วิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับ Windows Update หรือ Microsoft Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 818018 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อต้องการให้ Windows ล่าสุด Windows Update agent จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และสื่อสารกับบริการ Windows Update หรือ Microsoft Update เมื่อมีปัญหากับการเชื่อมต่อนี้ คุณเห็นข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า Windows ไม่สามารถค้นหาโปรแกรมปรับปรุงใหม่ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด ใน Windows Update

ต่อไปนี้คือบางวิธีที่คุณสามารถลองใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้:

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

ก่อนที่คุณลองอย่างอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถลองใช้ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่ายซึ่งจะแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือไม่.

โปรดรอสักครู่ และลองอีกครั้ง

ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อมากมีสาเหตุจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตชั่วคราว โปรดรอสักครู่ และลองเรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง ถ้าคุณได้เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ คุณสามารถรอ และอนุญาตให้เรียกใช้ตามกำหนดเวลาของ Windows Update

เปิดใช้งานตัวเลือก "ตรวจหาโดยอัตโนมัติการตั้งค่า" ในคุณสมบัติอินเทอร์เน็ต

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ กับเครือข่ายภายในบ้านโดยตรง (และไม่เคยเชื่อมต่อกับเครือข่ายในที่ทำงาน), คุณอาจต้องการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อตรวจหาการตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) โดยอัตโนมัติเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานแบบออนไลน์เพื่อรับโปรแกรมปรับปรุงจาก Windows Update หรือ Microsoft Update เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
Windows 8.1 หรือ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิดคุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
  รูดในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แท็บค้นหา(หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา), ชนิด inetcpl.cplในการค้นหาใน กล่อง และจากนั้น เคาะ หรือคลิกinetcpl.cpl
 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติอินเทอร์เน็ตคลิกแท็บการเชื่อมต่อและจากนั้น คลิกการตั้งค่า LAN
 3. ในการกำหนดค่าอัตโนมัติเลือกกล่องกาเครื่องหมายการตั้งค่าตรวจหาอัตโนมัติและจากนั้น คลิกตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิดคุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
  คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด inetcpl.cplแล้ว คลิกตกลงเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติอินเทอร์เน็ตคลิกแท็บการเชื่อมต่อและจากนั้น คลิกการตั้งค่า LAN
 3. ในการกำหนดค่าอัตโนมัติเลือกกล่องกาเครื่องหมายการตั้งค่าตรวจหาอัตโนมัติและจากนั้น คลิกตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

กำหนดการตั้งค่าพร็อกซีโดยตรง

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ กับเครือข่ายภายในบ้านโดยตรง (และไม่เคยเชื่อมต่อกับเครือข่ายในที่ทำงาน), คุณอาจต้องการกำหนดค่าพร็อกซี WinHTTP การตั้งค่าการใช้การเข้าถึงโดยตรง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
Windows 8.1 หรือ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง
  รูดในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ และจากนั้นเคาะค้นหา(หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา) ชนิด พรอมต์คำสั่ง ในกล่องค้นหาคลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง:
  พร็อกซีการแสดง winhttp netsh
  หมายเหตุ ถ้าผลลัพธ์ได้จะเข้าถึงโดยตรง (ไม่มีพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์), คุณได้เข้าถึง WinHttp โดยตรง ลองวิธีการอื่น ๆ
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  netsh winhttp reset proxy
  net stop wuauserv
  เริ่มต้นสุทธิ wuauserv
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows 7 หรือ Windows Vista
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง
  คลิกเริ่มและจากนั้น พิมพ์ คำสั่ง ในกล่องเริ่มการค้นหา ในรายการผลลัพธ์การค้นหา คลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง:
  พร็อกซีการแสดง winhttp netsh
  หมายเหตุ ถ้าผลลัพธ์คือ การเข้าถึงโดยตรง (ไม่มีพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์)คุณได้เข้าถึง WinHttp โดยตรง ลองวิธีการอื่น ๆ
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  netsh winhttp reset proxy
  net stop wuauserv
  เริ่มต้นสุทธิ wuauserv
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มและจากนั้น พิมพ์ คำสั่ง ในกล่องค้นหา
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง:
  พร็อกซีการแสดง winhttp netsh
  หมายเหตุ ถ้าผลลัพธ์ได้จะเข้าถึงโดยตรง (ไม่มีพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์), คุณได้เข้าถึง WinHttp โดยตรง ลองวิธีการอื่น ๆ
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  netsh winhttp reset proxy
  net stop wuauserv
  เริ่มต้นสุทธิ wuauserv
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ใช้ในการเข้าร่วม Microsoft Update

