การแก้ไข: ภายในแบบสอบถามตัวประมวลผลพลาด 8623 เมื่อ Microsoft SQL Server พยายามคอมไพล์แผนการสำหรับแบบสอบถามที่ซับซ้อน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 818729 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อ Microsoft SQL Server พยายามที่จะคอมไพล์แผนสำหรับแบบสอบถามที่ซับซ้อน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8623 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 6
พลาดตัวประมวลผลแบบสอบถามภายใน: ตัวประมวลผลการสอบถามอาจไม่ทำแผนการสอบถาม
ติดต่อผู้ให้บริการสนับสนุนหลักสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อผิดพลาดนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างแบบสอบถามเฉพาะใด ๆ นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดนี้ไม่ได้จำกัด กับสภาพแวดล้อมของฐานข้อมูลเฉพาะใด ๆ ยอดเงินเฉพาะใด ๆ ของข้อมูล หรือชนิดใดข้อมูลเฉพาะ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นครั้งแรกได้ sporadically เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำ ๆ หลังในครั้งแรกที่เกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File Name
  --------------------------------------------------------------
  25-Feb-2003 18:41 2000.80.777.0   29,244 Dbmslpcn.dll   
  07-Feb-2003 20:44          786,432 Distmdl.ldf
  07-Feb-2003 20:44         2,359,296 Distmdl.mdf
  29-Jan-2003 16:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  07-Apr-2003 10:15 2000.80.801.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  29-Jan-2003 20:18          746,470 Instdist.sql
  29-Jan-2003 16:55           1,402 Inst_repl_hotfix.sql
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll   
  31-Mar-2003 17:07           1,873 Odsole.sql
  04-Apr-2003 16:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll   
  02-Apr-2003 12:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 14:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  04-Apr-2003 12:27         1,083,467 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 12:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll   
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll   
  31-Mar-2003 17:23         1,084,828 Replsys.sql
  03-Apr-2003 09:14          104,868 Sp3_serv_uni.sql
  07-Apr-2003 08:44           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 09:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  27-Feb-2003 16:34 2000.80.778.0   176,696 Sqlmap70.dll   
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  11-Apr-2003 13:52 2000.80.804.0  7,540,817 Sqlservr.exe   
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  25-Feb-2003 18:41 2000.80.777.0   29,244 Ssmslpcn.dll   
  25-Feb-2003 18:41 2000.80.777.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  17-Mar-2003 05:49          727,132 Sysmessages.sym
  27-Feb-2003 16:34 2000.80.778.0   98,872 Xpweb70.dll   
				
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ล่าสุดหรือคุณลักษณะล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มที่อยู่ในตารางนี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 818729 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB818729 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818729

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com