การปรับปรุงสำหรับ Windows XP และ Windows 2000 L2TP/IPsec NAT-T

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 818043 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้แพคเกจการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานปัจจุบันของเลเยอร์สอง Tunneling Protocol (L2TP) และ Internet Protocol security (IPsec) ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP โดยไม่ต้องติดตั้ง service pack และ Windows XP Service Pack 1 ที่ (SP1)ฟังก์ชันนี้ถูกรวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 2 (SP2) คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP ที่ มี service pack ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

โปรแกรมปรับปรุงนี้รวมถึงการปรับปรุงการ IPsec ไปยังไคลเอนต์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) สนับสนุนดีที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ translation (NAT) ที่อยู่เครือข่าย ถ้าคุณใช้การปรับปรุงนี้กับคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ Windows XP และถ้าบริการ IPsec พบความผิดพลาดในขณะทำงาน และไม่สามารถเริ่มต้นด้วยเหตุผลใด ๆ โปรแกรมควบคุม IPsec ทำงานในโหมดบล็อกได้เนื่องจากจะไม่สามารถรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

หมายเหตุ บริการ IPsec เป็น "บริการ IPSEC" ปรากฏในรายการของบริการของระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows XP คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

เนื้อหาของบทความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานใหม่ของ IPsec และจัดการและตรวจสอบสแนปอิน

 • หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ Windows 2000 และ Windows XP โดยใช้ L2TP/IPsecclients สามารถสร้างการเชื่อมต่อ IPsec จากด้านหลังผ่านอุปกรณ์ NAT แบบใหม่ IPsec NAT-Tfunctionality จะขึ้นอยู่กับการร้องขอของ IETF สำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 3193 และรุ่น 2 ฉบับดราฟต์ NAT IPsec IETF-TInternet ไคลเอนต์ Windows XP SP2 ได้นอกจากนี้ยังมี connectivityoption พิเศษนี้ ขณะนี้มีระบุ IPsec NAT-T ใน RFCs 3947 และ 3948
 • ปรับปรุงจอภาพ IPsec สแนปอินสามารถดู thatare คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP แต่เฉพาะถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP มี SP2installed
 • ปรับปรุงจอภาพ IPsec สแนปอินสามารถดูคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows Server 2003 ที่ arerunning ในทำนองเดียวกัน Windows Server 2003 canmonitor ใช้ Windows XP คอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง SP2 ติดตั้งอยู่
 • คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 ไม่สามารถ monitoredwith สแนปอินนี้
 • แบบใหม่จัดการ IPsec สแนปอินสลับไป modewhen แบบอ่านอย่างเดียวที่พบวัตถุนโยบายที่ประกอบด้วยคุณลักษณะขั้นสูงที่ werecreated ใน Windows Server 2003 (ตัวอย่างเช่น DH2048 การแมปใบรับรอง ordynamic กรอง) งานนี้ทำให้สแนปอินวัตถุ (ตัวอย่างเช่น กฎ รายการตัวกรอง หรือข้อเสนอของโหมดหลัก) เพื่อเป็นการแก้ไขถ้าพวกเขา containreferences เมื่อต้องการตั้งค่าเหล่านี้ใหม่ สแนปอินการจัดการ IPsec สลับ modeso แบบอ่านอย่างเดียวให้โดยไม่ได้ตั้งใจแต่จะไม่สามารถเอาคุณลักษณะขั้นสูงที่สำคัญ
 • บริการ IPsec ปรับปรุงแล้วใน computerscan ที่ใช้ Windows XP แสดงคุณลักษณะใหม่ที่กำหนดไว้ใน 2003policy Windows Server เป็นส่วนใหญ่

  หมายเหตุ การแมปใบรับรองไม่พร้อมใช้งาน
 • ถ้าเครื่องมือ IPseccmd เวอร์ชั่น ona ที่ติดตั้ง Windows XP คอมพิวเตอร์ที่ใช้ (เครื่องมือนี้ไม่มีอยู่ใน Windows 2000) , anupdated IPseccmd ถูกติดตั้งในตัว ไดรฟ์: โฟลเดอร์เครื่องมือ \ProgramFiles\Support

  IPseccmd ปรับปรุงแล้วมีการ followingfeatures:
  • แบบไดนามิกเปลี่ยนล็อกอินเทอร์เน็ตคีย์แลกเปลี่ยน (IKE) และปิด
  • แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายกำหนดไว้ในปัจจุบัน
  • ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างนโยบาย IPsec ปรากฏอย่างสม่ำเสมอ
  หมายเหตุ IPseccmd รุ่นก่อนหน้าไม่ทำงานบน updatedcomputers และ IPseccmd ปรับปรุงแล้วไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีการปรับปรุง

