การแก้ไข: แฟ้ม Sqldumper.exe ไม่สร้างแฟ้ม Userdump เมื่อเรียกใช้กับบริการของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 818414 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
BUG #: 363559 (SQL Server 8.0)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณเรียกใช้แฟ้ม Sqldumper.exe และคุณระบุเป็น ProcessID (PID) ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Microsoft Windows แฟ้ม userdump จะไม่สร้างขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date   Time  Version        Size  File name
  --------------------------------------------------------------------
  01-Apr-2003 14:26 7.0.9466.0    344,064 Msvcr70.dll   
  01-Apr-2003 14:26 2000.80.722.0   57,904 Osql.exe     
  01-Apr-2003 14:26 2000.80.534.0   127,548 Sqdedev.dll   
  01-Apr-2003 14:26 2000.80.194.0   180,290 Sqlunirl.dll   
  25-Feb-2003 15:11 2000.80.777.0   29,244 Dbmslpcn.dll   
  07-Feb-2003 17:14          786,432 Distmdl.ldf
  07-Feb-2003 17:14         2,359,296 Distmdl.mdf
  29-Jan-2003 13:25            180 Drop_repl_hotfix.sql
  07-Apr-2003 06:45 2000.80.801.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  29-Jan-2003 16:48          746,470 Instdist.sql
  29-Jan-2003 13:25           1,402 Inst_repl_hotfix.sql
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll   
  31-Mar-2003 13:37           1,873 Odsole.sql
  04-Apr-2003 13:16 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll   
  02-Apr-2003 09:18 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 10:45 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  04-Apr-2003 08:57         1,083,467 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 09:23 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll   
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll   
  31-Mar-2003 13:53         1,084,828 Replsys.sql
  03-Apr-2003 05:44          104,868 Sp3_serv_uni.sql
  07-Apr-2003 05:14           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 05:50 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  27-Feb-2003 13:04 2000.80.778.0   176,696 Sqlmap70.dll   
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  04-Apr-2003 13:17 2000.80.800.0  7,540,817 Sqlservr.exe   
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  25-Feb-2003 15:11 2000.80.777.0   29,244 Ssmslpcn.dll   
  25-Feb-2003 15:11 2000.80.777.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  17-Mar-2003 02:19          727,132 Sysmessages.sym
  27-Feb-2003 13:04 2000.80.778.0   98,872 Xpweb70.dll 
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sqldumper.exe คือ โปรแกรมที่มาพร้อมกับ SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) ในการผลิต userdump แฟ้มสำหรับการรายงานข้อผิดพลาดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Sqldumper.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
827690ข้อมูล: วิธีการที่ใช้ Sqldumper.exe เพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 818414 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbdebug kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB818414 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818414

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com