร้างบน.NET Framework

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 818015 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับการปรับค่า และปรับขนาดของโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างบน.NET Framework ประสิทธิภาพ นี่คือชุดของบทความที่มีข้อมูลรายละเอียดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างบน.NET Framework อย่างใดอย่างหนึ่ง

บทความในชุดนี้รวมต่อไปนี้:
818016HOW TO: แอปพลิเคชันที่จะสร้างบน.NET Framework การจัดวาง
818013สนับสนุน HOW TO: แอปพลิเคชันที่จะสร้างบน.NET Framework
818015HOW TO: ปรับคลื่น และตั้งมาตราส่วนประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันที่จะสร้างบน.NET Framework
818014HOW TO: แอปพลิเคชันที่จะสร้างบน.NET Framework การรักษาความปลอดภัย

การตั้งค่าคอนฟิกเซสชันสำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET

โปรแกรมประยุกต์ asp.net รวมการสนับสนุนสำหรับการติดตามข้อมูลผู้ใช้ระหว่างการร้องขอหลาย sophisticated เมื่อต้องการเปิดการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อมาตราส่วนการนับพันของผู้ใช้ คุณสามารถเก็บเซสชันในหลายวิธีที่ยืดหยุ่น วิธีการเริ่มต้นคือเซสชันของข้อมูลในกระบวนการจัดเก็บ ซึ่งเก็บข้อมูลของผู้ใช้ในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์เดียว วิธีการในการประมวลผลมีประสิทธิภาพที่เร็วที่สุด สองวิธีการอื่น ๆ มีประสิทธิภาพการทำงานที่ช้ากว่าแต่ scalability มากกว่า: จัดเก็บข้อมูลของเซสชันบนเซิร์ฟเวอร์สถานะ หรือจัดเก็บข้อมูลของเซสชันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าเซสชัน ASP.NET โดยใช้การสามวิธีมาตรฐาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
317604HOW TO: ตั้งค่าคอนฟิก SQL Server ไปยังสถานะเซสชัน ASP.NET ที่เก็บ


การตั้งค่ารอบระยะเวลาการหมดเวลาสำหรับเซสชัน ASP.NET

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์ เซสชัน ASP.NET สามารถใช้หน่วยความจำมาก เมื่อผู้ใช้ที่โหลดและปริมาณของข้อมูลที่เก็บไว้เกี่ยวกับเพิ่มแต่ละผู้ใช้ constrained หน่วยความจำระบบอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานได้ วิธีการหนึ่งเพื่อลดขนาดหน่วยความจำที่จำเป็นต้องใช้รอบเวลาจะลดเวลาที่จัดเก็บเซสชัน เมื่อคุณลดรอบระยะเวลาการหมดเวลาของเซสชัน รายละเอียดของเซสชันจะถูกยกเลิกก่อนที่จะเริ่มต้น-20 นาทีว่างระยะเวลา อีกวิธีหนึ่งคือ เมื่อคุณเพิ่มรอบระยะเวลาการหมดเวลาของเซสชัน ผู้ใช้สามารถกลับไปยังเซสชันที่ใช้งานอยู่โดยไม่สูญเสียข้อมูลของพวกเขาเข้าสู่ระบบ เนื้อหาของตะกร้าช้อปปิ้ง หรือรายละเอียดเฉพาะเซสชันอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการหมดเวลาของสถานะเซสชัน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/h6bb9cz9 (vs.71)

ASP.NET ทดสอบโปรแกรมประยุกต์และบริการเว็บ โดยปัญหาของแอพลิเคชันเว็บการใช้เครื่องมือ

เครื่องมือเว็บแอพลิเคชันปัญหา (WAS) จะมีประโยชน์สำหรับการประสิทธิภาพแอพลิเคชันเว็บการทดสอบและ scalability คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ ASP.NET และเว็บเซอร์วิส อย่างไรก็ตาม จะแตกต่างในวิธีที่คุณใช้เครื่องมือ WAS สำหรับบริการแต่ละชนิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ WAS ASP.NET การทดสอบโปรแกรมประยุกต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
815161วัด HOW TO: ASP.NET การตอบสนอง ด้วยเครื่องมือปัญหาของแอพลิเคชันเว็บ
815160HOW TO: เว็บ ASP.NET ทดสอบบริการ ด้วยเครื่องมือปัญหาของแอพลิเคชันเว็บ

ประสิทธิภาพการทำงานในการใช้เครื่องมือการจัดการการวิเคราะห์โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows ที่จะสร้างบน.NET Framework

.NET Framework จัดการแอสเซมบลีเป็นที่จะเรียกใช้ ดังนั้นจึง .NET Framework มีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละแอสเซมบลีจำนวนมาก ใหญ่ของรายละเอียดนี้ถูกเปิดเผยผ่านเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ ในฐานะผู้ดูแล คุณสามารถเข้าถึงตัวนับเหล่านี้ โดยใช้เครื่องมือการดูแลประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เกินกว่าที่พร้อมใช้งานจากโปรแกรมประยุกต์มาตรฐานที่ใช้ Windows ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วภายใน.NET Framework มีหลายสิบของตัวนับที่คุณสามารถตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่จะต้องเข้าใจบางของตัวนับเหล่านี้เท่านั้น

For additional information about the most significant performance counters that the .NET Framework exposes, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
815158HOW TO: ใช้เครื่องมือการดูแลประสิทธิภาพการทำงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ.NET Framework ใช้แอพลิเคชัน Windows

815159HOW TO: วิเคราะห์ประสิทธิภาพการแอพลิเคชันเว็บ ASP.NET โดยใช้เครื่องมือการดูแลประสิทธิภาพการทำงาน

Set Up Multiserver ASP.NET Web Applications and Web Services

Web applications may have to scale beyond a single server to meet performance, scalability, or reliability requirements. There are several unique factors to consider when you scale an ASP.NET application to multiple servers.

For additional information about how to scale an ASP.NET application to more than one server, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815162HOW TO: ตั้งแอปพลิเคชันเว็บ ASP.NET Multi-Server และเว็บเซอร์วิส

Disable Debugging for ASP.NET Applications

During development and troubleshooting, developers may enable debugging on an ASP.NET application. Although debugging offers much useful information to developers, it significantly affects the performance of the application. You may have to disable debugging on systems that have had debugging unnecessarily enabled.

For additional information about how to disable debugging for ASP.NET applications, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815157HOW TO: Disable Debugging for ASP.NET Applications

Restrict ASP.NET to Specific Processors in a Multiprocessor System

By default, an ASP.NET application uses all the processors in a system. This works well for most environments. However, if you are tuning performance on multiprocessor systems, you may have to restrict ASP.NET to one or more specified processors.

For additional information about how to restrict ASP.NET to specified processors on a multiprocessor system, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815156HOW TO: Restrict ASP.NET to Specific Processors in a Multiprocessor System

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to secure applications that are built on the .NET Framework, visit the following Microsoft Web sites:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa497330.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/default.aspx


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 818015 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 1.0
  • Microsoft ASP.NET 1.0
  • Microsoft ASP.NET 1.1
  • Microsoft .NET Framework 1.1
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbweb kbperformance kbhowtomaster kbmt KB818015 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818015

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com