ปัญหาที่ทราบและการทำงานร่วมกัน

กฎของ IPsec NAT-T และไฟร์วอลล์

เนื่องจากการสนับสนุนสำหรับฟังก์ชันการทำงานของ IPsec NAT-T ตาม IETF RFC 3193 และรุ่น 2 แบบร่างอินเทอร์เน็ต NAT T IETF เดิม สำหรับบริการเหล่านี้จะทำงานผ่านไฟร์วอลล์ คุณอาจต้องเปิดพอร์ตและโปรโตคอลดังต่อไปนี้ในกฎไฟร์วอลล์:
 • อินเทอร์เน็ตคีย์แลกเปลี่ยน (IKE) - ผู้ใช้เดตาแกรมโพรโทคอล (UDP) 500
 • IPsec NAT-T - UDP 4500
 • Encapsulating ความปลอดภัยสิ่งที่เตรียมไว้ (ESP) - โพรโทคออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) 50

สถานการณ์ได้รับการสนับสนุนโดยใช้ IPsec NAT-T

สถานการณ์สมมติต่อไปนี้จะช่วยให้สำหรับการเชื่อมต่อ L2TP/IPsec-ยึด NAT-T IPsec เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในสถานการณ์เหล่านี้ ไคลเอ็นต์ ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 และที่มีการปรับปรุง 818043 ที่ติดตั้งอยู่ หรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ติดตั้ง SP2 ติดตั้งอยู่ เซิร์ฟเวอร์ เป็นเซิร์ฟเวอร์ L2TP/IPsec ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 และที่ใช้กำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกล
ไคลเอ็นต์---> NAT---อินเทอร์เน็ต--->เซิร์ฟเวอร์

สนับสนุนเพียงอย่างเดียว และสถานการณ์จำลองที่แนะนำคือเวลา เซิร์ฟเวอร์ ไม่อยู่ผ่านอุปกรณ์ NAT
เซิร์ฟเวอร์ L2TP/IPsec อาจถูกผลิตภัณฑ์เกตเวย์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อของ NAT T ด้วย

หมายเหตุ ถ้าคุณใช้การปรับปรุง 818043 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 ที่ใช้ Routing and Remote Access เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ L2TP/IPsec ที่ในสถานการณ์สมมตินี้ จะไม่อนุญาตให้สำหรับการเชื่อมต่อจากไคลเอ็นต์ L2TP/IPsec ที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ NAT อย่าง น้อยหนึ่งรายการ โปรแกรมปรับปรุงนี้มีการปรับปรุงไคลเอ็นต์เท่านั้น ฟังก์ชัน IPsec NAT-T ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นคุณลักษณะใหม่ใน Windows Server 2003 การกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลเท่านั้น IPsec NAT-T ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนจะไม่สามารถเพิ่มการ Windows 2000 Routing and Remote Access

การปรับปรุงกำลัง Hellman กลุ่ม 2048

สำหรับไคลเอนต์ L2TP/IPsec การเจรจา และใช้การปรับปรุงกำลัง Hellman กลุ่ม 2048 เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกลที่กำลังได้รับการติดต่อต้องสนับสนุนกลุ่มนี้

หมายเหตุ การใช้กำลัง Hellman 2048 ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 คุณต้องสร้างคีย์ย่อยรีจิสทรี ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters
 3. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
 4. ชนิด NegotiateDH2048และ pressENTER แล้ว
 5. คลิกขวาที่NegotiateDH2048และ thenclick ที่ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่องValue dataพิมพ์1แล้ว คลิกตกลง
 7. บนเมนูรีจิสทรีคลิกจบการทำงาน

อื่น ๆ

 • IPsec ถ่ายข้อมูลฮาร์ดแวร์
  อะแดปเตอร์เครือข่ายถ่ายข้อมูลของ IPsec ไม่ offload securityassociations ที่สร้างขึ้น โดยใช้ NATs
 • ลักษณะการทำงานใหม่จะไม่แสดงอย่างถูกต้อง
  คุณลักษณะใหม่ที่ถูกเปิดใช้งาน โดยใช้นโยบาย 2003IPsec Windows Server อาจไม่สามารถถูกแสดงในจอภาพ IPsec สุด notably, DH2048 กลุ่มจะแสดงเป็น 268435457 และชื่อตัวกรองแบบไดนามิก (forexample, WINS หรือ DHCP) จะไม่แสดงทั้งหมด (คอลัมน์ isblank)
 • คอมโพเนนต์ของ IKE ของ Windows การใช้งาน IPsecuses API Winsock ที่ขยายฟังก์ชันตัวชี้ฟังก์ชันที่ถูกกำหนด bycalling WSAIoctl() ถ้ามีการเรียกฟังก์ชันนี้ไม่สามารถส่งผ่านผู้ให้บริการ Layered (LSP) anyinstalled, IPsec ไม่สามารถฟังบนพอร์ต IKEIPsec ตีความหมายนี่เป็นความล้มเหลวของคอมโพเนนต์ และ reacts ตามลำดับ (นั่นคือ "ล้มเหลวเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยโหมด" ข้อความจะถูกส่งกลับ) Component'sinability IKE ผ่าน LSP อาจเกิดขึ้น โดยบุคคลที่สาม-partyprogram การติดตั้ง

