วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Microsoft XML 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 818409
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุง Microsoft XML ตัวแยกวิเคราะห์ (MSXML) 4.0 กระจายในเซอร์วิสแพ็ค ชุดบริการช่วยเหลือทัน MSXML และยังขยาย และปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม--แต่ละเซอร์วิสแพ็คใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่มาพร้อมกับเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้และการแก้ไขใหม่ใด ๆ คุณไม่มีการติดตั้ง service pack รุ่นก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้งรุ่นล่าสุด ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง MSXML 4.0 Service Pack 1 (SP1) ก่อนที่คุณติดตั้ง MSXML 4.0 Service Pack 2 (SP2) เนื่องจากการติดตั้ง SP2 ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่อยู่ใน SP1

เมื่อมีออกแบบ MSXML เซอร์วิสแพ็คใหม่ เซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้จะถูกเอาออกจากเว็บ

ข้อมูลเพิ่มเติม

MSXML 4.0 Service Pack 2

วันวางจำหน่าย: 28 เมษายน 2003

วิธีการขอรับ

เมื่อต้องการดาวน์โหลด MSXML Service Pack 2 (SP2) จะพร้อมใช้งาน แวะของเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
msxml 4.0 Service Pack 2 (หลักของ Microsoft XML บริการ)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3144b72b-b4f2-46da-b4b6-c5d7485f2b42&displaylang=en
xml ดาวน์โหลดทั่วไป
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2CF40AE6-368C-4B6B-A185-2DFA92FB7993&displaylang=en

รายการการแก้ไข

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
818081รายการข้อมูล: ของประเด็นที่คงที่ใน MSXML 4.0 SP2 (ส่วนที่ 1 จาก 4)
818083รายการข้อมูล: ของประเด็นที่คงที่ใน MSXML 4.0 SP2 (ส่วนที่ 2 จาก 4)

818084รายการข้อมูล: ของประเด็นที่คงที่ใน MSXML 4.0 SP2 (ส่วนที่ 3 จาก 4)

818085รายการข้อมูล: ของประเด็นที่คงที่ใน MSXML 4.0 SP2 (ส่วนที่ 4 ของ 4)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MSXML 4.0 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
มีอะไรใหม่ใน 2001 ตุลาคม Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0 นำออกใช้
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/01/12/xml/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
820882conformance และการเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยใน MSXML 4.0 SP2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 818409 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbgetsp kbinfo kbmt KB818409 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818409

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com