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้รับการปรับปรุงจาก Windows Update พยายามที่จะเข้าร่วมใน Microsoft Update เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรับการปรับปรุงจาก Microsoft Update ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
หมายเหตุ วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับ Windows XP
Windows 8.1 หรือ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิดการปรับปรุงของ Windows
  รูดในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แท็บค้นหา(หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา), ชนิด Windows Update ในกล่องค้นหา ในรายการผลลัพธ์การค้นหา คลิกWindows Update
 2. ใช้ในการเข้าร่วม Microsoft Update
  คลิกตัวเลือกค้นหาเพิ่มเติมที่แสดงอยู่ด้านข้างของข้อความได้รับการปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft นี้จะนำคุณไปยังไซต์ Microsoft Update สำหรับบางขั้นตอนการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 3. ขอรับโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft Update
  คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft Update แบบออนไลน์เพื่อรับโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft Update
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows 7 หรือ Windows Vista
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิดการปรับปรุงของ Windows
  คลิกเริ่มและจากนั้น พิมพ์ Windows Update ในกล่องค้นหา ในรายการผลลัพธ์การค้นหา คลิกWindows Update
 2. ใช้ในการเข้าร่วม Microsoft Update
  คลิกรับการปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆและลงทะเบียนสำหรับ Microsoft Update
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 3. ขอรับโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft Update
  คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft Update แบบออนไลน์เพื่อรับโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft Update
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การตั้งค่าคอนฟิกไฟร์วอลล์สำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์

เมื่อมีการระหว่างตัวแทน Windows Update และอินเทอร์เน็ตไฟร์วอลล์ ไฟร์วอลล์อาจต้องถูกกำหนดค่าให้อนุญาตให้มีการสื่อสารสำหรับพอร์ต HTTP และ HTTPS ที่ใช้สำหรับการปรับปรุงของ Windows ตัวแทน Windows Update ใช้พอร์ต 80 สำหรับ HTTP และพอร์ต 443 สำหรับ HTTPS เพื่อขอรับโปรแกรมปรับปรุง
ถ้าองค์กรของคุณไม่อนุญาตให้พอร์ตและโพรโทคอลที่จะเปิดไปยังที่อยู่ทั้งหมด คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงไซต์ต่อไปนี้:
 • http://windowsupdate.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.microsoft.com
 • https://*.windowsupdate.microsoft.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • https://*.update.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://download.windowsupdate.com
 • http://download.microsoft.com
 • http://*.download.windowsupdate.com
 • http://wustat.windows.com
 • http://ntservicepack.microsoft.com
 • https://*.ws.microsoft.com
 • http://*.ws.microsoft.com

เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขปัญหา Windows Updateเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Update หรือ Microsoft Update โดยอัตโนมัติ และจากนั้น เรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง เมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขปัญหา คลิกเรียกใช้เดี๋ยวนี้
8.1 ของ Windows, Windows 8 หรือ Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets mats1
ตัวแก้ไขปัญหาวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Update โดยอัตโนมัติอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
ตัวแก้ไขปัญหานี้แก้ไขปัญหาหลายอย่างเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets mats2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows Vista หรือ Windows XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets mats1
ตัวแก้ไขปัญหาวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Update โดยอัตโนมัติอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
ตัวแก้ไขปัญหานี้แก้ไขปัญหาหลายอย่างเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets mats2