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานของ IPsec NAT-T สำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP SP2 คุณต้องสร้างค่ารีจิสทรี AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule

โดยค่าเริ่มต้น Windows XP SP2 ไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยของ IPsec NAT-T ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกวางตำแหน่งอยู่หลังตัวแปลที่อยู่เครือข่าย ดังนั้น ถ้าเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ของคุณอยู่หลังตัวเครือข่ายอยู่แปล โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอนต์ VPN ที่ใช้ Windows XP SP2 ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ L2TP/IPsec ไปยังเซิร์ฟเวอร์ VPN สถานการณ์สมมตินี้มี VPN เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003

ลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 ทำการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล L2TP/IPsec เมื่อคอมพิวเตอร์ปลายทางถูกวางตำแหน่งอยู่หลังตัวแปลที่อยู่เครือข่าย

เพราะวิธีที่ตัวแปลที่อยู่เครือข่ายแปลเครือข่าย คุณอาจพบผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดได้เมื่อคุณใส่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่หลังตัวแปลที่อยู่เครือข่าย และใช้ IPsec NAT-การยอมรับแล้ว ดังนั้น ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ IPsec สำหรับการสื่อสาร เราขอแนะนำให้ คุณใช้ที่อยู่ IP สาธารณะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตโดยตรง

เมื่อต้องการสร้าง และตั้งค่าคอนฟิกค่ารีจิสทรี AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิ registrysubkey ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPsec
 3. บนเมนูแก้ไขชี้ไปใหม่และ thenclickค่า DWORD
 4. ในกล่องค่าใหม่ #1 พิมพ์AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRuleแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRuleและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่องValue Dataพิมพ์ค่าต่อไปนี้:
  • 0 (ค่าเริ่มต้น)
   ค่า 0 (ศูนย์) สามารถกำหนดค่า Windows เพื่อให้คุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกวางตำแหน่งอยู่หลังตัวแปลที่อยู่เครือข่าย
  • 1
   ค่าของ 1 สามารถกำหนดค่า Windows เพื่อให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกวางตำแหน่งอยู่หลังตัวแปลที่อยู่เครือข่าย
  • 2
   ค่าของ 2 สามารถกำหนดค่า Windows เพื่อให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยเมื่อทั้งเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP SP2 จะอยู่หลังตัวแปลที่อยู่เครือข่าย
 7. คลิกตกลงและจากนั้น ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 8. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ข้อมูล service pack ของ Windows XP

คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานใน service pack ล่าสุดสำหรับ Windows XP (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

การปรับปรุง Windows 2000

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ Windows 2000 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อใช้แค็ตตาล็อกปรับปรุงของ Microsoft:
แค็ตตาล็อก Microsoft Update
ค้นหาหมายเลขของบทความนี้ โดยใช้คุณลักษณะตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงในแค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บนเว็บไซต์ Microsoft Windows Update คลิกค้นหาโปรแกรมปรับปรุงสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
 2. คลิกเพื่อเลือกระบบปฏิบัติการและภาษาของคุณ แล้ว คลิ กค้นหาขั้นสูง

  หมายเหตุ คุณต้องเลือก Windows 2000 Professional Service Pack 3 หรือ Windows 2000 Professional Service Pack 4 ถ้าคุณเลือกระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน การปรับปรุงจะไม่มีการส่งคืนในการค้นหา
 3. ในกล่องประกอบด้วยคำเหล่านี้พิมพ์ 818043แล้ว คลิกค้นหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงจาก Windows Update Catalog คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
323166 วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงที่มีโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Windows Update Catalog

ข้อกำหนดเบื้องต้น

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 Service Pack 3 ที่ (SP3) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ต้องให้คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะใหม่ของ IPsec

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name
  ----------------------------------------------------------------
  18-Sep-2000 19:01 5.0.2195.1569  33,616 Fips.sys
  21-Apr-2003 15:19 5.0.2195.6738  80,848 Ipsec.sys
  21-Apr-2003 15:19 5.0.2195.6738  29,456 Ipsecmon.exe   
  21-Apr-2003 15:21 5.0.2195.6738 390,928 Netdiag.exe   
  01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738 417,552 Oakley.dll    
  01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738  96,528 Polagent.dll   
  01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738 137,488 Polstore.dll   
  01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738  58,128 Rasman.dll    
  01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738 153,360 Rasmans.dll   
  01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738  54,032 Rastapi.dll   
  21-Apr-2003 15:19 5.0.2195.6738  80,848 Ipsec.sys (56-bit)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314067 วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP กับ Windows XP
257225 พื้นฐาน IPsec การแก้ไขปัญหาใน Microsoft Windows 2000 Server
816915 แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 818043 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
atdownload kbwinxpsp2fix kbdownload kbenv kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB818043 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818043

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com