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2), Windows XP Service Pack 1 (SP1), หรือ Windows XP เรียกใช้ Fix นั้นโซลูชันด้านล่าง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50202
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ซ่อมแซมความเสียหายของ Windows

บางครั้ง ตัวแทน Windows Update ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังบริการ Windows Update ได้เนื่องจากคอมโพเนนต์ของ Windows ที่เสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้ปุ่ม เครื่องมือตัวตรวจสอบแฟ้มระบบ เมื่อต้องการซ่อมแซมแฟ้ม Windows เสียหาย และจากนั้น เรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง
 2. ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ใช้ DISM หรือเครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ (CheckSur) เมื่อต้องการซ่อมแซมความเสียหายของการให้บริการของ Windows

รายการรหัสข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสข้อผิดพลาดชื่อที่เป็นสัญลักษณ์คำอธิบาย
0x8024400aWU_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEเหมือนกับ SOAPCLIENT_PARSE_ERROR - ไคลเอ็นต์ SOAP ไม่สามารถแยกวิเคราะห์การตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์
0x8024400dWU_E_PT_SOAP_CLIENTเหมือนกับ SOAP_E_CLIENT - ไคลเอ็นต์ SOAP พบข้อความมีรูปแบบ แก้ไขก่อนส่งอีกครั้ง
0x8024400eWU_E_PT_SOAP_SERVERSOAP_E_SERVER - เหมือนข้อความของ SOAP ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ผิดพลาด ส่งอีกครั้งในภายหลัง
0x8024402cWU_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVEDERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED - เหมือนพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่สามารถแก้ไข
0x80240030WU_E_INVALID_PROXY_SERVERรูปแบบของรายการพร็อกซีไม่ถูกต้อง
0x80070197HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQพิสูจน์ตัวจริงของพร็อกซีที่จำเป็น
0x80244017WU_E_PT_HTTP_STATUS_DENIEDเหมือนกับสถานะ HTTP 401 - ทรัพยากรร้องขอต้องการการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้
0x80244018WU_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDENเหมือนกับสถานะ HTTP 403 - เซิร์ฟเวอร์การร้องขอการทำความเข้าใจ แต่ปฏิเสธที่จะตอบสนองนั้น
0x80244019WU_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUNDเหมือนกับสถานะ HTTP 404 - เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถค้นหา URI ที่ร้องขอ (เป็นรูปแบบรหัสทรัพยากร)
0x8024401bWU_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQเหมือนกับสถานะ HTTP 407 - พร็อกซีการรับรองความถูกต้องที่จำเป็น
0x80244021WU_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWAYเหมือนกับสถานะ HTTP 502 - เซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์หรือพร็อกซี ได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจากนั้นสามารถเข้าถึงได้ในการพยายามที่จะตอบสนองการร้องขอเซิร์ฟเวอร์ขั้นต้นน้ำ
0x80072ee7WININET_E_NAME_NOT_RESOLVEDชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่ไม่สามารถแก้ไข
0x8024402cWU_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVEDERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED - เหมือนพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่สามารถแก้ไข
0x8024502dWU_E_PT_SAME_REDIR_IDWindows Update Agent ไม่สามารถดาวน์โหลดตัวเปลี่ยนเส้นทางแฟ้ม cabinet มีค่า redirectorId ใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างการกู้คืน
0x800705b4ERROR_TIMEOUTการดำเนินการนี้ได้เนื่องจากรอบระยะเวลาการหมดเวลาหมดอายุของการส่งคืน
0x80072ee2WININET_E_TIMEOUTการดำเนินการหมดเวลา
0x80072efdWININET_E_CANNOT_CONNECTไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
0x80072ee7WININET_E_NAME_NOT_RESOLVEDชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่ไม่สามารถแก้ไข
0x80072eefWININET_E_LOGIN_FAILUREการร้องขอการเข้าสู่ระบบถูกปฏิเสธ
0x80072efeWININET_E_CONNECTION_ABORTEDการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ถูกยุติอย่างผิดปกติ
0x80242016WU_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATEสถานะของการปรับปรุงหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการเริ่มต้นระบบใหม่หลังไม่คาดคิด
0x80244022WU_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAILเหมือนกับสถานะ HTTP 503 - บริการได้ชั่วคราวโอเวอร์โหลด
0x80244016WU_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUESTเหมือนกับสถานะ HTTP 400 - เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลการร้องขอเนื่องจาก มีไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
0x8024402fWU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORSประมวลผลไฟล์ cab ภายนอกเสร็จสมบูรณ์โดย มีข้อผิดพลาดบางอย่าง
0xc80003faERROR_KEY_DELETEDมีความพยายามในรีจิสทรีคีย์ที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง
0x8024401bWU_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQเหมือนกับสถานะ HTTP 407 - รับรองความถูกต้องของพร็อกซีที่ถูกต้อง
0x800a01aeN/AN/A
0x80070570ERROR_FILE_CORRUPTแฟ้มหรือไดเรกทอรีถูกเสียหาย และไม่สามารถอ่าน
0x80040265ERROR_INVALID_COMPRESSION_SPECIFIEDN/A
0x80040266ERROR_OUT_OF_BUFFERSN/A
0x80040267ERROR_PORT_NOT_FOUNDN/A
0x80040268ERROR_ASYNC_REQUEST_PENDINGN/A
0x80040269ERROR_ALREADY_DISCONNECTINGN/A
0x8004026aERROR_PORT_NOT_OPENN/A
0x8004026bERROR_PORT_DISCONNECTEDN/A
0x8004026cERROR_NO_ENDPOINTSN/A
0x80080203APPX_E_MISSING_REQUIRED_FILEแฟ้มไม่ได้แพคเกจ Appx ที่ถูกต้องเนื่องจากมีแผนผังรายการหรือช่วงที่ขาดหายไป หรือแฟ้มลายเซ็นที่ขาดหายไปเมื่อรหัสความสมบูรณ์ของแฟ้มนั้นอยู่
0x80080206APPX_E_CORRUPT_CONTENTไม่สามารถอ่านเนื้อหาของแพคเกจ Appx เนื่องจากมีความเสียหาย
0x80072ee4WININET_E_INTERNAL_ERRORมีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นในส่วนขยายอินเทอร์เน็ตของ Microsoft
0x8007066aERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUNDการปรับรุ่นไม่สามารถติดตั้งบริการ Windows Installer ได้เนื่องจากโปรแกรมการการปรับรุ่นอาจหายไป หรือการปรับรุ่นอาจปรับปรุงโปรแกรมรุ่นที่แตกต่างกัน ตรวจสอบว่า มีโปรแกรมปรับรุ่นอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณมีการปรับรุ่นที่ถูกต้อง
0x8024001fWU_E_NO_CONNECTIONการดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน
0x800705b4ERROR_TIMEOUTการดำเนินการนี้ได้เนื่องจากรอบระยะเวลาการหมดเวลาหมดอายุของการส่งคืน
0x80072f78WININET_E_INVALID_SERVER_RESPONSEเซิร์ฟเวอร์ส่งคืนการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่รู้จัก
0x80090305SEC_E_SECPKG_NOT_FOUNDชุดโปรแกรมความปลอดภัยที่ร้องขอไม่มีอยู่
0x8009033fSEC_E_SHUTDOWN_IN_PROGRESSการปิดระบบอยู่ระหว่างดำเนินการ
0x80072efeWININET_E_CONNECTION_ABORTEDการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ถูกยุติอย่างผิดปกติ
0x80072f76WININET_E_HEADER_NOT_FOUNDไม่พบหัวข้อที่ร้องขอ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 818018 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2557 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbwindowsupdatev3 kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbhowtomaster kbmt KB818018 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818018

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com